Hvis du kender dit personlige præstationsmønster, er der større sandsynlighed for at du kan få succes i det job, der passer til dig, og mindre risiko for at du får stress eller brænder ud i det forkerte job.

Hvad er præstationsmønstre?

Præstationsmønstre er et udtryk for, hvordan vi bruger vores energi. Man kan også kalde det vores foretrukne arbejdsstil, eller måden vi bedst skaber resultater. Det er ikke et personlighedstræk eller en personlighedstype, og der er ikke noget mønster, der er bedre end andre. De fleste har en kombination af mindst to præstationsmønstre, et primært, der er deres foretrukne, og et sekundært, de også kan trække på, når der er behov for det, akkurat ligesom en højrehåndet også bruger sin venstre hånd til rigtigt mange ting.

 

Hvordan præsterer du dit absolut bedste?

Hvis du primært har det svingende præstationsmønster, vil du være god til at præstere under pres, uanset om det er konkurrencer, ambitiøse mål eller tidspres. Når det virkelig gælder, tæt på deadline, eller når det hele brænder på, så toppræsterer du og leverer dit ypperste.

Hvis du primært har det stabile præstationsmønster, er du bedst til det lange, seje træk, der kræver en stabil indsats hver dag. Du præsterer – ofte i al ubemærkethed – dit bedste hver dag, når du selv får lov at planlægge dine arbejdsopgaver og fordele det jævnt over dagen og ugen, så du har tid til at sikre høj kvalitet.

Hvis du primært har det springvise præstationsmønster, kan du præstere det utroligste, når det er noget, du brænder for. Du kan fordybe dig og arbejde mange timer i træk, fordi du kommer i flow og glemmer alt omkring dig. Når det lykkes, kan du improvisere, tænke ud af boksen og opnå store gennembrud.

 

Hvad stresser dig mest?

Med det svingende præstationsmønster har du brug for at restituere efter dine toppræstationer. Hvis du har for mange stramme deadlines eller det forventes, at du hele tiden toppræsterer, er der stor risiko for, at du får stress, fordi du ikke når at få genopladet dine batterier.

Med det stabile præstationsmønster har du brug for at kunne planlægge dit arbejde. Hvis din chef eller dine kolleger hele tiden kommer med opgaverne i sidste øjeblik, stresser det dig, så du måske kommer til at bide ad dem og lave flere fejl, fordi du ikke har tilstrækkelig tid og ro til at sikre kvaliteten.

Med det springvise præstationsmønster har du brug for at kunne se en mening eller et højere formål med dit arbejde, ligesom du har brug for at få genopladet batterierne efter mange timers, dages, ugers eller måneders intenst arbejde. Du risikerer stress eller udbrændthed, hvis dit arbejde er meningsløst, fordi du så ikke kan brænde for det længere.

 

Hvilke jobs passer bedst til dit præstationsmønster?

Personer med det svingende præstationsmønster trives oftest i jobs med mange deadlines. Det kan være som projektleder, arkitekt, journalist, sælger og konsulent. Mediebranchen, reklame og PR samt sportsverdenen generelt kan også være tiltrækkende, fordi der er klare mål og deadlines.

Personer med det stabile præstationsmønster trives oftest i jobs inden for drift, administration og service, hvor der skal leveres en stabil indsats hver dag. Branchen er lidt underordnet, men medmindre du har det svingende mønster som dit sekundære, vil du mistrives i et hektisk arbejdsmiljø.

Personer med det springvise præstationsmønster trives oftest i jobs, hvor der skal leveres en intens og dedikeret indsats i afgrænsede perioder. Det kan være som skuespiller, foredragsholder, underviser, arkæolog, grafiker, forsker og musiker. Medicinalbranchen, kreative og kunstneriske fag tiltrækker også mange, fordi du her kan opleve et højere formål. Mange bliver imidlertid selvstændige, fordi de ikke passer ind i et otte-til-fire-job.

Hvor kan du genkende dig selv og din foretrukne måde at arbejde?

Identificer selv dit personlige præstationsmønster

Vil du læse mere om præstationsmønstrene, kan du gøre det her på bloggen og ved at skrive dig op til en kort serie mails.

Dette indlæg fås også som foredrag:

 

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading