Svar: Det kommer an på, hvilket præstationsmønster, der er mest fremtrædende hos din medarbejder.

Test selv dit Præstationsmønster

Dette er kun en forenklet selv-evaluering, mens den egentlige test altid vil ske i praksis. Ligesom du som leder er nødt til at gøre noget konkret for at udøve ledelse og motivation af dine medarbejdere. Men testen kan give dig en bedre forståelse for, hvorfor det, der virker glimrende på den ene medarbejder, overhovedet ingen effekt har på den anden anden.

Hvis du eksempelvis hver måned skal have dine medarbejdere til at registrere månedens aktiviteter, så ved du efterhånden, hvordan det går: Helene afleverer altid en udførlig rapport til tiden eller dagen før, Jonas afleverer noget forhastet juks i sidste øjeblik, mens Mads aldrig får taget sig sammen til at gøre det, heller ikke selv om han lover det højt og helligt, hver gang du påtaler det – du skal blot se på ham for at personificere hans dårlige samvittighed.

Hvorfor kan de ikke bare gøre det? Og få det gjort i god tid, ligesom Helene, der uden at ville det, kommer til at fremstå som afdelingens dydsmønster?

Det skyldes sandsynligvis, at de 3 medarbejdere har 3 forskellige præstationsmønstre:

Helene har det stabile præstationsmønster:

Stabil præstation

Jonas derimod har det svingende præstationsmønster:

Svingende præstation

Mens Mads har det springvise præstationsmønster:

Springvis præstation

Når det er så nemt at få Helene til at gøre det – du skulle kun sige det én gang, og så gjorde hun det pligtopfyldende hver måned – fristes du måske til at ønske, at der var flere som hende. Hun er tilsyneladende altid pligtopfyldende, grundig og samvittighedsfuld i forhold til sit arbejde.

Men du kan få lige så meget ud af Jonas og Mads – og måske ligefrem mere – hvis du finder ud af, hvordan du skal motivere dem. Dertil kommer, at månedsrapporteringen vel heller ikke er deres vigtigste opgave?

Jonas og andre med det svingende præstationsmønster har svært ved at tage sig sammen til at gøre noget, der ikke haster eller kræver en udfordrende indsats. Jonas motiveres af deadlines og overskuelige opgaver, hvor han hurtigt kan se resultatet af sin indsats. Konkurrence og tidspres tænder ham og får ham til at toppræstere. Han kan gå rundt om opgaven længe, læse lidt her, undersøge lidt der og gøre de indledende knæbøjninger, men først når det er lige op over, kommer han rigtigt i gang og få gjort alt det, han skal gøre. Men helt ærligt – månedsrapportering giver ham altså ikke et kick!

Mads og andre med det springvise præstationsmønster har svært ved at tage sig sammen til at gøre noget, der virker som meningsløs spild af tid. Hvad skal Mads bruge månedsrapporteringen til?! Han ved jo godt, hvad han har lavet eller ikke lavet – du kan da bare spørge ham! Hvis han er en af de mere sensitive, tænksomme typer, kan han måske ligefrem tolke dit krav om rapportering som et udtryk for mistillid, og så kan demotivation brede sig og inficere andre af hans arbejdsområder. I værste fald altså.  I bedste fald synes han bare, at det er tåbelig tidsspilde, og han har langt vigtigere ting at bruge sin dyrebare tid til. (Det er også muligt, at han en dag, han ikke har noget at lave, gør det for et halvt år, får opdateret sin kalender og nærmest går amok – for ugen efter at glemme det igen.) Prøv i stedet at spørge ham med oprigtig interesse og indlevelse – helst 1-til-1, når I begge har tid – hvad han arbejder på for tiden. Det kan nemlig vise sig, at han er i gang med at udvikle en ny metode til at effektivisere jeres arbejdsprocesser markant, et nyt banebrydende produkt eller bare har været helt opslugt af sine projekter og opgaver.

Altså må du endnu engang konkludere, at dine medarbejdere er forskellige og skal ledes forskelligt.

For at gribe det systematisk an, kan du med fordel spørge:

  • Hvad får ham/hende til at give den en skalle og yde sit bedste?
  • Hvad er svært for ham/hende?
  • Er der noget, du kan gøre for at hjælpe ham/hende over den hurdle?
  • Hvornår/under hvilke omstændigheder præsterer han/hun optimalt?
  • Hvilke rammer kan du som leder skabe for hver enkelt?

God arbejdslyst til jer alle!

Du/I kan læse mere om de forskellige præstationsmønstre her:

Kan du præstere uden for din komfortzone?
Bliver dine præstationer overset? – om det stabile præstationsmønster
Brug dit præstationsmønster bedre – om det springvise præstationsmønster

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading