At være særligt sensitiv er et personlighedstræk, som kan være mere eller mindre udtalt og have sine fordele og ulemper. De fleste sensitive kan opleve, at det er både svært og hårdt, ikke mindst på jobbet. Derfor kommer her – på opfordring – et indlæg om fordelene ved at være særligt sensitiv.

En solnedgang kan opleves ekstra intenst, når man er særligt sensitiv.

 

Særligt sensitiv som person

I personlighedstesten, People Test Person, kan sensitiviteten ses som:

  • Lav score på mental modstandskraft – så personen i højere grad er modtagelig for indtryk, modgang, kritik mv.
  • Lav score på personlig bearbejdning – så personen reflekterer mere og har brug for længere tid til at bearbejde indtryk, kritik og modgang
  • Evt. høj score på empati – så personen lettere kan leve sig ind i og mærke, hvordan andre har det.

Som med de øvrige personlighedstræk er der tale om en normalfordeling, hvor man bliver sammenlignet med 3.000 ledere og funktionærer i alderen 20-60 år. En høj eller lav score er altså relativt til ens kolleger og dem, man iøvrigt omgås professionelt og privat.

En umiddelbar fordel ved en let grad af sensitivitet kan være, at man reflekterer mere over hændelser på jobbet og forsøger at lære af sine fejl, fordi kritik og afslag gør mere ondt. Det kan derfor betyde, at sensitive medarbejdere gør sig mere umage samt er mere motiverede for at lære og forbedre sig.

 

Sensitivitet og dominans

Sensitiviteten er ligesom dominans et personlighedstræk, der virker forstærkende på andre personlighedstræk, så man kan ikke isoleret set sige, at det er en fordel eller ulempe at være sensitiv, men meget høje og meget lave scores vil have tydelig effekt på den samlede personlighed.

Dominans kan sammenlignes med en volumenknap, hvor der kan være skruet mere eller mindre op for, hvor meget personen fylder i lokalet og samværet med andre. Personen kan eksempelvis tale meget og højt, og ved lav score på selvkontrol kan vrede blive ekstra voldsom. Dominans bliver tit eksplicit og nem for andre at se.

Sensitivitet regulerer, hvor meget filter personen har på i forhold til sin omverden. Når personen scorer meget lavt på mental modstandskraft, er der nærmest ikke noget filter, og alt går rent ind. Hvis personen samtidig scorer lavt på selvkontrol, kan andre se, hvor påvirket personen bliver, og han/hun har måske let til tårer. Mange sensitive anstrenger sig for at bevare en rolig facade på jobbet, så de er mere slidte og irritable, når de kommer hjem. Meget sensitive kan have en aura af noget sart og skrøbeligt.

Hvis personen både er meget dominerende og meget sensitiv, kommer sensitiviteten til at fylde desto mere. Om det er positivt eller negativt vil både afhænge af måden, det kommer til udtryk, samt kulturen i konteksten – om det bliver accepteret og rummet, eller om det bliver oplevet som kompliceret, akavet eller ligefrem upassende. Derfor kan det også komme til at påvirke personens selvtillid og selvværd.

 

Fordele ved sensitivitet

Om din sensitivitet er en fordel eller ulempe for dig afhænger altså af, hvem du omgås og dit job, men også din egen holdning til din sensitivitet. Om du stædigt benægter, roligt accepterer eller aktivt bruger den i dit liv.

Hvis din sensitivitet er kombineret med stor empati, kan det være en styrke, du kan bruge i dine relationer – både de nære og de mere professionelle. Fordi det gør, at du lettere kan mærke, forstå og leve dig ind i, hvordan andre har det, og hvis de har det skidt, kan du vise medfølelse og måske hjælpe dem til at få det bedre.

Udfordringen kan være at finde balancen og passe på dig selv, så du ikke påtager dig andres dårlige humør eller problemer. Så du ikke bliver fuldstændigt drænet af at være sammen med andre, fordi du glemmer at tage hensyn til dig selv.

Der, hvor jeg klart kan se sensitiviteten som en fordel, er, når den kombineres med en af de syv intelligenser, og personens potentiale bringes i spil. Det giver mig særligt stor glæde at se, hvordan tidligere klienter bringer deres potentiale i spil.

 

Sensitivitet + visuel-rumlig intelligens

Hvis din sensitivitet kombineres med visuel-rumlig intelligens, kan du have potentiale til at blive grafiker, designer eller kunstmaler.

Her vil jeg tillade mig at bruge Maria som eksempel, fordi hun fik en jobkonsultation og senere tog skridtet, så det at male nu er hendes arbejde: Malerier af Maria Ytterberg

 

Sensitivitet + kropslig-kinæstetisk intelligens

Hvis din sensitivitet kombineres med kropslig-kinæstetisk intelligens, kan du have potentiale til at blive en dygtig massør, fysioterapeut eller måske kunsthåndværker, hvor du kan bruge dine hænder i dit arbejde.

For flere år siden var Peter i udviklingsforløb, og da de senere flyttede i hus, fik han indrettet sit snedkerværksted og etablerede Hjuler Design, hvor han producerer og sælger sine fine Hyldetræer.

 

Sensitivitet + sproglig intelligens

Den kombination giver et potentiale til at blive en god digter, forfatter eller sproglærer. Fordi du kan formidle sensitiviteten gennem sproget og bruge sproget på en nuanceret og indlevende måde. Du kan sætte ord på ting og oplevelser, så andre også kan se og opleve med dig.

Du har sikkert gættet, at det er min kombination, så her vil jeg citere min yndlingsdigter Søren Ulrik Thomsen fra “Hjemfalden”:

En gang om dagen er ensomheden så stor,
at man ikke kan stille noget op med den.
Og én gang er lykken.
Indimellem må man så se at få ordnet
sine ting.

 

Sensitivitet + musisk intelligens

Hvis din sensitivitet er kombineret med musisk intelligens, har du naturligt potentialet til at blive musiker, men du kan også blive sanger, komponist eller musiklærer.

I skrivende stund har jeg to konservatorieuddannede musikere i udviklingsforløb. Den ene er stadig ung og lovende, så fremtiden vil vise hendes talent, men indtil videre har hun fundet den måde at øve på, der er mest effektiv for hende (og nej, det var ikke at terpe flere timer hver dag!). Den anden er en forrygende dygtig underviser, der virkelig evner at forstå og udvikle sine elevers musiktalenter – og mærkværdigt nok har det ikke så høj status at undervise, selvom det har en kæmpe betydning for udviklingen af børn og unges musikalske talenter.

Andre af mine klienter med den kombination har valgt at bruge musikken til at lade batterierne op eller udtrykke deres sensitivitet.

 

Sensitivitet + matematisk-logisk intelligens

Hvis din sensitivitet er kombineret med en klassisk matematisk-logisk intelligens, kan du have potentiale til at blive forsker, matematiker, programmør eller måske gå i retning af det filosofiske, hvor du kan få lov at fordybe dig, tænke store tanker og se sammenhænge og mønstre, som ingen andre kan få øje på.

Jeg gætter på, at Albert Einstein havde den kombination. (Hos de flere hundrede begavede og sensitive, jeg har mødt, har jeg lagt mærke til, at intelligens giver et lysende, intenst blik, mens sensitiviteten giver øjnene varme og blødhed.)

 

Hvilken kombination har du?
Hvordan bringer du den i spil – professionelt og privat?

 

Læs også:

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading