Impostor-ramt og tidligt misundelig

Hvis du er ramt af impostor-fænomenet, er der mindst tre ting, du i al hemmelighed kæmper med:

 1. Du har meget høje forventninger til dig selv – ofte helt urealistisk høje
 2. Du sammenligner dig konstant med andre og synes, de er dygtigere, mere erfarne og intelligente
 3. Du er skuffet over, hvad du har opnået – især sammenliget med de andre.

Impostor-fænomenet er en slags professionelt mindreværdskompleks, hvor du er tilbøjelig til at overvurdere de andres præstationer og undervurdere dine egne. Derfor bliver dine mange sammenligner altid i de andres favør. Og så er det den skamfulde misundelse vokser i dig…

Den dybere årsag til dine sammenligninger og hemmelige misundelse kan findes i din opvækst. Typisk kan dine forældres kærlighed og opmærksomhed have været begrænset grundet travlhed og/eller flere søskende at skulle dele den med – så det blev en lille kage, du skulle kæmpe for at få et stykke af. Hvis dine søskende – f.eks. pga. sygdom, problemer i skolen eller en dominerende personlighed – fik mere opmærksomhed end dig, kan det tidligt have fremmet dine impostor-følelser.

En strategi til alligevel at få noget af dine forældres opmærksomhed kunne være at blive dygtig til sport eller klare dig ekstra godt i skolen. Vise, du kan præstere. Konkurrere åbenlyst eller i det skjulte. Opnå flotte resultater. Overgå de andre. Så du måske bliver set…

Læs også: 10 tegn på, at du er ramt af impostor-fænomenet

Prøv selv Impostor-testen

 

Dit præstationsmønster gør dig mere misundelig

Hvis du har meget af det svingende præstationsmønster, vil du være drevet af:

 • Vilje – til at gennemføre, vinde og være den bedste
 • Pres – deadlines, konkurrence og en grad af kaos
 • Resultater – at nå dine faglige og personlige mål

Kombineret med impostor-kompleksets lave selvtillid/selvværd, vil du derfor være tilbøjelig til konstant at presse dig selv til at præstere ekstraordinært og bedre end andre. De høje forventninger til dig selv ligger på rygraden og får dig til at knokle hårdere end de fleste, samtidig med at dit arbejde helst skal være perfekt og fejlfrit.

Måske er du ubevidst blevet tiltrukket af konsulentbranchen eller en stor virksomhed med en udpræget performance-kultur, hvor du og kollegerne hele tiden har deadlines, løbende bliver vurderet, får målt og sammenlignet jeres præstationer. Så I har mulighed for at konkurrere om større bonuser, bedre løn og forfremmelser. I det miljø fremmes misundelsen.

Tjek selv dit Præstationsmønster

 

Hemmelig misundelse kan øges af din personlighed

I forhold til misundelse er der en række personlighedstræk, der enten fremmer eller mindsker den. I personlighedstesten kan det følgende træk styrke dit drive og dine præstationer:

 • Dominans – gør det lettere for dig at blive set og hørt, fylde og tage din plads
 • Fysisk og mental energi – er nødvendig for at kunne præstere på jobbet
 • Tempo – gør det muligt at nå mere på kortere tid
 • Viljestyrke – giver den stædighed, der skal til for at nå dine mål og det, du personligt stræber efter
 • Udholdenhed – er vigtig for at kunne gennemføre – også når det bliver svært og hårdt
 • Karriereorientering – handler om dine ambitioner og behov for at opnå status, anseelse og anerkendelse
 • Visioner – kan give dig aspirationer om noget stort en gang ude i fremtiden
 • Planlægning – er ofte det, der skal til i praksis for at få tingene gjort, fordele arbejdspresset, estimere et realistisk tidsforbrug og undgå stress
 • Selvstændig beslutningstagen – du har tillid til, at du kan træffe de rigtige beslutninger og generelt god selvtillid.

Hvis andre scorer højere end dig på disse personlighedstræk, vil de kunne præstere bedre – og dermed være oplagte mål for din hemmelige misundelse.

Her kan du læse mere om, hvordan du får øget selvindsigt.

 

 

Impostor-ramt med Dunning-Kruger-kolleger

De fleste impostor-ramte har oplevet at have kolleger, som er stikmodsat dem selv. I modellen ovenfor er det dem, der er ramt af Dunning-Kruger-effekten:

 • De har masser af selvtillid – uden at de nødvendigvis har noget at have den i
 • De tager gerne ordet ved enhver given lejlighed
 • De er selv overbeviste om, at de er dygtige og fortjener at blive forfremmet
 • De overvurderer sig selv og undervurderer andre
 • De har en urealistisk selvopfattelse og kan ikke se deres egne fejl.

Du kan sandsynligvis godt gennemskue, at der hverken er substans eller hold i det, de siger, men det er svært for dig at få et ord indført. Selv hvis det lykkes dig at stille et kritisk spørgsmål, fortsætter de blot med at snakke og argumentere for deres synspunkter. Meget af det, de siger, er dybest set noget vrøvl, men når de insisterende gentager det og bruger de rigtige buzzwords, kan det være tæt på umuligt at trænge igennem. De kan tilmed være utroligt glatte og manipulerende. Det værste er, at det ofte lykkes dem at overbevise jeres chef og de andre kolleger om deres indbildte fortræffeligheder.

Sammen med dem kan du selv komme til at fremstå unødigt kritisk, usikker og vævende. Især hvis du har en høj IQ og formulerer dig mere komplekst, taler hurtigt og forholder dig mere nuanceret til emnerne.

Derfor kan du nemt føle dig tromlet, overset og misforstået. Hvilket jo ikke mindsker din misundelse på dine selvsikre Dunning-Kruger-kolleger.

Læs også om Dunning-Kruger-effekten og den overdrevne selvtillid

 

Hvad stiller du op med din hemmelige misundelse?

Jævnfør de 4 trin i forandringsprocessen begynder det med, at du bliver bevidst om og reflekterer over din misundelse:

 • Hvem er du misundelig på?
 • Hvad misunder du dem mest?
 • I hvilke situationer er du især misundelig?

Eftersom misundelse i vores kristne kultursamfund er en af de syv dødssynder, er det historisk set også forbundet med skam at være misundelig. Det er ikke noget, vi taler om eller åbent indrømmer. Hvis du er misundelig, er det derfor naturligt, at du holder det for dig selv. Måske vil du ikke engang indrømme det over for dig selv. Men det er altså den erkendelse, der til en start kan gøre dig i stand til at bryde dit tankemønster.

Hos mig bliver du mødt med forståelse og rummet, som du er – inklusiv din misundelse. Den er jo velbegrundet. De andre har ikke kæmpet nær så hårdt, som du har. Og du har rent faktisk fortjent at have succes. Sammen finder vi ud af, hvad der skal til for at ændre dine tanke- og handlingsmønstre, så du ikke behøver at være misundelig på andre, men i stedet kan sætte dig kortsigtede og konkrete mål, som du kan nå uden at anstrenge dig. Uden at sammenligne dig med andre. På den måde bliver du mere tilfreds og kan nyde dit eget gode liv.

Din første lille handling til at slippe af med misundelsen er at kontakte mig, så vi kan få en snak om det. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Bedste hilsner
Ann C.

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading