• Er du tilbøjelig til at fokusere på dét, du ikke kan eller ikke ved?
 • Hvis noget lykkes for dig, tænker du så, at det må skyldes held, timing eller tilfældigheder?
 • Er du bange for, at din chef før eller siden vil opdage, at det var en fejl at ansætte dig?
 • Føler du dig usikker på dine kompetencer, selvom du faktisk gør det godt, fordi du har en indre oplevelse af, at du kunne have gjort det endnu bedre?
 • Oplever du, at dine kolleger tromler dig eller bliver forfremmet til stillinger, du gerne ville have haft?
 • Tænker du, at du har mindre selvtillid end dine kolleger, selvom du ofte er mere kompetent eller bedre uddannet?
 • Tror du, at dine kolleger ser ned på dig, fordi du ikke har den samme uddannelse som dem?
 • Har du tendens til at undervurdere det, du faktisk præsterer og leverer?

Hvis du kan svare ja til de fleste af disse spørgsmål, så er du højst sandsynligt ramt af impostor syndromet eller impostor-fænomenet.

Prøv selv Impostor-testen

 

Hvad er impostor-fænomenet?

Tilbage i slutningen af 1970’erne opdagede Pauline Clance og Suzanne Imes fænomenet, som var særligt udbredt blandt kvindelige studerende. Selvom de normalt klarede sig glimrende til eksamen og fik høje karakterer, kunne de alligevel være overbevist om, at denne gang, denne gang ville de falde igennem, dumpe med et brag og det ville blive åbenlyst for enhver, at de ingenting vidste eller kunne. Nogle af dem var plaget af en mere konstant frygt for at blive afsløret, fordi de troede, at de var kommet ind på studiet ved en fejl, som før eller siden ville blive opdaget.

Senere fandt man ud af, at fænomenet også ramte succesrige forretningsmænd, som trods vækst og fremgang i deres virksomhed ikke mente, at det havde noget med dem at gøre – det måtte skylde held, tilfældigheder og heldig timing.

Erfaringen fra mine kunder og workshop-deltagere viser, at impostor syndromet rammer mænd og kvinder lidt forskelligt: Kvinder scorer som regel højere i Pauline Clance’s test og psykologer vil ofte betegne dem som perfektionister, der aldrig synes, at de kan gøre noget godt nok. Mænd scorer typisk lidt lavere i impostor testen, og i personlighedstesten scorer de højere på selvtillid (selvstændig beslutningstagen), der dog ofte er meget situationsbestemt, idet de kan opleve at have stor faglig selvtillid, men inde bag facaden er de i tvivl om, hvorvidt de er lige så dygtige som deres kolleger, og/eller de har lavt selvværd, hvilket de hele tiden bruger energi på at skjule.

Både mænd og kvinder kan være inderligt bange for at blive afsløret, at nogen en dag vil gennemskue dem.

Genkender du det?

 

Hvorfor er netop du ramt af impostor-fænomenet?

Det kan der være flere grunde til, og forskningen viser, at det oftest hænger sammen med din opvækst:

 • Der har været et højt konfliktniveau og/eller mange skænderier mellem dine nærmeste familiemedlemmer
 • Du har manglet emotionel støtte og opbakning
 • Følelser er ikke blevet udtrykt, nærmere undertrykt og fortiet
 • Der har været en høj grad af regelstyring med rigide rammer for tilladt og ikke tilladt adfærd

Derudover har du sandsynligvis manglet en god rollemodel, en voksen du kunne spejle dig i og bruge som forbillede. Den ene eller begge dine forældre kan eksempelvis have været (psykisk) syge, meget humørsvingende, misbrugere og/eller ekstremt dominerende på en negativ måde.

Har du oplevet det?

 

Er du træt af din lave selvtillid og klar til at komme videre?

Afhængigt af i hvilken grad, du er ramt af impostor syndromet, kan det tage kortere eller længere tid at få det under kontrol.

Er du ramt i mild grad, kan du måske nøjes med at læse mere om impostor syndromet, og den nye selvindsigt kan være nok til, at du bevidst kan arbejde med at styrke din selvtillid og udfordre dig selv lidt hver dag.

Så kan du læse mere her:

Er du perfektionist eller ramt af impostor syndromet?
Impostor syndrome – Er din succes bare skuespil?
Impostor syndrome – Kan jeg komme over det? 
Impostor syndrome – er du også bange for at blive afsløret?
Derfor rammer impostor syndromet især de introverte og mest begavede
Confidence Beats Competence

Er du ramt i moderat grad, kan du deltage på denne Impostor-workshop, hvor du får mere viden om impostor syndromet og værktøjer til selv at arbejde videre med det. På workshoppen – med max. 4 deltagere – kommer du sammen med andre, der kender impostor syndromet alt for godt, og alene det at være sammen med ligesindede kan være enormt befriende og forløsende.

Er du ramt i høj grad, kan det tage længere tid at få de bearbejdet og få brudt det negative mønster. Her anbefales det individuelle udviklingsforløb eller workshoppen kombineret med 1-til-1-konsultationer efter behov.

 

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading