Det var spørgsmålet fra Ulla Hinge Thomsen, der interviewede mig, da hun i sin tid var ved at skrive kapitel 3 i “Særligt sensitiv – guide til det gode liv“.

Det er ligesom med de introverte og jobs: Det ville være så skønt, hvis du som introvert fik en tjekliste, og så kunne du være sikker på at vælge det rigtige job og gøre karriere.

Min pointe er: Det kan man ikke vide på forhånd. Det kommer utroligt meget an på personen og alle de andre personlighedstræk vedkommende har. Lad mig uddybe.

 

Oplagte jobs for særligt sensitive

Hvor kan de særligt sensitive i høj grad bruge deres personlighed? Omsorgssektoren! Her har man da brug for empatiske, medfølende mennesker, der er opmærksomme på selv de mindste forandringer hos patienterne. De syge vil føle sig trygge og i gode hænder.

Det vil sige jobs som:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Personale på hospice
 • SOSU-assitenter
 • Personale på plejehjem
 • Osv.

Problemet er bare, at de særligt sensitive ofte mangler et filter (lav mental modstandskraft i personlighedstesten), så de tager alt ind og bruger lang tid på at komme sig over det, hvis de begår selv små fejl (lav personlig bearbejdning). Derfor kan det være ualmindeligt HÅRDT for dem at arbejde i omsorgssektoren, hvor folk er syge og i værste fald dør i deres vagt. Endnu værre bliver det naturligvis, når der skal spares og skæres ned, så de bliver presset på tid, personlige ressourcer og må gå på kompromis med deres etik, værdier og kvalitetssansSå kan de blive desillusionerede, udbrændte eller gå ned med stress.

Det samme gælder i vid udstrækning inden for servicefagene. Her gælder det bare om at undgå de utilfredse kunder.

 

Hvilke jobs bør de særligt sensitive undgå?

Et helt oplagt job, de sensitive bør undgå, er som sælger! Her vil de dagligt opleve afvisninger, modstand og modgang, som de vil ømme sig over.

Ikke desto mindre er det en sandhed med modifikationer. På et tidspunkt foretog min testleverandør en større undersøgelse i en virksomhed med mange sælgere for at få klarlagt idealprofilen for de bedste sælgere. Her ville man forvente, at supersælgerne scorede højt på mental modstandskraft og personlig bearbejdning, så de var robuste og hurtigt kom sig over afvisninger og afslag. Men resultatet viste noget andet. Faktisk lå de allerbedste sælgere under middel på både mental modstandskraft og personlig bearbejdning – de var særligt sensitive omend i moderat grad. Da man undersøgte sammenhængen viste det sig, at de var bedst, fordi de netop ømmede sig over afslag, reflekterede over, hvad de kunne lære af det og anstrengte sig for at undgå afvisninger igen. Det var ikke noget, de skiltede med – de kunne godt have stor selvkontrol – men inde bag overfladen blev der grublet og lagt nye salgsstrategier, som blev prøvet af, justeret og løbende optimeret. Deres ubehag ved afvisninger blev vendt til en drivkraft og et ønske om at forbedre sig.

Jeg tænker dog, at det stadig vil være hårdt for dem konstant at være bange for at begå fejl eller blive afvist. Specielt hvis de ikke kan dele det med nogen. Går de hjem og letter hjertet hos deres partner?

 

De kreative jobs for sensitive

Ja, her kommer sensitiviteten til sin ret og de kan blive/være ekstremt dygtige:

 • Forfattere
 • Skuespillere
 • Grafikere
 • Kunstnere
 • Musikere
 • Osv.

Forfatteren vil nyde at fordybe sig i sit stof, skuespilleren vil nyde at leve sig ind i rollen, grafikeren og kunstneren vil give sig hen til den kreative proces og musikeren blive et med musikken. Fantastisk!

Men så udkommer bogen eller skuespillet/filmen har præmiere og anmelderne kommer med deres ubønhørlige kritik! Det gør nas!

Grafikeren er måske selvstændig og har svært ved at skaffe kunder, fordi det kræver opsøgende salg, eller kunderne kan være svære at gøre tilfredse. Den forbrugte tid svarer ikke til indtjeningen. Det samme gælder kunstneren og musikeren, der endnu ikke er brudt igennem og derfor lever en forhutlet og økonomisk usikker tilværelse.

Mange særligt sensitive er også forsigtige og kan være ekstremt bange for at lave fejl og tage chancer (lav risikovillighed). Nogle får ligefrem præstationsangst eller forsøger at navigere under radaren for ikke at blive alt for eksponeret og sårbar.

Skuespilleren, der spiller teater og dermed bliver totalt eksponeret, kan opleve det, som Helle Hein kalder “den lille død”, når han/hun optræder for publikum. Det er med livet i hænderne, at de stiller sig på scenen. Liv eller død. Fordi de er så sårbare og samtidig giver alt, hvad de har i sig.

De er deres fag. Så al kritik bliver personlig. Og derfor så ubærlig.

 

Lad mig få fred!

Derfor vælger nogle særligt sensitive helt andre jobs:

 • Regnskab – der kan sættes to streger under, og når balancen stemmer og arbejdet er gjort, kan de gå hjem og ikke bekymre sig mere om det
 • Manuelle jobs som f.eks. postbud og gartner på en kirkegård – et rutinepræget, manuelt arbejde kan give en stor tilfredsstillelse, fordi de kan se et konkret, fysisk resultat af deres indsats
 • Alenejobs som firmaets eneste programmør på et bestemt program (med enekontor) – hvor de kan udføre bestemte, konkrete opgaver, der ikke indebærer kontakt med andre mennesker (de jobs er der bare ikke så mange af)

For nogle bliver det løsningen, som de trives fint med, fordi de ikke har så mange karriereambitioner og er født uden de nødvendige rundsave på albuerne. De oplever glæden ved at yde et godt stykke arbejde uden at være så eksponeret for kritik, modgang osv. Som regel opdager de også deres egne fejl og retter dem, inden andre opdager det, hvilket giver dem tryghed. Eller også er fejl ikke så farlige, men små og harmløse.

De får fred. Spørgsmålet er så, om de bruger deres potentiale og i længden trives med det, eller de kommer til at savne udfordringer.

Er du særligt sensitiv?
Hvilket job har du trives bedst med?
Hvordan reagerer du på og håndterer kritik, modgang og afvisninger?

Læs også:

Særligt sensitiv – Hvad kan du selv gøre ift. job og karriere?

Oprindeligt udgivet på min blog på Jyllands-Posten 27. marts 2014.

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading