Hvad er dit potentiale? Hvordan bringer du det i spil? Har du altid vidst, hvad du ville være og arbejde med? Eller har du brugt det meste af dit liv på at prøve dig frem med foreskellige uddannelser og jobs? For nogle af os har vejen været både kringlet og interessant.

Logoet med de grønne prikker til venstre skal illustrere potentialet, der er til stede hos alle. De mørkegrønne prikker bevæger sig udad i spiraler – mod uret – for at illustrere udviklingen af potentialet.

 

Hvad er dit potentiale?

Definitionen af potentiale er ifølge Den Danske Ordbog: “iboende muligheder der endnu ikke er kommet til udtryk; anlæg, evne el.lign. der kan udvikle sig til noget bestemt”.

Når jeg har jobkonsultationer og skal hjælpe mine klienter med at identificere og bringe deres potentiale i spil, tager vi udgangspunkt i en selv-evaluering af de syv intelligenser. Resultatet giver nemlig et godt billede af, om de har et bredt eller smalt potentiale. Det er netop ikke en test, fordi en test måler de faktiske evner og færdigheder. En selv-evaluering derimod fortæller, hvad der gør dig glad og giver dig energi at beskæftige dig med:

 • Sprogligt – nyder du at skrive, tale, læse og lytte til sproget uanset om det er dit modersmål eller andre sprog?
 • Logisk-matematisk – kan du lide, når ting kan måles, tælles, analyseres og forklares logisk?
 • Visuelt-rummeligt – foretrækker du at kunne se ting grafisk og i billeder, ligesom du kan være æstetisk anlagt?
 • Kropsligt-kinæstetisk – har du brug for at have ting i hænderne, bruge din krop og prøve ting af i praksis?
 • Musisk – får du energi af at høre musik, synge eller spille et instrument?
 • Inter-personligt – kan du lide at være sammen med andre, kunne diskutere og få sparring?
 • Intra-personligt – har du et stort behov for at være alene, reflektere og blive klogere på dig selv?

Nogle gange er der en fint sammenfald mellem, hvad selv-evalueringen af de syv intelligenser og intelligenstesten viser i forhold til det sproglige og matematiske, andre gange stemmer personens egen evaluering ikke overens med de faktiske evner. Eller det kan være et spørgsmål om, at det simpelthen ikke giver personen energi eller glæde.

NB. Det inter- og intra-personlige har ikke sammenhæng til den målbare intelligens men mere til personligheden, herunder om personen er ekstrovert eller introvert.

 

Hvordan udfolder du dit potentiale?

Hvordan dit potentiale kommer til udtryk afhænger af flere faktorer:

 • Er dit potentiale blevet stimuleret og udviklet til et talent eller en kompetence?
 • Eller har du forsømt at bruge bestemte sider af dig selv?
 • Kan du bruge det professionelt og dermed leve af det?
 • Eller er potentialet noget, du holder for dig selv og kun dyrker i fritiden?

Altså bruger du dit potentiale aktivt i din hverdag? Hvis ja, så er er der større sandsynlighed for, at du er glad og trives. Omvendt kan man faktisk blive energiforladt og i dårligt humør af hele tiden at nedtone eller undertrykke sider af sig selv.

Erfaringsmæssigt bliver vi nemlig mest glade og får ladet vores batterier op ved at bringe vores potentiale i spil. Og de forskellige intelligenser kan sagtens kombineres:

 • Sprogligt og intra-personligt passer godt til at skrive dagbog, blogge og/eller tekstforfatter
 • Inter-personligt, musisk og kropsligt udfoldes godt ved at danse eller spille i band med andre
 • Det visuelle og kropslige kan både udfoldes i et håndværk og ved at gå en tur et smukt sted

 

Potentiale – smal eller bred profil?

Hvis du har en smal profil med mest af det logisk-matematiske, så er det ret oplagt at blive specialist inden for et område, hvor du får mulighed for at udvikle netop den side af dit potentiale til et talent. Det kan være som ingeniør, revisor, forsker eller analytiker.

Tilsvarende kan en smal sproglig profil gøre det oplagt at arbejde med kommunikation og skriftlig/mundtlig formidling som journalist, sproglærer, underviser, foredragsholder eller forfatter.

Jeg møder jævnligt personer med høje selv-evalueringer af fire eller flere af de syv intelligenser, og så er der tale om en bred profil. Ofte har de haft svært ved at vælge uddannelse og karrierevej, fordi det som regel forudsætter en specialisering, som favoriserer en eller to intelligenser, mens de øvrige forvises til fritiden. Med en bred profil handler det aldrig om enten-eller, men derimod om både-og: Hvordan kan du bringe flest sider af dig selv i spil samtidigt eller på skift – hver dag og uge.

Har du et smalt eller bredt potentiale?
Vil du være specialist og/eller generalist?

 

Potentiale og talent – job og karriere

Nu bruger jeg lige mit eget eksempel: Da jeg som ung skulle vælge uddannelse, var jeg i syv sind. Jeg havde nemlig en bred profil og med en høj score på det kropslige, har jeg altid haft brug for at omsætte teori til praksis.

I skolen fik jeg gode karakterer i både sprog og matematik, ligesom jeg nød at diskutere med andre og at få lov at fordybe mig i noget alene. Jeg ville klart gerne arbejde med mennesker, bruge både sprog og tal/logik, gerne noget med jura og retfærdighed, og så ville jeg iøvrigt være forfatter. Det svarede (i slutningen af 80’erne) til 5 forskellige uddannelser: Psykologi, korrespondent, regnskab, jurist og forfatterskolen. Jeg endte med ikke at tage nogen af uddannelserne, men i stedet blive faglært (ligesom mine forældre), så jeg kunne forsørge mig selv – og havde noget at falde tilbage på.

Som kontorassistent blev jeg god til at skrive på maskine, hvilket jeg mente at få brug for som forfatter. Blindskrift er klart den kompetence, jeg har brugt mest i alle mine 17 forskellige jobs! (Arbejdede desuden med regnskab i nogle år, så jeg kan også taste tal ind lynhurtigt.)

Ad kringlede omveje endte jeg med at arbejde som Human Resource Manager i internationale virksomheder, så jeg havde fokus på mennesker, talte både dansk, engelsk, svensk og italiensk, lagde budgetter i store regneark, satte mig ind i personalejuraen i de skandinaviske/nordiske lande – og til sidst skrev jeg så en fagbog om det og blev forfatter. Det visuelle kom ud som modeller, mens det musiske var til gengæld henvist til fritiden – og i bilen til og fra arbejde.

Nu hører jeg musik, mens jeg skriver til dig – et andet menneske, som jeg prøver at forstå og gøre en forskel for.

Hvad er dit potentiale?
Hvordan kommer det til udtryk?
Kan du leve af det? Eller kan du ikke leve uden?
Hvordan vil du gerne gøre en forskel? For hvem?
Hvad vil du helst huskes for?

Læs også: Vil du bruge dit potentiale?

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading