• Har du tit følt dig ensom i andres selskab?
  • Prøver du – forgæves – at passe ind sammen med dine kolleger?
  • Synes du selv, at du er mærkelig og kompliceret sammenlignet med andre?
  • Kan du tænke “hvad laver jeg her?“, når du sidder i frokostpausen på jobbet?
  • Har du fundet dig selv i dyb, fortrolig samtale i køkkenet, når alle andre festede et andet sted?
  • Har du tit haft en oplevelse af, at du er for meget, for følsom, for underlig, for alt muligt?

Så er det sikkert, fordi du statistisk set tilhører et mindretal på den ene eller anden måde. Hvis du er velbegavet (blandt de 3-10 % bedst begavede) eller højtbegavet (blandt de 2 % bedst begavede) vil du uvægerligt føle dig anderledes end mindst 90 % af de mennesker, du tilfældigt møder eller arbejder sammen med på en vilkårlig arbejdsplads:

Du tilhører en minoritet og tilmed en af de minoriteter, der synes at være forbundet med et tabu.

Hvis du vil tjekke, om det er et tabu, kan du prøve at nævne over frokosten på jobbet, at du forresten har fået testet din IQ, så nu kan du bevise, at du f.eks. er blandt de 5 % bedst begavede. Jeg gætter på, at der vil opstå pinlig tavshed, hvorefter der bliver skiftet emne.

Ensom, anderledes og misforstået

At du føler dig anderledes er ikke bare en oplevelse, du har indeni. Det er et faktum, og det brede flertal – også kaldet normaltbegavede – vil have en tydelig oplevelse af, at du er anderledes end dem. For dem er det en realitet. Men fordi du adskiller dig fra flertallet inde i hovedet og ikke nødvendigvis i det ydre, vil det nemt påvirke din selvopfattelse og måske ligefrem svække din selvtillid eller dit selvværd, fordi du ikke oplever at blive mødt, forstået og accepteret, som du er.

Mange af de begavede, jeg har mødt og talt med eller læsere af mine blogs, kan i høj grad sige ja til disse tre udsagn:

Ja, ja og ja! Forestil dig, hvordan det påvirker din selvopfattelse, selvtillid og livsglæde, at du føler dig ensom, anderledes og misforstået. Hvordan kan du være en velfungerende medarbejder og effektiv i dit job, når du går rundt med de følelser indeni? Hvordan kan du være en god partner, forælder eller ven, når du ikke har følelsen af at være som de andre og høre til? Hvordan kan du elske dig selv og dit liv? (Det er heldigvis ikke alle, der har det sådan, så hvis du ikke kan genkende det, skal du bare være glad.)

 

Rette hylde søges til anderledes medarbejder

Når du oplever at være anderledes og “skæv”, vil du højst sandsynligt også have tilsvarende vanskeligt ved at finde en tilpas bred og fleksibel hylde på arbejdsmarkedet, hvor du kan passe ind. En stor del skyldes, at jobbene er standardiserede, og din forgænger i rollen formodentlig var normaltbegavet eller kvik normal.

Jeg kan levende forestille mig, at du bobler af trang til at blive udfordret, at påtage dig nye opgaver og ansvarsområder eller bestandigt får øje på processer, ting eller arbejdsgange, der kan optimeres og gøres smartere – hvis bare du fik lov. “Man kan også… eller hvis man gjorde x eller y… så ville det være mere effektivt!” Eller at du bombarderer din chef og kolleger med spørgsmål: “Hvorfor gør man sådan? Hvorfor gør man ikke sådan?”

Du vokser hele tiden ud af jobbeskrivelsen, fordi dit potentiale er stjerneformet og derfor ikke passer ind i en firkantet jobskabelon.

Kan du genkende det?

 

Går dit potentiale til spilde?

Her er nogle spørgsmål til refleksion og forhåbentligt også en ledelsesmæssig diskussion på din arbejdsplads:

  • Hvordan bliver de begavede medarbejdere mødt og udfordret?
  • Hvordan reagerer og handler ledere og kolleger, når en medarbejder gang på gang rækker ud efter andre opgaver, søger flere udfordringer eller udfordrer det bestående ved at hævde, at det kan gøres smartere og mere effektivt?
  • Bliver begavede medarbejderes behov forstået og mødt? Eller bliver de stemplet som irriterende, illoyale skruebrækkere, der ikke holder sig inden for rammerne, men tværtimod hæver overlæggeren?
  • Bliver der talt åbent om, at nogle medarbejdere har et større potentiale, og de derfor har brug for flere eller mere komplekse udfordringer?
  • Er en høj IQ et tabu på vores arbejdsplads?

 

Læs evt. også:

 

Dele af indlægget er tidligere udgivet på Ann C. Schødts blog på Jyllands-Posten.

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading