Er du selvstændig og impostor-ramt?

 • Har du svært ved at få dit firma til at løbe rundt?
 • Ligger dine priser i den lave ende eller underkanten?
 • Kommer du nemt til at bruge for megen tid på opgaverne?

Så har du den samme udfordring som mange andre selvstændige, men du er muligvis også ramt af impostor-fænomenet, som gør, at du er tilbøjelig til at undervurdere dig selv og dine kompetencer. Det gør det ekstra svært for dig, når du skal prissætte dine ydelser. Især hvis du også er begavet og talentfuld inden for dit felt, for så vil du tro, at det, der er nemt for dig, også er nemt for alle andre – og derfor ikke så meget værd.

Som selvstændig og impostor-ramt kan du tænke:

“Jeg har jo ikke den samme uddannelse som de andre.”
“De andre er mere erfarne, og derfor kan de tage højere priser.”
“Det jeg kan, er ikke noget særligt – jeg gør jo bare…”

Prøv selv Impostor-testen

Selvstændig og perfektionist

At være perfektionistisk kan være en rigtigt god drivkraft, og det kan netop være din perfektionistiske side, der har drevet dig til at blive selvstændig og hele tiden forbedre dig.

Problemet er, at perfektionisten i dig aldrig bliver tilfreds. Alting kan altid blive lidt bedre. Du kan altid justere og optimere her eller der. Der vil altid være en eller anden detalje, som skurrer i dit øje, generer din kvalitetsans og høje standard for dit arbejde.

Pointen er, at når du er selvstændig, skal du leve af at sælge din tid. Og jo længere tid du bruger på noget, desto laver bliver din timeløn. Helt enkelt.

Her er problemet, at kunden ikke kommer og siger, at du skal gøre det endnu bedre eller lige bruge lidt mere tid på opgaven. Det gør du selv. Kunden er dybest set ligeglad eller kan alligevel ikke se forskel på det, du kunne have afleveret for flere timer siden, og det du afleverer nu. Kunden er glad og tilfreds, men bliver ikke mere glad og tilfreds af, at du bruger så megen ekstra tid på opgaven. Tværimod løfter du overliggeren, så kunden forventer lige så meget næste gang. Vel at mærke til samme pris.

Og så sidder du tilbage med et større pres, en irritation på dig selv og en eroderende følelse af, at dit arbejde ikke bliver værdsat efter fortjeneste. Eller endnu værre: Du tager det personligt og tænker, at du ikke er mere værd.

 

Selvstændig og sensitiv

At være særligt sensitiv som selvstændig er et tveægget sværd:

På den ene side kan det gøre, at du er ekstra god til at fornemme, hvad kunden har brug for og vil blive glad for. Du kan være opmærksom på kundens behov – både de udtalte og de uudtalte. Du kan ligesom tune ind på nogle andre kanaler og opfatte mere, end det der bliver sagt.

På den anden side kan det gøre, at du tager kritik – selv den faglige eller ubegrundede – enormt personligt. Du føler, at du ER dit produkt eller din ydelse. Så hvis kunden ikke er supertilfreds, så er det DIG, der er noget galt med.

Det kan gøre, at du bliver alt for hensynsfuld, flink og pleasende. Alt for konfliktsky.

Så du kan hverken sige nej til flere opgaver, selvom du i forvejen har for travlt, eller få dig selv til at forlange en højere pris. For sæt nu kunden synes, at du er urimelig og ikke vil betale.

Altså siger du ja til endnu en opgave, påtager dig igen for meget, arbejder for meget og til alt for lidt.

Jo længere tid det står på, desto mere går det ud over din energi og dit humør. Dit overskud bliver til underskud. Din optimisme bliver til pessimisme. Det går ud over din arbejdsglæde, og arbejdet bliver til en sur pligt eller et spørgsmål om at overleve. Ligesom det går ud over dit privatliv, at du stadig oftere er i dårligt humør, ikke orker noget som helst i fritiden og ikke har overskud til at være der for dem (i det omfang du synes, at du burde).

Måske bliver du ligefrem smågnaven, kortluntet og tiltagende bitter.
Så langt fra den version af dig selv, du helst vil være.

 

4 tips til at tage en fair pris

Når jeg giver disse tips, ved jeg godt, at det bliver hårdt arbejde for dig, og det er langt lettere sagt end gjort. Men du er nødt til at starte et sted og få vendt den negative spiral, der trækker dig længere ned for hver dag.

 1. Forlang en rimelig pris for dine ydelser 
  Brug internettet og dit netværk til at finde ud af, hvad dine konkurrenter og tidligere kolleger tager for tilsvarende ydelser
 2. Giv et realistisk overslag på tidsforbruget
  Tag tid på alt, hvad du laver de næste 3-4 uger og registrer det i din kalender, så du ved præcist, hvor lang tid du bruger på hvad – udarbejd overslag inklusiv en buffer på fremtidige tilbud
 3. Afstem løbende forventninger med kunden
  Forventningsafstemningen skal ske både før og under opgaveløsningen – hold øje med dit tidsforbrug og kontakt kunden, når du har brug 70 % af tiden
 4. Juster prisen med rabat eller tillægsydelser 
  Hvis kunden er tilfreds med ydelsen efter, at du har brugt 70-80 % af tiden, kan du give rabat eller nedslag i prisen, omvendt hvis kunden ønsker mere end det, I aftalte på forhånd – så køber kunden en tillægsydelse.

Husk, at der ligger et klart signal i din pris: Hvad ydelsen er værd for kunden. Hvis du forlanger for lidt, tror kunden heller ikke, at det er særligt meget værd. Hvis kunden synes, at det er for meget, må du vide med dig selv, hvor meget du er villig til at give i rabat til førstegangskunder.

 

Hvad kan du ellers gøre?

Lad for alt i verden være med at påtage dig opgaver, du ikke har lyst til eller for kunder, du ikke bryder dig om. Lyt til din indre stemme eller ubehaget i kroppen – og tag det alvorligt. I stedet for at gå på kompromis med dig selv, dine værdier eller lade andre overskride dine grænser. Det kommer der sjældent noget godt ud af. Øv dig hellere i assertivt at sige nej. Der findes sikkert andre derude, som gerne vil hjælpe denne kunde.

Hvis du er meget perfektionistisk og impostor-ramt, kan jeg godt hjælpe dig. Skriv eller ring, så vi kan tage en snak om det og finde den løsning, du har brug for.

Læs også:

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading