Kære leder og nøglemedarbejder,

Her er en lille refleksionsøvelse, jeg gerne vil dele med dig, og som jeg håber sætter nogle interessante tanker i gang og giver dig en lille aha-oplevelse.

Når jeg faciliterer de individuelle udviklingsforløb er det bagved liggende formål altid, at du bliver leder i dit eget liv. At du får frigjort dit potentiale og bliver mere dig selv. Mere autentisk.

Selve processen går i høj grad ud på at fjerne de indre (og til dels ydre) forhindringer og hæmninger, der gør, at du ikke er så effektiv eller ikke får dig selv bragt så meget i spil, som du gerne vil. Udfra dette princip:

Præstationer = potentiale minus forhindringer

Forhindringerne kan f.eks. være manglende overblik, at du savner mening eller et højere formål med dit arbejde (eller liv i det hele taget). Eller at du hele tiden bliver afbrudt og din hverdag er fragmenteret, så du ikke rigtigt får oplevelsen af at komme i flow og være effektiv. Det kan også være, at du bare har svært ved at koncentrere dig eller forfalder til overspringshandlinger.

Men hvad er det egentlig, der styrer – eller forstyrrer – din hverdag og dit arbejde?

Hvem er egentlig lederen i dit liv?

Er det:

 • Din dårlige samvittighed? – over det, du ikke får gjort og alt det, du synes, du burde…
 • Dit behov for anerkendelse? – at din chef og dine kolleger anerkender din indsats
 • Dine forældres ønsker og forventninger til dig? – eller måske din trang til at gøre oprør mod netop det?
 • Din pligtfølelse og samvittighed i forhold til de normer og uskrevne regler, som du opfatter fra dine omgivelser?
 • Din kritiske sans eller selvkritik? – der altid kan finde fejl, problemer, ulemper, svagheder og derfor styrer dig med hård hånd?!
 • Andres opfattelse af dig? – eller måske rettere, hvad du tror de tænker og mener om dig?!
 • Din mail-boks eller din smart-phone, som du hele tiden er nødt til at tjekke i alle dine vågne timer?
 • Din eventuelle partner og/eller børn? – altså at dække deres behov og opfylde deres ønsker, før du gør noget for dig selv
 • Dine dårlige vaner eller en afhængighed? – som du ville ønske, at du ikke havde/ikke var så afhængig af
 • Tiden eller den konstante mangel på samme? – så hele dagen er skemalagt og du alligevel har en oplevelse af ikke at nå, det du havde sat dig for?
 • Din trang til at vinde og være den bedste? – så du altid konkurrerer med andre og dig selv
 • Fortiden? – at du har en oplevelse af, at kortene blev fordelt for lang tid siden, og du fik en dårlig hånd, som du derfor tøver med at spille?
 • Oplevelsen af dem eller dig? – at hvis andre får noget, så bliver der mindre til dig?
 • Frygten? – f.eks. 6 ting begavede frygter og som hæmmer deres karriere
 • Tilfældigheder? – som du slet ikke har indflydelse på?

 

Hvem eller hvad har gjort, at du er netop dér, hvor du er lige nu?

Hvor meget i dit liv bestemmer du faktisk selv?

Hvornår giver du dig selv lov til at holde en pause og lade op?

Hvordan belønner du dig selv for en god indsats?

Hvordan vurderer du, om dine personlige og arbejdsmæssige mål er realistiske og hvornår, du faktisk har nået dem?

 

Kan du sige, som jeg hørte mig selv sige for nylig?

Jeg har bevist alt, hvad jeg skulle bevise!

Mine skuldre sank mindst 5 cm længere ned og min lidt overraskede konklusion lød:

Så resten af mit liv kan jeg bare nyde og tage, som det kommer!

For sådan er det faktisk, når du er leder i dit eget liv, sætter dig udfordrende mål – og realiserer dem. Og bare rolig, jeg kender mig selv godt nok til at vide, at jeg nok alligevel sætter mig nogle nye mål. F.eks. også at hjælpe dig til at nå dertil.

Du kan læse mere om udviklingsforløbene her:

For direktører

For specialister

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading