Er du i tvivl om, hvorvidt du kan løse den opgave, din chef lige har givet dig? Bekymrer du dig på forhånd for, om du kan klare dig godt til en prøve eller eksamen? Også selvom du plejer at kunne løse opgaverne og generelt får gode karakterer? Så er du måske ramt af impostor-fænomenet. Og du er langt fra alene.

Bekymrer dig uden grund

“Jeg har ofte klaret en prøve eller opgave godt, selvom jeg på forhånd var bange for, at jeg ikke kunne klare den så godt.” Til det udsagn svarer over halvdelen (54 %) af de 6.518 respondenter af impostor-testen meget sandt. Så du er altså ikke alene om at bekymre dig for, hvordan det skal gå, selvom det plejer at gå godt. Impostor-ramte har nemlig en tendens til at undervurdere sig selv og overvurdere andre, og så kan man blive bekymret for, om man nu også vil lykkes lige så godt med den nye opgave eller kommende eksamen. Vel at mærke helt uden at skele til, hvordan det før er gået. Er du også tit bekymret for, om du kan klare opgaven?

Kvinder bekymrer sig mere end mænd

73,4 % af respondenterne er kvinder og 26,6 % er mænd, men det er ikke ensbetydende med, at kvinder meget oftere rammes af impostor-fænomenet. Det tyder bare på, at kvinder er mere opmærksomme på det, læser om det på nettet og prøver  impostor-testen oftere, end mænd gør. Til gengæld er der markant forskel i de to køns svar på ovenstående udsagn i testen:

 • 41,2 % af mændende svarer meget sandt
 • 54,8 % af kvinderne svarer meget sandt

Altså er der hele 13,6 procentpoint flere kvinder, som bekymrer sig for, hvordan de skal klare en prøve eller opgave. Tilsvarende forskel finder man til dette udsagn: “Jeg undgår så vidt muligt evalueringer og gruer for, at andre skal bedømme mig.”

 • 28,9 % af mændende svarer meget sandt
 • 41,7 % af kvinderne svarer meget sandt

Her er der 12,8 procentpoint flere kvinder, som gruer for at blive evalueret. Og dette udsagn: “Når nogen roser mig for noget, jeg har gjort godt, er jeg bange for, at jeg ikke kan leve op til deres forventninger til mig i fremtiden.”

 • 27,8 % af mændende svarer meget sandt
 • 41,3 % af kvinder svarer meget sandt

Der er altså 13,5 procentpoints forskel mellem kvinders og mænds bekymring for at kunne leve op til andres forventninger – vel at mærke de forventninger, de tror, at andre så har! Det behøver slet ikke at være reelle forventninger. “Jeg er ofte bekymret for ikke at lykkes med et projekt eller bestå eksamen, også selvom andre omkring mig er sikre på, at jeg vil klare mig fint.” Til det udsagn er kønsforskellene endnu mere markante:

 • 34,2 % af mændende svarer meget sandt
 • 51,4 % af kvinderne svarer meget sandt

Hele 17,2 procentpoint flere kvinder end mænd er altså bekymrede for ikke at lykkes eller bestå eksamen.

Hvorfor bekymrer du dig så meget?

At du bekymrer dig mere end de fleste er et symptom, som kan ses i impostor-testen. Årsagen kan til gengæld findes i din personlighed og derfor læses i resultatet af personlighedstesten:

 • Lav score på mental modstandskraft – du har mindre filter på end de fleste, så når du oplever modgang, kritik eller ubehag påvirker det dig mere, og du har måske også tendens til at tage ting mere personligt, end de er ment
 • Lav score på personlig bearbejdning – du har brug for længere tid til at bearbejde indtryk og modgang og kan måske huske negative episoder med pinefuld nøjagtighed mange år efter
 • Lav score på optimisme – de tidligere dårlige oplevelser har sat deres spor, så du med tiden er blevet mere pessimistisk
 • Lav score på positiv opfattelse – du er skeptisk eller kritisk indstillet i forhold til andres opgaveløsning, men i høj grad også i forhold til dine egne evner
 • Lav score på selvstændig beslutningstagen – som er et udtryk for, hvor meget du stoler på din egen dømmekraft og dermed også et mål for din selvtillid.

Hvis alle disse adfærds- og personlighedstræk spiller ind samtidig er du både særligt sensitiv (de to første), pessimistisk, selvkritisk og har lav selvtillid. Så er der ikke noget at sige til, at du har ekstra svært ved at påtage dig en opgave og stole på, at du nok skal løse den tilfredsstillende. Derimod vil du forfalde til bekymringer og have meget høje forventninger til dig selv.

Hvad er konsekvensen af dine bekymringer

Hvis du giver udtryk for dine bekymringer, vil du sikkert opleve, at din chef eller kæreste forsikrer dig om, at du nok skal klare det fint. Men impostor-fænomenet foregår inde i dit hoved. Så du hører ikke efter, hvad andre siger, når de forsøger at berolige dig. Hos din chef vækker det sandsynligvis forundring. For du har jo klaret så mange andre opgaver glimrende. Hvorfor skulle du dog ikke lykkes denne gang?! Hos din kæreste/partner vækker det nok efterhånden frustration. For du klarer dig jo altid godt, selvom du er nok så bekymret. Hvad får dig til at tro, at du ikke også vil klare det godt denne gang?! Alligevel preller alle deres ord og forsikringer af som vand på en gås – eller her som ros og forsikringer på en impostor-ramt. Måske opgiver du at dele dine bekymringer, men det bliver de desværre ikke mindre af. Tværtimod kan du blive mere urolig, få ondt i maven og søvnbesvær, stress-symptomer og præstationsangst. Læs også: Impostor syndrome – det foregår kun i dit hoved!

Hvad kan du gøre ved det?

Først og fremmest kan du begynde at forholde dig mere faktuelt til tingene og spørge dig selv:

 • Har jeg før fået en tilsvarende opgave?
 • Hvad gjorde jeg for at løse den?
 • Hvordan gik det?

Her på siden kan du også skrive dig op til det særlige nyhedsbrev for impostor-ramte, hvor du får en serie mails med viden og tips til at komme over det. Hvis det ikke hjælper tilstrækkeligt, kan du skrive til Ann C. på Annc@potentialefabrikken.dk og booke en tid til en prøvesamtale.

NB. Hvis du døjer med angst, skal du først kontakte din læge og få en henvisning til en psykolog. Prøv selv Impostor-testen Læs også: Impostor syndrome – Kan jeg komme over det?

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading