Har du altid haft en oplevelse af, at du ikke passer ind? Hverken i skolen eller på jobbet?
Føler du dig anderledes eller forkert, når du er sammen med dine kolleger?
Har du svært ved at være og gøre som de andre på arbejdspladsen?

Så er det måske, fordi din IQ ligger i den øvre ende af skalaen – uden at du selv ved det!

Rigtigt mange begavede opdager nemlig først sent i livet, at de ikke bare ligger “lidt over gennemsnittet”, som de selv tror, men faktisk er velbegavede (øverste 3-10 %) eller højtbegavede (øverste 2 %). Rigtigt mange af de højtbegavede har ligefrem fået den opfattelse, at de er dumme. Fordi de ikke bare kan gøre og være som alle andre. De har brugt det meste af deres liv på at prøve at være normale. Men forgæves.

Det er nemlig kun dig selv, der ikke kan se det. De andre har for længst lagt mærke til, at du er anderledes og virker klog. Når de ikke siger noget til dig, kan det være, fordi de opfatter dig som en konkurrent. Eller at du får dem til at føle sig dumme!

Læs: Er du begavet uden at vide det?

 

I lære som normal på arbejdspladsen

Når du får en læreplads eller dit første job, kommer du ud i en anden virkelighed, hvor du skal passe ind både på det faglige og personlige plan. At udføre dine arbejdsopgaver tilfredsstillende er sikkert nemt nok, mens det kan være langt sværere at finde din plads i gruppen og falde ind i samtalen i pauserne.

Som begavet (øverste 10 %) adskiller du dig typisk på flere områder:

 • Du har andre interesser end dine kolleger
 • Du bruger andre ord og skal tit omformulere eller forklare ting igen på en anden måde
 • Du tænker og taler hurtigere, så du kommer måske til at færdiggøre de andres sætninger
 • Du kan gennemskue, hvis noget ikke passer – så du kan diskutere eller være uenig
 • Du har en stejl indlæringskurve, så du skal kun have tingene forklaret/vist en gang
 • Du løser dine opgaver hurtigere, end de er vant til – så du løber tør for arbejde og mangler udfordringer
 • Du kan have ideer til bedre og mere effektive måder at gøre tingene – og møde en mur af “sådan har vi altid gjort”
 • Du har sikkert en veludviklet retfærdighedssans, som kan gøre det svært for dig at rette ind og tie stille
 • Måske går du også anderledes klædt, fordi mode ikke interesserer dig, så du skiller dig også synligt ud

I praksis kan det gøre, at du på overfladen gør alt det, de andre gør, og tror, at du er som dem, mens du inderst inde godt ved, at du er anderledes.

Hvis du er udadvendt og har en god selvtillid, kommer du måske op at diskutere med kolleger eller chef, så du åbenlyst skiller dig ud eller bliver ekskluderet af gruppen.

Hvis du er indadvendt og har mindre selvtillid, holder du sikkert din uenighed og dine tanker for dig selv, men det kan være en plage at holde pause med kollegerne og skulle lægge øre til alt det, som de selv synes er interessant at fortælle dig om. Det er også muligt, at du bliver ramt af impostor-fænomenet, der især rammer de introverte og mest intelligente.

Læs også:
Belastende begavet – forstår de ikke, hvad du siger?
Derfor rammer impostor-fænomenet især de introverte og mest begavede

 

Du er hurtigere – og hvad så?

De fleste begavede har kedet sig igennem deres skoletid, fordi undervisningen tog udgangspunkt i den brede midtergruppe eller tilmed tog ekstra hensyn til “den tunge ende”. Nogle af dem er blevet underydere, som slet ikke bruger deres potentiale, fordi de aldrig blev passende udfordret. Andre mødte muren senere i uddannelsessystemet, fordi de aldrig havde fået lært en ordentlig arbejdsdisciplin. Atter andre var flittige og lå altid i den øvre ende, men troede selv, at det bare var, fordi de sled i det.

Et at de typiske træk i intelligenstesten (PTL) er nemlig, at de begavede har en høj indlæringsevne og scorer 75 eller mere på en skala fra 0-100, hvor gennemsnittet for normgruppen scorer omkring 50. De er simpelthen hurtigere til at forstå og løse opgaverne og/eller laver færre fejl.

På en arbejdsplads kan det gøre en positiv forskel:

 • Du løser opgaverne hurtigere end andre
 • Du laver færre fejl end dine kolleger
 • Du kommer med forslag til løsninger og forbedringer
 • Du tager styringen – og bliver leder, hvis du kan få andre med
 • Du tager flere initiativer og/eller mere ansvar – bare for at komme i gang!

Men det kan også betyde, at:

 • Du er (meget) utålmodig
 • Du løber hurtigere tør for udfordringer
 • Allerede anden gang du løser en opgavetype, bliver det rutine
 • Du keder dig til møderne, der virker meningsløse og langtrukne
 • Du hurtigt mister koncentrationen eller interessen

I værste fald kan du rammes af boreout, der kan give symptomer, som minder om stress og udbrændthed.

Læs også:

 

Hvad kan du selv gøre?

Først og fremmest kan du tage en intelligenstest og få et tal på din IQ. Så har du noget faktuelt at forholde dig til.

Hvis der er noget om snakken, er der igen flere muligheder:

 • Søg ligesindede, eksempelvis i Netværk for begavede (Linkedin-gruppe)
 • Gå i gang med videreuddannelse – bare for at holde din hjerne i gang og blive udfordret
 • Find en udfordrende hobby – så du i det mindste ikke keder dig i din fritid

Her kan du gratis (og anonymt) Teste dig selv

 

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading