Har du svært ved at komme i gang med arbejdet, fordi du kæmper med overspringshandlingerne? Hvorfor er det netop et problem for dig, og hvad kan du gøre ved det?

 

Hvorfor kæmper netop du med overspringshandlinger?

Overspringshandlinger forekommer hyppigt hos personer med det springvise præstationsmønster, hvor det er ekstra svært, men også ekstra fantastisk at være i flow.

Nogle gange holder de ligefrem hemmeligt danmarksmesterskab i overspringshandlinger, inden det lykkes dem at komme i flow.

Som en tilhører til et af mine foredrag om præstationsmønstrene – ”Få succes og undgå stress” – fortalte, så kunne han sagtens udføre en hel dags arbejde på tre kvarter. Han brugte bare de første syv timer til at komme i gang med opgaven!

Netop fordi energien i det springvise præstationsmønster er så meget enten eller, tændt eller slukket, kan det også været ekstra svært at komme i flow – eller i det hele taget at komme i gang med dagens arbejde.

Det har jeg også skrevet om her: 3 grunde til, at du har svært ved at komme i gang.

Test selv dit PRÆSTATIONSMØNSTER

 

Hvordan kommer du i gang?

Personer, der har mest af de to andre præstationsmønstre, har ikke samme vanskeligheder med at komme op i omdrejninger, og derfor er min anbefaling også, at du bruger det præstationsmønster, du har næstmest af til at komme i flow. Det er nemlig dit støttemønster, som du også kan trække på, når du har brug for det og i øvrigt har lettere ved at skrue op og ned for, end for dit primære præstationsmønster.

Personer med mest af det stabile præstationsmønster går bare i gang. Fordi de skal. Fordi de er drevet af pligtfølelse. Ofte giver de udtryk for, at de jo lige så godt kan gå i gang og få det overstået.

Hvis det stabile er dit støttemønster, kan du med fordel indføre nogle ritualer, faste ting, du altid gør, inden du går i gang med dagens opgaver, fordi ritualerne så fungerer som trappetrin, der trin for trin bringer dig i flow.

Personer med mest af det svingende præstationsmønster kan have svært ved at komme i gang, medmindre deadline nærmer sig, eller det er en konkurrence, fordi de er drevet af at være under en form for pres.

Hvis det svingende er dit støttemønster, kan du bruge det som opvarmning ved at begynde med nogle små, hurtige opgaver, der får dig op i gear og tempo, indtil du – næsten uden at opdage det – er kommet i flow.

Du kan læse mere om præstationsmønstrene her på bloggen eller tilmelde dig en kort serie mails via formularen nederst på siden for et af blogindlæggene og få tips og øvelser, der passer til dit præstationsmønster.

 

Din arbejdsplads eller (fag)forening kan booke et foredrag:

Få succes & undgå stress – sådan får du det bedste ud af dine ressourcer

Præstationsbestemt ledelse© – sådan kan du lede og motivere dine medarbejdere – uden stress

Share This