Fremdrift, fremdrift, fremdrift!

“Målet med Fremdriftsreformen er at reducere studietidsforsinkelser”, så slut med fjumreår og det der overflødige pjat med at tage på højskoleophold, dannelsesrejser eller få erhvervserfaring, som kunne risikere at komme de studerende til gavn senere og gøre dem til mere hele mennesker.

“Integrationsydelse laves om til hjemsendelsesydelse og sættes ned med 2000 kroner” som et af punkterne i regeringens og DF’s enighed om finansloven. Så nu siger de altså “ut af min kiosk” til alle de flygtninge, der kunne have taget de jobs, som danskerne åbenbart ikke vil have.

Og så skal du som ledig søge 1-2 jobs om ugen eller 6 jobs om måneden, så A-kassen og jobcentret kan være sikre på, at du ikke bare går og hygger dig på offentlig forsørgelse (som du iøvrigt selv har betalt ind til via skat og egen forsikring).

Er jeg den eneste, der tænker, at der er noget her, som ikke helt giver mening?

 

Arbejdsgivere spilder dyrebar tid på uinteresserede ledige

Nu efterlyser Peter Halkjær fra Dansk Erhverv “betydelige sanktioner over for ledige, som ikke står til rådighed for de jobmuligheder, som viser sig.” Arbejdsgiverne spilder nemlig deres dyrebare tid, fordi de ledige med stor sandsynlighed har været nødt til at søge jobs, som de i virkeligheden ikke vil have, så de takker nej eller bliver væk.

Det er selvfølgelig ærgerligt, at det koster “tid og penge hos arbejdsgivere, som både har rygende travlt og mange ubesatte stillinger.”

Så nu vil Peter Halkjær altså have nogle sanktioner. Hvordan de formastelige ledige skal straffes fremgår imidlertid ikke, så man må gisne om, hvorvidt han mon vil indføre tvangsarbejde eller blot fratage dem deres økonomiske eksistensgrundlag.

Måske skulle man i stedet overveje, om det var jobbene, der var noget galt med. Om noget kan automatiseres og gøres af robotter. Eller om man mon kunne forbedre løn- og arbejdsvilkår, så det faktisk blev attraktivt at sige ja til eksempelvis et rengøringsjob.

 

Overkvalificerede sorteres fra

På den anden side af bordet møder jeg stribevis af topkvalificerede ledige, som stresser over at skulle søge en masse jobs, hvor de hver gang bliver sorteret fra, fordi de er overkvalificerede og kan alt for meget. De spilder også en masse dyrebare ressourcer, uanset om man vurderer det ud fra deres tid, kompetencer eller uddannelser, som de har taget og ikke har mulighed for at bringe i spil til gavn for virksomhederne og samfundet som helhed.

Måske skulle vi bare erkende, at arbejdsmarkedet er pilskævt skruet sammen, så der i den ene ende er en masse skodjobs, som ingen vil have, hvis de på nogen måde kan blive fri, og der i den anden ende mangler jobs i virksomheder, der kan rumme og bruge de mange ressourcer, som begavede har.

Ved nærmere eftertanke kan det nok ikke komme bag på nogen, at arbejdsmarkedet primært er indrettet til at kunne beskæftige den store brede midtergruppe…

Læs også:

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading