2014 – et år med små og store forandringer

I starten af året skiftede Jyllands-Posten navne på alle blogs, så Potentialefabrikken kom til at hedde Ann C. Schødt. Bloggen viste sig i øvrigt at blive Jyllands-Postens 4. mest læste blog i perioden medio april til medio december 2014.

Ann C. benyttede derfor lejligheden til at omdøbe sin virksomhed Schødt Consult til Potentialefabrikken. Dels fordi Schødt Consult ikke rigtigt siger andet, end hvem der leder foretagendet, dels fordi en del personer udtrykte interesse for personlig udvikling, men ikke mente, at de var belastende begavede. Det gjaldt også ledere og specialister, der ønskede et udviklingsforløb betalt af deres virksomhed og med Janteloven in mente, følte de sig ikke trygge ved at henvise andre i organisationen til Belastendebegavet.dk. Intelligens synes stadig at være tabuiseret, og man skal helst ikke selv påpege, at man har en høj IQ.

I marts 2014 fik Potentialefabrikken så sit eget website – dette her – samt et logo, der symboliserer den spirende, strålende udvikling af potentialet, som kunderne oplever – uanset om de er i 3-måneders udviklingsforløb, eller de deltager på en workshop og får kick-startet deres udviklingsproces ad den vej. Læs selv om deres udbytte her.

2014 blev også året, hvor Ann C. tog uddannelsen til RelationsCoach og fik nogle flere værktøjer og øvelser til at støtte kundernes udvikling. Hun er nu gået i gang med forberedelserne til den 6-årige uddannelse til analytisk psykolog. Begge uddannelser bygger på G.C. Jungs teorier (samtidig, men meget uenig med Freud) og personlig udvikling undervejs. RelationsCoach-uddannelsen har især fokus på at arbejde med egne skyggesider og praktiske øveler, mens uddannelsen til analytisk psykolog er meget teoretisk.

I slutningen af juli begyndte hun at skrive nyhedsbreve på Potentialefabrikken.dk i samme uformelle stil som hendes blogs, men her mest for ledere (og specialister) om mere almene emner:

Fra august og frem har hun desuden afholdt 1-2 workshops om måneden med følgende emner:

 

Planer for 2015

I 2015 får virksomhederne også mulighed for at booke Ann C. til at holde interne workshops, f.eks.:

  • Præstationer & potentiale – om hvordan de individuelle præstationsmønstre kan håndteres, så potentialet kommer i spil og de ansatte yder deres bedste

og foredrag:

Det er bare eksempler, for måske er der noget helt andet, I har brug for at få sat fokus på hos jer. Ann C. kan holde workshops og inspirerende indlæg om alle de temaer, hun skriver om i sine blogindlæg.

 

Stort jubilæums-arrangement den 5. marts 2015

I anledningen af, at Ann C. nu snart har arbejdet professionelt med potentialeudvikling i 3 år, vil hun festligholde det med et stort arrangement den 5. marts på Madbiblioteket i Søborg.

Kl. 14.00-16.30 bliver det fejret med et lukket arrangement eksklusivt for Potentialefabrikkens nuværende og tidligere kunder. Ann C. holder et kort foredrag, og deltagerne får mulighed for at netværke og udveksle erfaringer med andre. Separat invitation er sendt ud.

Kl. 17.00-19.00 bliver det fejret med et uformelt netværksmøde. Her vil hun holde et indlæg om personlig udvikling og potentialeudvikling samt svare på de spørgsmål, du har lyst til at stille. Denne del af arrangementet er åbent for alle Potentialefabrikkens nuværende og tidligere kunder, medlemmer af Netværk for begavede (Linkedin-gruppe), “kolleger”, læsere og andre, der måtte have lyst til at mødes.

Såfremt du ønsker at deltage i det åbne arrangement og vil bestille en sandwich, så skriv lige til annc@potential-factory.com. Køkkenet vil nemlig gerne vide, om de skal lave 10 eller 100 sandwiches.

Så sæt kryds i kalenderen den 5. marts og vel mødt.

 

Du ønskes hermed et forrygende 2015!

 

Share This