Er du naturligt introvert eller ekstrovert?

Når du har mulighed at udfolde dine personlige præferencer for at være introvert eller ekstrovert, giver det dig energi. Det føles rigtigt og gør dig glad.

Naturligt introverte får energi af at være alene. Du lader dine batterier op, når du foretager dig noget for din egen skyld. Læser en bog, går eller løber en tur for dig selv. Du kan sagtens være social, men du foretrækker klart at være sammen med en ad gangen, en lille gruppe og nogen, du kender.

Det kan være du siger, som en introvert, jeg kender:

Hvad skal man med mere end en allerbedste ven?

Naturligt ekstroverte får energi af at være sammen med andre. Du lader dine batterier op, når du kan foretage dig noget sammen med andre. Holdsport, diskussioner, samarbejde og ping-pong med venner og kolleger. Du stortrives med at netværke, møde nye mennesker og være i en større forsamling.

Som en meget ekstrovert udtrykte det:

The more, the merrier…

Hvad kan du bedst genkende?

 

Er du både introvert og ekstrovert?

Det er ikke enten eller, 100 % det ene eller andet. Det er både og, samtidig med en større tilbøjelighed til introversion eller ekstroversion.

I typetestene MBTI og JTI er det en skala, du kan bevæge dig frem og tilbage på. Du skal svare på spørgsmål og vurdere, om du bedst genkender dig selv i udsagn fra den ene eller anden side af skalaen.

I praksis vil det være mere præcist at se det som et spektrum bestående af forskellige introverte og ekstroverte personlighedstræk udmøntet i præferencer og adfærd. Alle har træk fra begge dele.

Personligheden heller ikke en statisk størrelse. Det tidspunkt, hvor du besvarer typetesten og skal forholde dig til udsagnene, kan du være i en livssituation eller et job, der skubber dig mere i den ene eller anden retning. Derfor kan du få forskellige resultater over tid. Desuden tager testene ikke højde for, om dine præferencer er naturlige eller tillærte. Du kan – bevidst eller ubevidst – være påvirket af, hvad du tror forventes af dig eller tillægges størst værdi i den givne sammenhæng.

I forbindelse med opstarten af udviklingsforløbet får du både en personlighedstest og en selvevaluering af de 7 intelligenser/potentialer. For det meste stemmer de to overens, men når der af og til er forskel, kan det være et udtryk for, at personlighedstesten viser den tillærte adfærd.

Har du oplevet at få forskellige resultater i forskellige tests?

 

Er du tillært introvert eller ekstrovert?

Din opvækst, skoletiden og dit arbejdsliv kan have lært dig at være mere introvert eller ekstrovert, end du faktisk er. Så du har tilpasset dig og er blevet tillært ekstrovert eller introvert.

Dine forældre kan have opmuntret dig til at være mere sammen med dem, dine søskende og legekammerater, så du tidligt har lært at vende din energi udad mod andre. Eller de kan modsat have afvist og ignoreret dig, du var enebarn, eller du kan af andre grunde have været tvunget til at være meget alene.

Måske har du følt dig anderledes og forkert sammen med dine klassekammerater. Du kan have lært at tilpasse dig gruppen og tvunget dig selv til at være mest muligt som dem – altså tillært ekstrovert. Eller måske blev du mobbet, frosset ude og isoleret, så du var nødt til at være alene – og tillært introvert.

Når du er tillært ekstrovert, er der grænser for, hvor længe du kan holde ud at være sammen med andre. Og når du er tillært introvert, er det begrænset, hvor længe du kan holde ud at være alene. Fordi du bruger energi på det tillærte og gradvist får afladet dine batterier. Jo længere tid, des mere energiforladt bliver du. Du kan komme langt væk fra den, du egentlig er.

Kan du genkende det?

 

Er du undertrykt introvert eller ekstrovert?

Når du derimod bliver nødt til at undertrykke dine naturlige præferencer, er den negative påvirkning anderledes. Det går ikke kun ud over dit energiniveau. Det kan også gå ud over dit humør. Og dit helbred.

Hvis du som introvert – og tillært ekstrovert – presser dig selv socialt for længe, så du ikke får dækket dit behov for alenetid, kan du føle dig tyndslidt, blive irritabel, kortluntet og opfarende.

Hvis du som ekstrovert – og tillært introvert – er tvunget til at være alene i længere tid og derfor ikke bliver stimuleret af samværet med andre, kan du blive rastløs, i dårligt humør, pessimistisk og vredladen.

Når du af den ene eller anden grund tvinges væk fra din naturlige præference og over i en tillært adfærd, bliver du gradvist drænet for energi. Du bliver træt. Har brug for at sove, når du kommer hjem fra arbejde. Eller har svært ved at komme op om morgenen. Det kan også påvirke dit humør og dit helbred. Måske kommer du til at stoppe dig med tomme kalorier, drikker for meget alkohol, eller du kan ikke tage dig sammen til at dyrke motion. Mental og social mistrivsel har en høj pris.

Lyder det bekendt?

 

Hvordan ved du, om du er tillært introvert eller ekstrovert?

Din tillærte adfærd kan være blevet en væsentlig del af din professionelle persona, så du faktisk tror, du er sådan. Persona defineres i Den Danske Ordbog som:

  1. Offentlig rolle eller ansigt udadtil som fx en politiker eller en kunstner skaber og indtager i forbindelse med sit professionelle virke
  2. Det aspekt af personligheden som manifesterer sig udadtil; summen af handlinger og holdninger som en person udfører og giver udtryk for fordi de stemmer overens med personens opfattelse af hans eller hendes rolle i fællesskabet, begreb i C.G. Jungs psykologi

I dit arbejdsliv kan du som introvert tit være nødt til at være tillært ekstrovert, fordi det er populært at holde mange møder. Men det er ikke der, du er produktiv.

Omvendt kan du som ekstrovert være landet i et job, hvor du sidder alt for meget alene på hjemmekontor, fordi hovedkontoret ligger langt væk, og der endnu ikke er kolleger, du kan sparre og drikke kaffe med.

Hvis du har været tillært ekstrovert hele din arbejdsdag, så vil du ikke orke at være social om aftenen – eller tage telefonen. Omvendt vil du som socialt understimuleret ekstrovert være næsten syg efter at møde andre mennesker – om ikke andre så i det mindste småsnakke med kassedamen eller de andre i køen i supermarkedet.

Hvad kan du komme til at savne eller få for meget af i løbet af en dag?

 

Hvordan ved du, om du er undertrykt introvert eller ekstrovert?

Hvis du er i tvivl om din naturlige og undertrykte præference, kan du spørge dig selv:

Hvis du har frit valg, hvordan vil du så helst holde ferie?
Er det sådan, du plejer at holde ferie?

Hvis du holder ferie på en anden måde, end du egentlig har mest lyst til, kan det være et tegn på undertrykt præference.

Du kan også spørge:

Hvornår er du mest effektiv på jobbet?

Hvis du er mest effektiv alene, er du sandsynligvis introvert. Som ekstrovert er du mest effektiv sammen med andre.

Prøv at være opmærksom på det i en uges tid. Måske er du ikke så introvert eller ekstrovert, som du tidligere har troet.

 

Læs også:

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading