Hvad gør du, hvis du går metaltræt efter nogle år?

Det korte svar: Du skifter job eller opgaver.

Det uddybende svar: 
Ja, men hvilket job? Hvilke opgaver?

Det kunne være dejligt, hvis svaret var enkelt, og du bare skulle gøre sådan og sådan, så var alt vel igen. Men energi, engagement og motivation er meget individuelt og påvirkes både af ydre og indre faktorer.

For at tage de sidste først, så kan de indre faktorer, der påvirker din motivation og energi hænge tæt sammen med dit personlige præstationsmønster – måden din energi kommer til dig, og hvad der driver dig.

Det svingende præstationsmønster

Personer med det svingende præstationsmønster motiveres af pres, konkurrence og af at kunne skabe målbare resultater ved at toppræstere.

Det svingende mønster passer godt til projekter og opgaver med deadlines eller et vist pres. SMART-mål virker godt; Specifikt, Målbart, Attraktivt, Realistisk og Tidsbegrænset. I min forenklede version er det 2 x K: Målet skal helst være konkret og kortsigtet. Hvad er det, der skal gøres inden et bestemt tidspunkt.

Her er vejen ud af metaltræthed, at du sætter dig mål. Gerne en kombination af tre-fem mindre mål for dagen, et-tre projektmål for ugen og endelig et større mål for måneden. Så har du noget at gå i gang med hver dag, og du har udstukket en retning for, hvor du skal hen.

Det stabile præstationsmønster

Personer med det stabile præstationsmønster motiveres af pligt, ansvar, og samvittighed i forhold til at levere kvalitet og service.

Det stabile mønster passer godt til drifts- og serviceopgaver, hvor der skal leveres en stabil indsats hver dag. Målet må gerne være langsigtet og kræve et langt sejt træk gennem en stabil indsats hver dag.

Hvis du har mest af stabile præstationsmønster, kan du gå sur i opgaverne, hvis de er præcist de samme hver dag, uge og måned. Selvom du kan hygge dig fint med at have nogle mere rutineprægede opgaver ind imellem, skal det altså stadig doceres og helst varieres. Du skal kunne planlægge dine opgaver, så du hverken har for få eller for mange.

Her er vejen ud af metaltræthed at bede din chef om flere opgaver og helst andre end dem, du plejer at have, så du (igen) har jævn meget at lave.

Det springvise præstationsmønster

Personer med det springvise præstationsmønster motiveres af lyst til, mening med og passion for at tjene et formål og gøre en forskel for nogen.

Det springvise mønster passer godt til udviklingsopgaver, innovation og forskning eller lignende, hvor der skal leveres i ryk eller ekstra meget i intense perioder. Målet skal være et meningsfuldt, højere formål eller en vigtig sag – gerne for menneskeheden, miljøet eller tilsvarende.

Hvis du har mest af det springvise præstationsmønster, kan du nemt forfalde til overspringshandlinger eller blive totalt demotiveret, når du ikke kan se meningen med det hele. Lige så let antændelig du kan være i forhold til nye idéer og projekter, lige så let – og brat! – kan du miste gejsten og arbejdsglæden.

Her er vejen ud af metaltrætheden, at du bruger tid på at finde et nyt, meningsfuldt mål, en ny passion og noget, du virkelig kan brænde for. Indtil du finder det, kan du med fordel dyrke dine fritidsinteresser og hente energi der.

 

Kombinationer af præstationsmønstre

De fleste har en kombination af mindst to præstationsmønstre, hvilket selvfølgelig gør det mere komplekst, og samtidig gør personen mere fleksibel, idet personen kan skifte mellem de to mønstre eller kombinere dem – akkurat ligesom man kan være enten højre- eller venstrehåndet og til mange opgaver bruger begge hænder.

Hvis din personlige præstationsprofil (altså din kombination af de tre præstationsmønstre) ikke stemmer overens med sammensætningen af dine opgaver, så kan det gå negativt ud over din motivation og dit energiniveau.

Tjek din  Præstationsprofil  

 

Ydre faktorer, der kan gøre dig metaltræt

  • Kedelige arbejdsopgaver, begrænset ansvarsområde eller manglende autonomi i opgaveløsningen
  • Anstrengte eller dårlige relationer til lederen, kollegerne i teamet, afdelingen eller på tværs af organisationen
  • Begrænsninger i forhold til kommunikation og samarbejde, f.eks. fordi du arbejder meget alene/er isoleret
  • Dårlige fysiske rammer, herunder støj, ergonomi på arbejdspladsen, temperatur, luft mv.
  • Dårligt arbejdsmiljø, så som stort arbejdspres, skæve arbejdstider, urimelige krav til konstant effektivitet, alt for mange besparelser og nedskæringer eller et hårdt psykisk arbejdsmiljø
  • En ensidig, negativ kultur i virksomheden, tomme skueværdier, skæv fordeling af belønninger, uforudsigelig ledelse mm.

De ydre faktorer kan du sjældent gøre alverden ved, ud over at forholde dig bevidst og aktivt til, om du trives med dem eller ikke. Du kan altså vurdere hver enkelt faktor og placere dem enten på pluslisten eller minuslisten for derefter at gøre status og skabe dig et samlet overblik.

Hvis minuslisten er længere end pluslisten, kan det være på tide, at du ser dig om efter et andet job. Omvendt, hvis pluslisten er længere end minuslisten, kan du med fordel forsøge aktivt at påvirke mest muligt. Her kan det være godt at tale med din nærmeste leder om muligheden for andre udfordringer, opgaver og ansvarsområder.

Eller måske er du klar til at søge videre inden for virksomheden?

Læs mere her:

Share This