Læs her, hvordan du kender forskel på de introverte og de særligt sensitive medarbejdere, og få tips til, hvad du kan gøre for at få dem mere på banen og øge deres effektivitet.

Er medarbejderen introvert og/eller særligt sensitiv?

Det kræver både opmærksomhed og empati at få øje på de sensitive medarbejdere, fordi de sjældent gør meget væsen af sig. Ofte minder de om de introverte: Stille og tilbageholdende ved møder, bryder sig ikke om at komme i centrum eller skulle fremlægge noget for et større forum, er ikke meget for receptioner og smalltalk, de foretrækker nogle gange at spise deres frokost på pinden frem for at deltage i snakken i kantinen, virker eftertænksomme og forsigtige. Sådan kan både de introverte og de særligt sensitive fremstå, og mange af dem er også begge dele.

Sammen med ekstroverte, selvsikre kolleger kan de særligt sensitive og introverte have svært ved at komme til orde, og det værste er, at du som leder ikke ved, hvad du – og virksomheden – går glip af. Måske havde en af dem en idé til et nyt produkt, et forbedringsforslag eller et spørgsmål til strategien, som kunne gøre en kæmpe forskel for afdelingen og virksomheden. Men det ved du ikke, for han eller hun fik ikke sagt noget på mødet.

Forskellen på de særligt sensitive og de introverte er ofte, at de sensitive har mindre (eller nærmest intet) filter på i forhold til omgivelserne: Støj fra maskiner, skarpt lys, træk, kolleger der går forbi eller står og snakker i nærheden, for megen kulde eller varme, en anspændt eller dårlig stemning, unødig travlhed eller generelt højt pres på afdelingen kan alt sammen FORSTYRRE.

Introverte kan som regel lukke sig inde i deres egen tankeboble, så de har sjældent problemer med at koncentrere sig og fortsætte arbejdet. De særligt sensitive kan ikke lukke af og derfor heller ikke koncentrere sig om arbejdet. De bliver påvirket af selv små ting, og det kan i høj grad stresse deres meget modtagelige system, så de bliver irritable, i dårligt humør, kortluntede, bider ad deres kolleger, laver flere fejl, bliver trætte og drænet for energi. Hvis det står på i længere tid, kan de blive syge og/eller få stress.

En anden forskel er også, at de er mere NÆRTAGENDE. Det er bestemt ikke noget, de selv er stolte af, tværtimod, men det er desværre et faktum, at de nemt kommer til at tage kritik, afvisninger, afslag og anden negativ feedback mere nært end de fleste, og så kan de have brug for længere tid til at komme sig over det, bearbejde informationerne og slikke deres sår. De skal nok blive gode igen, men giv dem en mental pause og vis empati.

Når du nu kan kende forskel på dine introverte og dine særligt senstive medarbejdere, så er her nogle tips til, hvad du kan gøre for at gøre jeres fælles hverdag lettere og bedre for alle parter.

 

Tips til ledere af sensitive medarbejdere

 • Kommunikér nænsom – tal altid roligt, venligt og velovervejet til dine sensitive medarbejdere
 • Undgå kritik og bebrejdelser – du risikerer bare, at de går helt i baglås, spørg hellere hvad de selv synes, om der er noget, de ville have gjort anderledes en anden gang
 • Vær saglig og faktuel – du når altid længst med nøgterne tal, data og velunderbyggede argumenter, mens du samtidig øger sandsynligheden for at udgå at støde dem på manchetterne
 • Vær gavmild med ros & anerkendelse – helst skriftligt, så den sensitive medarbejder kan læse det igen på en dårlig dag og blive mindet om, at du værdsætter ham/hende
 • Sørg for, at de kommer til orde – f.eks. ved at tildele alle mødedeltagere lige megen taletid eller spørge dem direkte i forbindelse med hvert punkt, om de har spørgsmål eller kommentarer
 • Vis empati – husk at spørge ind til, hvordan de har det, lyt og vis medfølelse, men du behøver ikke nødvendigvis at lægge øre til alle deres beklagelser eller være den skulder, de kan græde ud ved
 • Vær professionel – det er okay, at du som leder bevarer en vis professionel distance og eventuelt henviser til en anden, der kan trøste og lytte, hvis det ikke vedrører jobbet eller noget, du har sagt eller gjort
 • Vær ærlig og autentisk – de særligt sensitive er de første til at mærke, hvis du har en dårlig dag eller noget går dig på, og hvis der ikke er overensstemmelse mellem det, du siger, og dit kropssprog, så kan du miste troværdighed, eller den sensitive medarbejder kan gå i mentalt, negativ selvsving for at forsøge at forstå hvorfor, bebrejde sig selv eller føle skyld uden grund, hvilket hverken er konstruktivt eller effektivt
 • Sig “Det har ikke noget med dig at gøre!” – når det vitterligt ikke har, for særligt sensitive bliver så påvirkede af dårlige stemninger, at de vil hoppe på tungen og slå krøller på sig selv for at genetablere den gode stemning og gøre dig omgængelig igen
 • Giv ekstra støtte til at prøve noget nyt – særligt sensitive er ekstra forsigtige med at vove sig ud af komfortzonen, fordi det slår så hårdt at lave fejl, blive afvist eller endnu værre til grin
 • Giv frirum og pauser – i løbet af dagen samt, hvis det er muligt og opgaverne er til det, en ugentlig hjemmearbejdsdag, hvor de kan koncentrere sig uforstyrret i vante og trygge omgivelser, for så er de meget mere effektive!

Lad være med at fortvivle, hvis det ikke lykkes dig lige godt hver dag – det er som med så meget andet noget, der tager tid at få ind på rygraden. Vælg helst 1-2 punkter, hvor du ved, at du kan forbedre dig, og hold så fokus der i mindst en uge. Hvis du ikke selv har så megen empati, kan du enten alliere dig med en, der har, eller du kan øve dig i at lytte og stille spørgsmål, indtil det er blevet en god vane.

Når det lykkes, vil du til gengæld hurtigt opleve en positiv forandring hos dine sensitive medarbejdere: At de blomstrer op, byder mere ind, kommer med forslag og på mange måder bidrager mere aktivt i afdelingen. At de bliver mere effektive og mindre irritable. At de er med til at skabe et godt arbejdsklima i gruppen og få deres kolleger til at trives.

Sådan kan de sensitive medarbejdere nemlig være, når de bliver mødt og er i balance:

Hjælpsomme, flittige, samvittighedsfulde,
kvalitetsbevidste og behagelige at være sammen med.

Og den type medarbejdere vil du vel gerne have?!

 

Læs eller del med din sensitive medarbejder:

Særligt sensitiv – hvad kan du gøre ved det?
Er særligt sensitiv ikke bare en ny betegnelse for lavt selvværd?
Særligt sensitiv – hvad kan du selv gøre ift. job og karriere?
Hvordan motiverer du din medarbejder til at præstere bedre?

Eller del med din opsagte/fritstillede medarbejder:
Workshop for særligt sensitive – det ideelle job?
Særligt sensitiv og opsagt – hvor længe skal du ømme dig?

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading