Foto: Ann C. Schødt

Hvorfor er det så svært for dig at vælge retning?

Nogle gange er det, som et af mine yndlingsbands Triffids sang: “It’s a wide open road”. Andre gang er der ikke kun én vej, men flere. Eller – som på fotoet – der er kun en utydelig, lille sti, men du kan lige så vel gå direkte ud i landskabet – uden at følge en bestemt vej.

I forhold til din personlighed og dine potentialer – som jeg bl.a. identificerer med en selv-evaluering af de 7 intelligenser – kan du have en profil, der gør det ekstra svært for dig at vælge retning. Både i forhold til uddannelse og karriere.

Her er de 3 typiske grunde til, at det er svært for dig at vælge:

  1. Du har en bred profil med flere potentialer
  2. Du har en unik profil
  3. Du har modsatrettede træk i din profil

 

Ad 1. Din brede profil gør det svært for dig at vælge

Mange af dem, der konsulterer mig, har en bred profil og scorer ofte også over 5 (på en skala fra 0-10) på alle eller næsten alle af de 7 intelligenser. I praksis betyder det, at de har mange potentialer, som kan blive til mange tallenter. Der er mange ting, de har let ved og nyder at gøre.

Det passer bare dårligt til vores uddannelsessystem og arbejdsmarked, der tager udgangspunkt i, at man specialiserer sig. At hvis man er god til matematik og logik, så tager man en matematisk studentereksamen, vælger en uddannelse med fokus på tal og ender ud med at få et job inden for økonomi eller regnskab.

Men når du bliver tvunget til at vælge en bestemt retning, så fravælger du samtidig andre sider af dig selv, som også giver dig energi og glæde at bruge.

Derfor handler det om finde en uddannelse og karrierevej, hvor du får stimuleret og brugt så mange potentialer som muligt. Hvis det ikke kan lade sig gøre på jobbet, så må du sørge for at udfolde de andre potentialer i din fritid.

Det er altså ikke enten eller, men BÅDE OG.

 

Ad 2. Din unikke profil gør det svært for dig at passe ind

Andre, som kæmper med at vælge, har en unik kombination af potentialer, som går i forskellige retninger, der ikke umiddelbart passer til en specifik uddannelse eller karrierevej.

Måske scorer du 10 på det visuelt-rumlige, 10 på det kropsligt-kinæstetiske og 9 på det musiske, men kun 1-3 på det sproglige og/eller matematiske, så det vil sandsynligvis have været en dårlig oplevelse for dig at skulle sidde stille i skolen og lære at læse, skrive og regne, hvor du ikke fik lov til at bruge din krop, dine hænder og visualisere eller forme/bygge tingene, så du bedre kunne forstå dem.

Du ville sandsynligvis have passet ind på en Rudolph Steiner skole. Du har sandsynligvis valgt en kreativ eller håndværksmæssig uddannelse. Men måske var dine forældre akademikere og lagde vægt på, at tage en lang videregående uddannelse, som du kæmpede dig igennem med nød og næppe. Og med store personlige omkostninger.

Eller omvendt: Du har en høj IQ og havde nemt ved at gå i skole, men dine forældre havde en faguddannelse og syntes også, at du skulle have det. Og uanset om du vælger den akademiske vej eller tager en faguddannelse, vil du sandsynligvis opleve, at du ikke rigtigt passer ind nogen af stederne. Blandt akademikerne savner du det praktiske og konkrete, blandt fagfolkene savner du perspektivering, abstraktion og mere komplekse udfordringer.

Så er du nødt til at finde din helt egen unikke vej, som passer til lige netop dig. Det kan betyde, at du skal tage flere uddannelser og skifte spor undervejs. Til gengæld bliver du mere tilfreds og får højere livskvalitet, når du gør det.

 

Ad 3. Dine modsatrettede træk er svære at kombinere

Introvert-ekstrovert

Af og til møder jeg nogen, der er både introverte og ekstroverte. De nyder at få lov at fordybe sig og have alenetid – men ikke for lang tid ad gangen. Samtidig har de et stort behov for at være sammen med andre, kunne diskutere, vende problemstillinger og have faglig sparring med kollegerne – bare ikke hele tiden. Her handler det om at kunne skifte imellem opgaver, man kan løse alene og sammen med andre.

En sjælden gang møder jeg nogen, der hverken synes at være det ene eller det andet, hvilket kan være endnu mere vanskeligt at håndtere og indrette sin hverdag og sit arbejdsliv efter. De bliver trætte og drænede for energi, uanset om de skal arbejde alene eller sammen med andre. Her må fokus derfor være på selve opgaven eller aktiviteten, så det sociale træder i baggrunden.

 

Modsatrettede personlighedstræk

Andre gange kan det handle om modsatrettede personlighedstræk, som du har svært ved at vælge imellem eller forene. Det kan være, at du både er meget logisk-matematisk og meget musisk eller kreativ/kunstnerisk. Den kombination havde Peter Bastian, og forsangeren i Magtens korridorer, Johan Olsen, arbejder også som biolog og forsker. Her handler det igen om både og.

Endelig kan du have sider af dig selv, som du personligt har svært ved at forene. Det kan være, at du på den ene side er super ambitiøs og karriereminded, mens du på den anden side mistrives i et kompetitivt arbejdsmiljø, fordi en anden side af dig er utroligt sensitiv og hverken bryder sig om at konkurrere eller at lave fejl. Dit dilemma kan være, at du kun vil kendes ved den ene side af dig – typisk den som dine forældre opmuntrede og anerkendte – mens den anden side af dig bliver forsømt. Lige indtil du ikke kan holde til det længere.

 

Din personlige balance

Kunsten bliver her at finde din personlige balance og prøve dig frem, indtil du kan mærke, at du trives. Om det skal hedde 50/50, 60/40 eller 70/30. Om det skal fordeles på skiftende aktiviteter og opgaver på jobbet eller arbejde-fritid. Eller om det skal være skiftevis karrierejob og perioder imellem jobs, hvor du plejer og bruger den anden side af dig.

Pointen er under alle omstændigheder, at andre ikke kan fortælle dig, hvad der er det rigtige. Du er nødt til selv at finde ud af, hvad der fungerer bedst for dig.

P.S. Afdækningen af dine potentialer er en del af jobkonsultationen.

 

Læs også:

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading