Ja og nej. Det kommer an på, hvordan testen er opbygget, antallet af spørgsmål, din dagsform, din besvarelsesstil og en hel del andet. Ligesom de fleste mennesker ikke er enten eller, men både og afhængig af situationen.

 

Tvunget til at vælge

De fleste personlighedstest er bygget op omkring tvangsvalg (ipsative) imellem to modpoler på en skala, f.eks. introvert og ekstrovert i Wheelwright og Grays version af typetesten:

Når du er sammen med andre, vil du helst
a) lytte
b) tale

Allerede her er vi nogle, der går i stå, for det jo kommer an på, hvem det er, emnet, hvornår på dagen, humøret etc. I øvrigt vil de fleste af os nok foretrække at skiftes til at tale og lytte, som det forudsættes i en ligeværdig dialog og god kommunikation.

I andre tests er man tvunget til at vælge mellem 4 udsagn (items) og prioritere hvilket udsagn, der passer bedst, og hvilket, der passer mindst, f.eks. i DISC, Masters Person Analyse m.fl.

Her er vi igen nogle der må gøre vold på os selv, for nogle gange passer flere eller alle af udsagnene rigtigt godt, andre gange er der ikke nogen af dem, der passer, så det bliver tit et valg mellem pest eller kolera. Og resultatet bliver så derefter – forceret og ikke helt præcist.

På et tidspunkt ledte jeg efter online-tests af de 7 intelligenser og prøvede i den forbindelse en test med tvangsvalg mellem de forskellige intelligenser. Så hvis du var god til matematik, kunne du ikke samtidig være god til musik eller til at bruge din krop. Det gav slet ingen mening!

Tværtimod. De 10% bedst begavede, som jeg arbejder med at udvikle potentialet hos, er ofte mere begavede end gennemsnittet på flere af de 7 intelligenser, og selv der hvor de ikke føler sig stærke, kan de ligge omkring gennemsnittet (=5 på en skala fra 0-10).

Min konklusion er, at mennesker ikke er enten eller, men nogle gange både og eller hverken eller. Derfor er den udbredte brug af test med tvangsvalg ikke uproblematisk. Og jeg har stor forståelse for, hvis du føler dig utilpas med at skulle igennem den mølle, hver gang du er i proces til et job, især hvis det er et job, du meget gerne vil have.

Læs evt.
Test: Jamen det kommer an på…
Kan du lyve dig mere ekstrovert i en personlighedstest? 

 

Frie muligheder for at beskrive dig selv

Selvom jeg i mange år som rekrutteringskonsulent og senere Human Resource Manager har haft gode erfaringer med at bruge de forskellige tests på trods af tvangsvalg, så var det en stor lettelse at begynde at arbejde med personlighedsten People Test Person, hvor du kan svare Ja (=altid), Nej (=aldrig) eller Ved ikke (=ikke altid, det afhænger af situationen).

Resultatet er ofte, at personerne bruger hele skalaen, når de skal beskrive sig selv og deres adfærd. Og netop ekstremerne er der, hvor vi er mest tydelige. Ekstremerne er det mest karakteristiske for os – det som både andre og vi selv kan genkende med det samme.

Indimellem giver jeg også tilbagemelding til personer, der har givet rigtigt mange Ved ikke/situationsbestemte svar, og selvom det umiddelbart ser ud til at give en uskarpt personprofil, så giver det et meget præcist billede af en person, der i høj grad tilpasser sin adfærd efter situationen og hvem de er sammen med. Og selve måden at svare på testen kan sige rigtigt meget om personen.

Af samme grund blev jeg også begejstret, da jeg opdagede, at Jungs typologi kunne måles på en helt anden måde med Gifts Compass Inventory. Med den kan man nemlig godt være både introvert og ekstrovert. Og den inferiøre/mindst udviklede funktion er ikke altid eller automatisk den modsatte af hovedfunktionen/den mest udviklede funktion. Med andre ord giver den meget bedre mulighed for at beskrive dig selv, sådan som du faktisk er og hvad du foretrækker, når du frit kan vælge.

Hvis du er nysgerrig, kan du læse mere her: Jungiansk test 

Hvad er din oplevelse?
Hvilken personlighedstest har bedst kunnet beskrive dig?

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading