• Har du ofte gennemskuet alt det, der kan gå galt, længe inden ledelsen fører beslutningen ud i livet?
  • Er det, som om din hjerne lynhurtigt kan regne resultatet ud, selvom du ikke kender alle mellemregningerne?
  • Kan det være svært for dig at forklare tingene, så alle andre kan forstå, hvad du mener?
  • Oplever du tit, at kolleger vender tilbage efter et par dage og siger, at nu kan de godt forstå, hvad du mente?
  • Har du gang på gang – til din store ærgrelse og frustration – oplevet at få ret i det, du forudså ville ske, men som ingen troede på?
  • Er du med årene blevet træt af at høre dig selv sige “Hvad sagde jeg?”, fordi der ikke ligger nogen fornøjelse i at få ret?

Så er det sandsynligvis, fordi du har en IQ, der er noget højere end dine kollegers og måske også højere end din leders. Det kan være fortvivlende eller demotiverende. Det kan gøre det ret belastende at være begavet.

Her er nogle mulige forklaringer på, hvad det er hos dig, der kan volde kvaler.

Pessimisten

personlighedstesten scorer du typisk meget lavt på optimisme, positiv bedømmelse af andre menneskers præstationer og personlig bearbejdning af dårlige oplevelser, hvilket betyder, at du ofte husker som en elefant – alt det, der tidligere er gået galt, og som du levende kan forestille dig gå galt igen.

Jo højere IQ du har, desto flere katastrofer kan du forudse. Hvis du ikke får brugt dine analytiske evner konstruktivt, kan du meget nemt gå i negativt selvsving og bruge en væsentlig del af din mentale energi på at bekymre dig om alt mellem himmel og jord.

Du hader at få ret i dine dystre forudsigelser, men øv, hvor sker det bare tit!

Brokkehovedet

Du har de samme lave scores som pessimisten, men suppleret med en høj score på kommunikationsmængde, lav score på udtrykt positivitet og/eller diplomatisk sans og ofte bestyrket af en score over middel på dominans (svarende til, at der bliver skruet op for volumenknappen), så du fylder i kontorlandskabet med dine meninger og holdninger. I praksis betyder det, at du får luft for alle dine negative forudsigelser og scenarier: Dine bekymringer bliver formuleret og sagt højt til dem, der gider høre på det.

Desværre er det sjældent ledelsen, så der sker ingen verdens ting. Tværtimod får du skabt dig et lidt dårligt ry, så de andre synes at tænke “åh, nej”, allerede når du banker på døren eller nærmer dig deres skrivebord. Der er tilsyneladende ingen, der forstår, at du forsøger at undgå ulykkerne.

Ligesom pessimisten får du alt for tit ret, og det gør bare ondt værre. Du har fået en negativ rolle, som du har svært ved at komme ud af og med årene kan du kandidere til klubben for “Gnavne Gamle Mænd”.

Læs evt.
Hvorfor bliver så mange mænd sure og gnavne
Gnavne Gamle Mænds Klub – vil du være medlem?

Den demotiverede

Du scorer lavt på det samme som pessimisten, men dertil kommer, at du også er ekstra sensitiv med lav score på mental modstandskraft og evt. høj score på empati, så du mistrives i et negativt arbejdsmiljø og  får det rigtigt skidt, hvis brokkehovedet kommer forbi og hælder mudret vand ud af ørerne hos dig. Hvis du samtidig er introvert, så vil du i modsætning til brokkehovedet tie stille og bide tingene i dig. Jo højere IQ, desto flere bekymringer kan du gå og tumle med, og desto sværere får du ved at mande dig op til at gå på arbejde.

Du hader også at få ret, og det er slemt, fordi det sender dig videre nedad i den negative spiral, du dagligt skal kæmpe for at komme op af. Med årene kan du blive desillusioneret, (små)kynisk, deprimeret eller bitter og måske bærer du nag.

Den hensfulde og overansvarlige

Du er (højt) begavet og sikkert også særligt sensitiv (lave scores på personlig bearbejdning og mental modstandskraft samt evt. høj score på empati). I modsætning til pessimisten kan du godt se lyst på tingene (score over middel på optimisme) og tro på, at du kan gøre en positiv forskel.

I modsætning til brokkehovedet scorer du over middel på diplomatisk sans og/eller udtrykt positivitet. Samtidig scorer du højt på ansvarstagen og hensynstagen, så det betyder, at du påtager dig ansvaret for, at der er en god stemning på kontoret, og du gør alt, hvad du overhovedet kan, for at de negative scenarier, du kan forudse, ikke bliver til virkelighed.

Du kan bruge en del mental energi på bekymringer og ligge søvnløs, fordi du forsøger at gennemtænke alle scenarierne, og hvordan du bedst muligt kan forberede dine kolleger eller inddrage dem i forebyggelsen af ulykkerne.

På en positiv og konstruktiv måde fremlægger du dine synspunkter for dine kolleger og måske også for din leder (du har ikke altid selvtillid nok til at tro på, at han/hun gider høre på dig eller tro på, at din mening tæller).

Hvis du alligevel får ret og tingene går galt, så bebrejder du dig selv, at du åbenbart ikke gjorde nok for at undgå det. Med årene kan det blive til en rygsæk tynget af skyldfølelse, skam og selvbebrejdelser.

Læs evt.
For hensyntagende som kvinde eller mand
Alt for sensitiv og alt for flink
Tænker du for meget og handler for lidt?!

Den visionære idealist

Du er så dedikeret omkring det faglige i dit job, at du tager alle de kampe, det kræver, for at undgå at gå på kompromis med kvaliteten, etikken og/eller det højere formål. Du scorer højt på egenskaben visionerende – du har for længst set lyset! – og sandsynlig også på udviklingsmotiveret og karriereorienteret, så der er fuld skrald på dine høje ambitioner.

Hvis du samtidig har en stor gennemslagskraft (høj score på dominansudholdenhed og viljestyrke), så giver du den max. gas på jobbet, og ve den tåbelige leder, der stiller sig i vejen for dig!

Hvis du forudser, at noget kan gå galt, og ingen lytter til dig eller tager dine advarsler alvorligt, så kan de meget vel risikere, at gassen går af ballonen: At du bliver dybt demotiveret, kommer med raseriudbrud af variabel styrke, smider din opsigelse på chefens bord eller slet og ret bliver syg i en kortere eller længere periode, f.eks. grundet depression. Der er ingen gyldne mellemveje her.

Vælg din chef med omhu!

Hvis du vil undgå nogle af de kedelige resultater af at få ret, så skal du først og fremmest vælge din chef med omhu. Han/hun skal være:

  • Intelligent – nok til at kunne følge dig, når du forklarer noget, helst første gang
  • Empatisk – nok til tidligt at opfange dine signaler og hive dig ind til en samtale under 4 øjne, når der er optræk til noget
  • Realistisk omkring egne evner og kompetencer – med selvtillid nok til ikke at se dig som en konkurrent
  • En knalddygtig leder – der kender sine folk og forstår at udvikle dem gennem passende udfordringer og støtte
  • Autentisk, retfærdig og ordholdende – for ellers mister han/hun lynhurtigt din respekt og tillid

Det skulle egentlig kunne gøre det, men det er muligt, at du også har nogle særlige ønsker omkring høj faglighed eller nogle specifikke personlighedstræk, der gør, at du får den sparring og det modspil, som du hungrer efter.

Dertil kommer så, at din leder skal have mod til at praktisere det, jeg kalder, Ferrari-ledelse: At skabe rammerne for at du kan udfolde dit fulde potentiale.

Læs evt. også:
4 grunde til at begavede ikke gør karriere
3 tips til begavede, der vil gøre karriere
Sådan bliver du set og hørt
Er du i tvivl – så stå ved dig selv
For hensyntagende og sensitiv – som kvinde eller mand

Send evt. en af disse videre til din chef:
Sådan leder du dine begavede medarbejdere effektivt
Sådan leder du højt begavede medarbejdere (lederweb)

 

Oprindeligt udgivet på Ann C. Schødt blog på Jyllands-Posten 5.12.2013 – her let revideret

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading