Workshop

Bedre samarbejde – den nye genvej for teams og afdelinger

t
 • Hvorfor reagerer I så forskelligt under tidspres?
 • Hvordan kan I forbedre samarbejdet i gruppen og motivationen hos den enkelte?
 • Hvorfor er der nogle, der kæmper med overspringshandlinger, mens andre bare går i gang?
 • Hvorfor er der nogle, der planlægger deres arbejde i god tid, mens andre først knokler på lige inden deadline?
 • Hvordan kan I blive mere effektive både hver for sig og sammen?
 • Hvem supplerer hinanden, og hvordan kan I arbejde sammen to og to?

Det og meget mere får I svar på med denne workshop.

Z

Jeres udbytte

 • Et fælles sprog og bedre samarbejde
 • Aha-oplevelser og genkendelse af både jer selv og hinanden
 • En nem måde at forstå jeres forskellige arbejdsformer og reaktioner
 • Et let værktøj til at forbedre kommunikationen og samarbejdet
 • Konkrete input til, hvad I hver især kan gøre for at gøre hverdagen lettere
 • Større selvindsigt, accept, afklaring og personlig udvikling

Bedre samarbejde & lettere ledelse

Læren om og arbejdet med præstationsmønstre har været et rigtig godt værktøj i arbejdet med at styrke samarbejdet i det team, jeg leder, fordi det har givet os et fælles sprog og en øget forståelse af egne og  andres arbejdsformer.

Forståelsen af præstationsmønstre har gjort det nemmere for os alle sammen at “læse og forstå” hvordan og hvorfor, de andre arbejder, som de gør. Det har været let for mig som leder at forklare medarbejdernes reaktionsmønstre til de andre og for medarbejderne at “læse” og vide, hvad de skal gøre og ikke skal gøre for at få svar hos deres kollegaer.

Endelig kan jeg anbefale andre at bruge denne tilgang til teamudvikling, hvis der brug for et fælles sprog og en forståelse – uden nødvendigvis at personlighedsteste hele teamet. Brugen af og samtalen om præstationsmønstre er en enkel måde at tale (sam-)arbejdsformer på, uden at det går tæt medarbejdernes personlighed. Det er let at relatere sig til og dermed også enklere at spørge ind til for at forstå hinanden.

Pernille Jøndrup

Sektionschef, Banedanmark

Deltagerne får

 • Forståelse for både sig selv og hinanden
 • Viden om de tre måder at præstere, herunder motivation, styrker, foretrukne opgaver m.m.
 • Tips til samarbejde med kolleger, der er anderledes
 • Konkrete øvelser og aha-oplevelser

Lederen får

 • Et enkelt værktøj, der gør det lettere at være leder
 • En praktisk håndbog med tips og eksempler

Hvem?

 • Alle teams, hvor samarbejdet kan gøre en forskel
 • Organisationer, der skal levere afgørende resultater
 • Virksomheder med brug for samarbejde på tværs af organisationen
 • Alle med interesse i mennesker og deres handlingsmønster

Et kursus eller en workshop tilpasset jer

Hvor: Overalt i Danmark, hvor det er mest praktisk for jer
Varighed: En halv eller hel dag
Sprog: Gennemføres på dansk eller engelsk

Hvordan: Vi holder et formøde (evt. over Skype) og finder sammen ud af, hvad I har mest brug for.
Derefter tilpasses programmet jeres målgruppe – i god tid inden gennemførelsen.

Vil I forbedre jeres samarbejde, motivation og præstationer?

Kontakt Ann C Schødt

+45 23 93 48 41

Send mail hvis du gerne vil ringes op.

Share This