Ved du altid instinktivt, hvad andre har brug for? Er det – nærmest pr. automatik – dig, der rejser dig for at hente det, der mangler? Et det dig familie, venner og kolleger kommer til, når de har brug for et godt råd eller hjælp med noget praktisk? Fornemmer du – uden at der bliver sat ord på – når nogen i din nærhed har brug for et klap på skulderen, trøst eller opmuntring? Kan du ofte komme i tvivl om, hvad du egentlig selv mener, føler eller har lyst til? Kan du blive så opslugt af at tage hensyn til andre, at du helt glemmer dig selv?

 

Særligt sensitiv og særligt hensynsfuld

Stort set alle, der kommer i udviklingsforløb eller deltager på mine workshops, er særligt sensitive og flertallet af dem er meget hensynsfulde.

I personlighedstesten kendetegnes de særligt sensitive ved at score lavt på mental modstandskraft og lavt på personlig bearbejdning, så de er meget let påvirkelige og det tager dem længere tid at bearbejde og komme sig over eksempelvis et skænderi eller kritik. Ofte er det kombineret med høj empati, så de har antennerne helt ude i forhold til andre. Også selv om de slet ikke selv var involveret i kollegernes skænderi og kritikken udelukkende var af saglig karakter. Det ved de med deres fornuft, men de bliver alligevel påvirket og kan tage selv det mest saglige personligt. De kan ikke lade være. En dårlig stemning på kontoret kan gøre, at de slet ikke kan koncentrere sig om deres arbejde.

Særligt sensitive udgør ca. 10-20% af befolkningen og kan sagtens – på overfladen – være velfungerende og ligne alle andre, hvorfor mange sensitive først som voksne opdager, at de er mere modtagelige end de fleste. De har behov for at tage nogle særlige hensyn til sig selv. En overfyldt, støjende kantine med kolleger, de føler sig forpligtet til at vise interesse for og spørge ind til, kan være en yderst belastende måde for dem at holde frokost.

 

Særligt sensitiv og introvert eller ekstrovert

Sensitiviteten kan både rettes udad og indad:

  1. Sensitiv og udadvendt:
    Vendt udad mod deres omgivelser, bliver de sensitive dem, der helst skal sørge for, at alle befinder sig vel, er i godt humør og bliver muntret op, hvis de hænger lidt med hovedet. Her bliver den høje grad af hensyntagen, der er hyppigt forekommende i de sensitives personprofil, bragt til anvendelse – og til tider desværre også misbrugt.
    De dårlige vibrationer i deres omgivelser påvirker dem så kraftigt, at de bliver nødt til at gøre noget ved dem og forsøge at skabe en positiv stemning omkring sig. Ellers får de det skidt og kan slet ikke koncentrere sig om arbejdet.
  2. Sensitiv og indadvendt:
    Vendes sensitiviteten mere indad, er empatien måske lavere, mens sårbarheden stadig er høj, så de uden filter tager alt ind og kan gå længe og ømme sig efter en ubetænksom bemærkning. Selv den mest harmløse henkastede bemærkning, der slet ikke var ment sårende, kan af den sensitive tolkes og overfortolkes til at have subtile, negative hensigter. En sur bemærkning eller kritik kan lagres hos dem som radioaktivt affald – nedbrydningstiden er uendelig.

 

Når det er belastende at være særligt sensitiv

For nogle af de særligt sensitive kan det være belastende, fordi de tager ansvar for, at alle i deres omgivelser har det godt samtidig med, at de fortrænger eller helt ignorerer deres egne behov. Deres indre kompas styrer konstant efter andres ønsker og forventninger, mens de er ude af stand til at navigere efter deres egne følelser.

Nogle af dem har udviklet impostor-fænomenet på det personlige plan, så de automatisk falder ind i den rolle, de fornemmer, andre forventer, at de spiller. Pling! Så er de den gode søn eller datter, den dygtige studerende, den gode partner eller den flittige, loyale medarbejder – du behøver ikke engang at sige, hvad du forventer af dem, før de har gættet dit behov eller ønske. De tilpasser det meste af deres personlighed efter, hvad de fornemmer, at du har brug for, ligesom de gerne laver om på sig selv for at undgå, at der er nogen, der ikke kan lide dem.

Noget af det værste, du kan gøre imod de ekstra hensynsfulde, er at bede dem vælge side i en konflikt mellem to parter. De vil desperat forsøge at se sagen fra begge sider, udtale sig sagligt og gøre begge parter tilpas – og det kan de ikke. Det er mission impossible og en pinefuld situation at bringe dem i.

Nogle af dem er så gode til at tage hensyn til alle andre end sig selv og har gjort det i så mange år, at de helt har mistet kontakten med sig selv og ikke længere ved, hvad de egentlig selv føler eller mener. Til gengæld er de enormt behagelige at være sammen med for andre – lige til den dag de har opbrugt deres sidste ressourcer og går ned med flaget.

Andre er enormt flinke, hjælpsomme og venlige på jobbet, men til gengæld kan de være irritable og kortluntede, når de kommer hjem i trygge rammer. Måske kan de ligefrem blive opfarende og bagefter meget kede af det.

Er du en af dem?

Eller genkender du en kollega eller medarbejder?

 

Oprindeligt udgivet på Ann C. Schødts blog på Jyllands-Posten 12.9.2012. Her let revideret.

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading