Rammer impostor-fænomenet oftere særligt sensitive?

Hvem rammer impostor-fænomenet? Forskning har vist, at især introverte, perfektionister og højt begavede rammes af impostor-fænomenet, men rammer det også oftere de særligt sensitive? Det er der indtil videre ikke specifik forskning, der kan bekræfte. En del forskning...