Jungiansk test

Gifts compass inventory (GCI)

Jungiansk test

Gifts compass inventory (GCI)

  • Træffer du beslutninger ud fra din logiske sans eller ud fra dine værdier – eller skiftevis det ene eller andet?
  • Kan du bedst få ideer alene, eller har du brug for nogen at spille pingpong med?
  • Modtager du mange inspirerende indtryk fra din omverden, eller har du en rig indre verden?
  • Støtter du dig til konkrete fakta og data, eller følger du din intuition? Eller afhænger det af situationen?
  • Hvad giver dig størst glæde og energi at gøre?

Gifts Compass Inventory kan give dig nye forklaringer og måder at forstå dig selv. Uden at du er tvunget til at vælge imellem det ene eller andet, uden at du bliver puttet i kasser eller får fire bogstaver. For vi ændrer os i løbet af livet, og derfor kan du også altid tage Gifts Compass Inventory igen.

Læs evt. Kan man være både introvert og ekstrovert?

 

Få en dybere forståelse af dig selv

Gifts Compass er en ny og anderledes måde at bruge Jungs typologi, som tager udgangspunkt i 3 oplevelser, der har givet dig særlig stor glæde eller fortsat har stor betydning i dit liv. Der hvor du virkelig er i dit es.

Jungs typologi er en måde at forstå dig selv, udvikle dine styrker og senere i livet bevidst integrere de sider af dig selv, der ikke har været så meget fokus på.

Med Gifts Compass Inventory får du et værktøj til selv at arbejde med din personlige udvikling.

 

Prøv selv Gifts Compass Inventory (GCI)

GCI er ikke en klassisk test, hvor du bliver tvunget til at vælge mellem to udsagn, der tit kan være lige sande eller lige forkerte. I stedet skal du beslutte i hvilken grad – på en skala fra 0 til 100% – det passer på dig. Der hvor du er i dit liv nu. For det kan godt være anderledes om et halvt år, når er blevet færdig med din uddannelse, når du bliver forælder første gang, når du skifter job, og når du bliver ældre.

GCI er på engelsk, og når du køber testen, får du automatisk en rapport på engelsk. Derudover kan du vælge at få mundlig feedback af en af de certificerede på engelsk eller dansk. Ann C. Schødt kan give dig feedback på dansk.

Du kan altid prøve den igen senere – og du har også adgang til et modul, hvor du kan opdage din passion.

 

Sådan tager du GCI-testen

Før du går i gang skal du identificere 3 vigtige oplevelser eller livserfaringer, der gav dig særlig glæde og mening

  1. Beskriv de 3 oplevelser på dansk eller engelsk – afhængigt af om du ønsker feedback på dansk eller engelsk
  2. Besvar spørgsmålene: Først ud fra de 3 oplevelser, dernæst mere generelt
  3. Afslut med at vælge en advisor, hvis du ønsker mundtlig feedback

De 3 oplevelser kan være både fra dit job, dit privatliv eller din opvækst. Det vigtigste er, at de 3 livserfaringer har (haft) særlig betydning for dig og giver dig stor glæde.

Hvis du ønsker uddybende mundtlig feedback på dansk (over Skype), kan du udfylde kontaktformularen.

Ann C. Schødt kan give dig feedback på GCI-testen på dansk.

Share This