Det evindelige “jamen…”

Lige for tiden er vi ved at lægge allersidste hånd på vores bog om impostor-komplekset. Det har været en meget lang proces med alle hånde forsinkelser, og her i slutspurten med godkendelse af omslaget, fik jeg lige endnu en erkendelse:

Jeg er da også bare møgbesværlig at arbejde sammen med!

Derfor er dette blogindlæg dedikeret til vores fantastisk dygtige og sympatiske forlægger Marianne Kølle. Jeg tænker, at jeg skulle have advaret hende om, hvad hun gik ind til med sådan en som mig. 😉

Når jeg deler med dig, er det, fordi jeg tænker, at du enten kan genkende det fra dig selv eller fra en medarbejder/kollega. Det der evindelige:

Jamen, det giver jo ikke mening…

Jamen, det ville være endnu bedre, hvis…

Jamen, der er lige det og det og det, som skal rettes…

I det her tilfælde kom jeg for skade (med vilje) at dele omslaget til bogen i min FaceBook-gruppe Potentialefabrikken, hvor der er andre ligesom mig. Andre, der:

 • Ser de der små fejl, som andre overser
 • Studser over noget, som ikke umiddelbart giver mening
 • Sætter en høj standard og synes, at kvaliteten skal være helt i top på flest mulige måder.

 

De skæve, kantede personligheder

Noget af det, jeg jævnligt hører fra kolleger og chefer til begavede er, at de kan være lidt kantede, og derfor kan samarbejdet med dem blive en udfordring.

Og nu begynder jeg lige med at tage de begavede i forsvar: De gør altid tingene i den allerbedste mening og til det absolut bedste for virksomheden, afdelingen og kollegerne. Det er aldrig for at skade, såre eller obstruere, ligesom de aldrig eller kun uhyre sjældent har en eller anden personlig rævekage, de har interesse i at få melet. Hensigten er altid den bedste. Men det er langt fra hver gang, det bliver opfattet sådan.

Herefter følger nogle personlighedstræk og -typer, som kollegerne kan have svært ved at forstå, håndtere og/eller arbejde sammen med. Og eftersom jeg selv går rundt med remme af flere af disse huder, er det blot en selverkendt beskrivelse af, hvordan vi kan blive opfattet af andre.

 

Perfektionisten

I personlighedstesten ses perfektionisten som kombinationen af:

 • Høj score på ansvarstagen – de er tilbøjelige til at påtage sig opgaver og ansvar, også uden at blive bedt om det, hvilket nogle gange kan blive opfattet som utidig indblanding
 • Høj score på detaljer, ordenssans og/eller planlægning – som giver nogle meget høje standarder, der kan være svære for andre at leve op til
 • Lav score på positivt bedømmende – som i praksis betyder, at de ikke er særligt imponerede over andres arbejde.

Målet er at sikre en høj kvalitet på flest mulig områder.

Men for dem, der selv ligger i den anden ende af skalaen, kan perfektionisterne komme til at virke irriterende pedantiske og trække processer i langdrag, fordi de bliver ved med at finde ting, der skal rettes og kan gøres bedre.

 

Den sensitive/påvirkelige

I personlighedstesten ses den sensitive/påvirkelige som kombinationen af:

 • Lav score på mental modstandskraft – så de mangler filter og kommer til at tage mange indtryk ind, især de negative som kritik, modstand og modgang i det hele taget, kan slå dem ud af kurs
 • Lav score på personlig bearbejdning – som gør, at de bruger uforholdsmæssig lang tid på at bearbejde/processe ting, der er sket i fortiden og bekymre sig om ting, der endnu ikke er sket og sandsynligvis heller ikke kommer til at ske
 • Evt. høj score på empati – så de kan mærke stemningen i rummet, og hvordan andre har det.

Målet for de sensitive/påvirkelige er, at få ubehaget, den dårlige stemning eller andres dårlige humør til at gå over – ved at tale om det eller glatte ud.

For de mere robuste, der selv ligger i den anden ende af skalaen, kan de komme til at virke sarte og nærtagende – de behøver jo ikke at tage alting så personligt!

 

Kritikeren

I personlighedstesten ses kritikeren som kombinationen af:

 • Lav score på positivt bedømmende – forholder sig kritisk til både andres og eget arbejde med en tendens til at fokusere på hullerne i osten
 • Lav score på udtrykt positivitet – de kommer til også at give udtryk for det, de tænker er problematisk eller forkert.

Når personen samtidig har en høj IQ, får de også en øget tendens til at finde fejl og mangler, fordi de ser det, som andre kan overse eller ikke har overvejet.

Målet er at få svesken på disken og få gjort noget ved problemerne.

For de positive, coachende i den anden ende af skalaen, kan de virke negative og ukonstruktive.

 

Den utålmodige

I personlighedstesten ses den utålmodige som kombinationen af:

 • Høj score på tempo – ting skal helst gå hurtigt, og de kan have en oplevelse af, at andre er usædvanligt langsomme, så man ikke kommer nogen vegne
 • Lav score på selvkontrol – der gør, at utålmodigheden også kommer til udtryk i deres kropssprog
 • Høj score på dominans – virker som en volumenknap, der er skruet højt op, så de kan komme til at tromle eller ligefrem vælte andre omkuld på vej mod målet.

Målet er at skabe resultater og få tingene gjort.

For tålmodige, der ligger i den anden ende af skalaerne, kan det virke, som om de ikke har respekt for processen, eller at ting tager tid.

 

Den visionære idealist

I personlighedstesten ses den visionære idealist primært som:

 • Høj score på visionerende – så de har nemt ved at forestille sig, hvor fantastisk alting kan blive et sted ude i fremtiden, og hvis det ikke kombineres med evnen til planlægning, kan de store visioner savne gang på jorden.

Målet er tænke ud af boksen, tænke stort og strategisk for at skabe nye og innovative løsninger. Selve processen med at få idéer og tænke dem højt er et forrygende sted at være, mens det med at føre dem ud i livet og gøre rugbrødsarbejdet sjældent er særligt interessant.

For dem, der scorer i den anden ende af skalaen, kan det være inspirerende, men det kan også nemt komme til at virke flyvsk og urealistisk.

 

Pessimisten

I personlighedstesten ses pessimisten primært som:

 • Lav score på optimisme – fordi personen har oplevet, at ting går galt, ikke går som tænkt eller planlagt, ligesom Murphys lov kan være yderst fremherskende.

Pessimisten har ofte træk fra både den sensitive/påvirkelige og kritikeren, og derfor er der tendens til at dykke ned i fortidens dårlige erfaringer og hænge fast i alt det, der kan gå galt og sikkert vil gøre det igen, hvis ikke…

Målet er helt klart at undgå flere dårlige oplevelser, og de betragter sig selv som realister, der forsøger at skåne andre for fatale fejltagelser.

For de glade optimister i den anden ende af skalaen, kan pessimisterne virke som irriterende lyseslukkere, der er deprimerende tunge at danse med.

 

Hvad stiller du så op?

Hvis du kan genkende dig selv i noget af det ovenstående, kan du tage det til dig og være opmærksom på, hvordan andre kan opfatte dig. Du kan eventuelt dele dette indlæg med dem, du skal arbejde sammen med og din chef. Så de har muligheden for at forstå din personlighed og positive hensigter.

Hvis du er leder og genkender ovenstående træk hos en af dine medarbejdere, kan du dele indlægget og tage en snak om din oplevelse af personen og samarbejdet. Fremover kan det desuden være en god idé at involvere medarbejderen på et tidligt tidspunkt, så du kan tage personen med det gode og få gavn af de sider, som kan fremme kvaliteten, idéerne, resultaterne, eller hvad det måtte være.

Man kan sagtens genkende ovenstående personlighedstræk og være normalt begavet, men det er min erfaring efter at have arbejdet med personlig udvikling af de 10 % bedst begavede siden 2012, at de begavede slår væsentligt mere ud på skalaerne, end normaltbegavede gør. Derfor bliver ovenstående personlighedstræk og -typer også langt mere tydelige – og til tider tilsvarende besværlige. 😉

 

Læs også:

 

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading