Siden jeg i 2009 opdagede, at vi præsterer meget forskelligt, har jeg udviklet en test til at identificere det primære, sekundære og måske inferiøre præstationsmønster samt en workshop til at fremme samarbejdet og forståelsen for, hvordan vi er forskellige. Her er et indlæg til dig som leder, så du ved mere om, hvordan du får det bedste ud af dine medarbejdere.

 

De 3 præstationsmønstre

Præstationsmønstre er måden vi bruger vores energi. Det siger ikke noget om, hvor megen energi vi har, kun om hvordan vi anvender den. Præstationsmønstrene præger vores måde at løse opgaver og yde en indsats, uanset om det er/var i skolen, på studiet eller i jobbet.

Det ene mønster er ikke bedre end det andet, men der er klart bestemte jobs, som man vil trives bedre i end andre, afhængigt af hvilket præstationsmønster man har.

 

Det svingende præstationsmønster

Projektledere, arkitekter, journalister, sports- og regnskabsfolk, it-udviklere og personer, der arbejder i mediebranchen har typisk et svingende præstationsmønster. Der er også mange ledere, sælgere og konsulenter med det mønster.

Deres energi svarer til vekselstrøm.

Svingende præstation

Personer med det svingende præstationsmønster er tilbøjelige til at udskyde opgaverne og gå rundt om dem en tid, inden de går i gang – ofte tæt på deadline. Så leverer de til gengæld en toppræstation. De trives med at være under pres og kaster sig hellere over hasteopgaver, end det der har ligget og ventet i længere tid.

Som deres leder kan du med fordel give dem konkrete mål med kortsigtede deadlines. Deres opgaver skal helst kunne løses inden for en overskuelig tidshorisont. Hvis du glemmer at give dem en tidsfrist, er der risiko for, at opgaven bliver syltet.

Nogle gange skal du have is i maven, når de knokler på op til deadline, for de når som regel i mål til tiden.

Hvis du vil belønne dem, skal det gerne være her og nu, f.eks. med en ekstra bonus, en fridag eller en middag for to, så de kan invitere deres partner ud.

Husk, at de får et kick af at toppræstere, men til gengæld har de brug for at slappe lidt af og restituere bagefter. De brænder ud, hvis de hele tiden presses af alt for mange stramme deadlines.

 

Det stabile præstationsmønster

Personer med det stabile præstationsmønster trives ofte med 8-16 jobs, hvor de kan levere en stabil indsats i det samme tidsrum hver dag, f.eks. i administration, service og back-office-funktioner. De kan også arbejde med kvalitet, planlægning, sundhed og meget langsigtede projekter, hvor der er brug for nogen, der kan tage det lange, seje træk.

Deres energi svarer til jævnstrøm.

Stabil præstation

Personer med det stabile præstationsmønster er samvittighedsfulde, pligtopfyldende og ansvarsbevidste, så når de har påtaget sig en opgave, bliver den altid løst med samme høje kvalitet og forudsigelighed. Mange af dem er meget hjælpsomme og servicemindede. Man kan altid regne med, at de holder det, de lover, og som regel bliver de færdige med opgaven et par dage før deadline.

Som deres leder skal du derfor give dem opgaverne i god tid, så de kan planlægge og fordele arbejdspresset jævnt over ugen og dagene.

Har du brug for akut assistance i sidste øjeblik, bliver du nødt til at hjælpe med at nedprioritere noget andet. Her er det ofte bedre at gå til en medarbejder med det svingende præstationsmønster, fordi den stabile medarbejder kan blive kort for hovedet og lave flere fejl, hvis han/hun bliver afbrudt eller kommer under tidspres.

Du kan belønne dem med tak, anerkendelse af deres arbejde, vise dem tillid og give dem ansvar. Bonus betyder ikke så meget for dem, men deres løn skal helst reguleres passende en gang om året, så den afspejler deres stabile indsats, og de føler sig værdsatte.

Husk, at de prioriterer service og kvalitet, så du kan vise respekt for dem ved at give dem god tid til at levere en indsats, de selv kan stå inde for.

 

Det springvise præstationsmønster

Skuespillere, musikere, kunstnere, undervisere, foredragsholdere, brandmænd, forskere og ildsjæle har typisk det springvise præstationsmønster. Mange af dem vælger at blive selvstændige eller freelancere, fordi de har svært ved at passe ind i et traditionelt 8-16 job, da deres flowperioder og inspiration kommer på forskellige tider af døgnet, f.eks. efter midnat eller tidligt om morgenen.

Deres energi svarer til tændt eller slukket.

Springvis præstation

Personer med det springvise præstationsmønster er drevet af deres passion, lyst, engagement og af, at de kan se en mening eller et højere formål med det, de gør. Når de først er kommet i flow, kan de præstere og levere langt ud over det sædvanlige. De kan i deres fordybelse, engagement og inspiration glemme alt omkring sig inklusiv at spise eller holde pauser.

Som deres leder skal du hjælpe med at skabe de rammer, der gør, at de kan komme i flow ved at give dem flere sammenhængende timer til at arbejde uden afbrydelser. Ofte kan du og afdelingen få mere ud af, at de får lov at arbejde videre, i stedet for at de absolut skal deltage i et møde. Meningsløse procedurer, rutineopgaver og politiske beslutninger kan gøre dem totalt demotiverede. Det er også vigtigt for dem, at de kan lide og respekterer dig som leder.

Du kan belønne dem og øge deres engagement ved at inddrage dem i beslutninger, der påvirker deres arbejdsområde. Brug gerne ekstra tid på at få deres input og mening, forklare formålet og deres bidrag i det store billede. Løn, bonus mv. er som regel sekundært for dem, mens det er altafgørende, at de kan se visionen, meningen og det højere formål med deres arbejde.

Husk, at de kan have brug for pauser eller for at gå tidligt hjem de dage, hvor de er virkeligt effektive, mens de andre dage kan kæmpe med overspringshandlinger og slet ikke kan komme i gang med arbejdet – vær overbærende eller vis personlig interesse.

 

Test selv dit Præstationsmønster

Vær opmærksom på, at du må give 2 svar per række. Dit sekundære præstationsmønster kan være næsten lige så vigtigt som det primære, fordi det er dit støttemønster og det, som du kan regulere.

Workshop: Præstationsbestemt ledelse
NB!
Gratis for ledere og HR-professionelle 23. februar og 7. marts 2017 – 6 pladser på hvert hold

Share This