Har du fået testet din IQ til at være høj, og overvejer du at skrive tallet på dit CV?

Skal du oplyse arbejdsgiveren om din intelligens?

Inden du beslutter dig for, om du skal gøre din kommende arbejdsgiver og chef opmærksom på, at du har en høj IQ, skal du overveje nøje, hvad du ønsker at opnå ved at nævne det:

 • Ønsker du at imponere dem med din høje intelligens?
 • Forventer du, at det får dem til at vælge dig frem for andre kandidater?
 • Eller er det bare, fordi du gerne ville lægge kortene på bordet fra starten og være ærlig?

 

3 grunde til at oplyse IQ på CV’et

 1. Så ved de, hvad de får!
 2. Du søger et IT-job og ved, at kollegerne er skarpe
 3. Det gør det lettere for begge parter, når du hurtigt løber tør for udfordringer.

Ad 1. Du kan oplyse det, fordi du vil være ærlig, og måske for at “advare” dem. Det kan være, at du har haft gode eller dårlige oplevelser med tidligere arbejdsgivere, som gør, at du tænker, at du lige så godt kan lægge kortene på bordet – allerede inden du får jobbet. Så har de også bedre muligheder for at tage stilling til, om du passer ind i afdelingen, og de kan rumme dig og dit potentiale.

Ad 2. I IT-branchen er der en del Mensa-medlemmer og de fleste er formodentlig blandt de 10 % bedst begavede, så når du oplyser din IQ, ved de, at de “får en mere af slagsen”. Og hvis de bliver skræmt af din høje IQ, så var det nok alligevel ikke et sted, du ville passe ind og komme til at trives.

Ad 3. Med en høj IQ har du også en stejlere indlæringskurve end de fleste, så du hurtigere kommer til at løbe tør for udfordringer – selv i et ret nyt job. Hvis de på forhånd ved, at de ansætter en begavet medarbejder, så er det mere legitimt, at I kan have en løbende og åben dialog om opgaver, ansvar og udviklingsmuligheder. For at få dit potentiale i spil.

 

3 grunde til ikke at oplyse IQ på CV’et

 1. Du risikerer at blive sorteret fra med det samme
 2. Du kan blive opfattet som arrogant og/eller som en trussel
 3. Det kan vække deres fordomme og dømme dig ude

Ad 1. Der kan være en risiko for, at du bliver sorteret fra og ikke kommer til jobsamtale. Det kan skyldes, at de ikke ved tilstrækkeligt om intelligens til at kunne vurdere dit potentiale og hvad, du kunne bidrage med til virksomheden. Problemet er, at du ikke ved det – og heller ikke får det at vide, fordi din ansøgning ryger i den forkerte bunke fra starten.

Ad 2. Modtageren af din ansøgning har måske ikke så høj en IQ som dig, så vedkommende – eller den ansættende chef – kan opfatte dig som arrogant eller ligefrem som en trussel. Det kan give den eventuelle jobsamtale et skævt fokus, så du får en oplevelse af at skulle forsvare dig frem for at have en ligeværdig samtale om jobbet og virksomheden.

Ad 3. Intelligens er stadig forbundet med både tabu og fordomme, som du kommer til at vække ved at oplyse din IQ. Derfor spænder du ben for dig selv og dine jobmuligheder. Omvendt kan du sige, at hvis det er deres reaktion, så er det godt – for begge parter – at du ikke bliver ansat. Eller du vil måske blive sorteret fra under alle omstændigheder, fordi de synes, at du er overkvalificeret.

Læs også:

 

Tips til, hvad du kan gøre i stedet

I de mange år, jeg har arbejdet med rekruttering, har jeg flere gange læst CV’er, hvor ansøgerne har oplyst deres type (MBTI) eller andre testresultater. Det er der ikke noget galt i, men det er overflødigt, da de fleste virksomheder bruger bestemte tests og selv tester ansøgerne, og derfor kan de ikke bruge oplysninger om andre tests til noget. Hvis virksomheden lægger vægt på, at ansøgerne har en høj IQ, vil de typisk selv teste det, når de udvælger de ansøgere, de vil gå videre med. Af samme grund giver det heller ikke mening at oplyse IQ på CV’et.

I stedet kan du til jobsamtalen stille disse eller lignende spørgsmål:

 • Hvor lang tids oplæring forventer I?
 • Hvad betragter I som en udfordrende eller svær opgave i dette job?
 • Hvad er fremtidsperspektiverne eller udviklingsmulighederne – i jobbet og virksomheden?

Deres svar kan give dig en pejling på, hvor de er, hvad de forventer af den, de ansætter, og om det stemmer overens med dine jobønsker og forventninger. Eksempelvis kan du som begavet have erfaring for, at du – qua din stejle indlæringskurve – hurtigt kommer ind i jobbet og opgaverne, og tilsvarende hurtigt kommer til at kede dig og savne udfordringer.

 

3 tips til begavede, der søger job

Hvis du intelligensmæssigt befinder dig blandt de øverste 10 %, så skiller du dig i sagens natur ud fra den brede midtergruppe og dermed flertallet af dine kommende kolleger på en given arbejdsplads. Derfor er det også mindre sandsynligt, at du vil passe ind og finde kolleger, du umiddelbart falder i hak med, især hvis de har en anden baggrund end dig.

Her er 3 tips til, hvad du kan gøre for at øge sandsynligheden for at finde det ideelle job for dig, hvor du vil passe ind og trives:

 1. Vælg din chef med omhu – hvis I har en god dialog til jobsamtalen og nærmest ikke kan holde op med at snakke, har du sandsynligvis fundet den rette
 2. Gå efter stor variation og kompleksitet – både i jobbet, organisationen, eksisterende og kommende opgaver/ansvarsområder, så der bliver ved at være noget, du skal sætte dig ind i, lære og holde dig ajour med
 3. Søg den virksomhedsstørrelse, der passer til dig – hvis du går efter en specialistkarriere, så er det en fordel at søge ind i en stor organisation, hvor der vil være mulighed for faglig sparring, udfordringer og fordybelse inden for dit felt, og hvis du mere er generalist, kan en mindre og fladere organisation give dig større variation i opgaverne og et bredere arbejdsområde.

 

NB. En helt anden ting er, at din IQ – ligesom så mange andre oplysninger om dig – kan betegnes som personfølsom, så den er omfattet af Persondataforordningen eller GDPR. Virksomheden skal enten sørge for at slette oplysningen med det samme eller sikre, at den bliver opbevaret eller lagret elektronisk på en fortrolig og sikker måde, så den ikke kommer forkerte steder hen.

 

Læs også:

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading