Potentialeudvikling

Potentialeudvikling for ledere & nøglemedarbejdere – bliv leder i dit eget liv!

»At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en anden, maa jeg forstaa mere end han men dog først og fremmest forstaa det, han forstaar.”

Søren Kierkegaard,1859.

Principperne bag potentialeudvikling og situationsbestemt udvikling© bygger dels på dette Kierkegaard-citat, dels på Ann C’s mangeårige, praktiske erfaring med situationsbestemt ledelse som HR Manager og sparringspartner for direktører. Der tages desuden udgangspunkt i personligheds- og intelligenstest, som har været hendes professionelle speciale siden 1999.

Det teoretiske fundament for Ann C’s potentialeudviklingsmodel bygger på forskning af Pauline Clance & Suzanne Imes omkring impostor-fænomenet, David Dunning & Justin Kruger omkring Dunning-Kruger-effekten.

Situationsbestemt udvikling© er inspireret af teorien bag situationsbestemt ledelse (Blanchard & Hersey, 1968) og tilpasset Potentialeudviklingsmodellen©.

Slide1

Ann C. fungerer som din personlige forandringsfacilitator i hele udviklingsprocessen. Hun sørger for, at du får de øvelser og værktøjer, den træning og sparring eller de udfordringer, som du har behov for i den aktuelle situation. Dit behov afhænger af kombinationen af, hvordan du scorer på de forskellige adfærdstræk i personlighedstesten og den rolle, der er i spil.

Situationen kan eksempelvis være, at du er kompetent og har høj selvtillid i din faglige rolle, men er mindre erfaren eller mangler selvtillid i rollen som leder i dit eget liv. Eller du kan være ramt af impostor-fænomenet og føle, at du rent professionelt spiller en rolle, hvor du lader som om du kan og ved alt. Men faktisk føler du dig usikker og mindre kompetent end dine kolleger, f.eks. fordi du har en anden uddannelse.

Gennem Rolleevalueringen© arbejder du systematisk med at styrke dine positive roller og aflære eller nedtone den negative rolle, som hæmmer din personlige udvikling. Fordi:

Præstationer = Potentiale minus forhindringer

Når du er leder i dit eget liv, kan du træffe og gennemføre de nødvendige og vigtige beslutninger – og dermed bringe dit potentiale bedre i spil.

Her kan du læse mere om de individuelle udviklingsforløb.

Share This