Der er to typer mennesker

Her til morgen viste min mand mig et indlæg, hvor en person konstaterede, at der efter hans opfattelse var to typer mennesker:

  1. Dem, der gør tingene i sidste øjeblik
  2. Dem, der planlægger tingene

Han var tydeligvis en af de første og syntes, at det var irriterende, at kolleger ikke bare smed, hvad de var i gang med, når han kom med noget. At de svarede, at de først kunne hjælpe ham i næste uge.

Tager man tankegangen et skridt videre, får man et perspektiv på de konflikter, der findes på alle niveauer i familier, på arbejdspladser, inden for forskellige trosretninger, politiske overbevisninger og lande imellem. Fra det perspektiv er der to typer mennesker:

  1. Dem, der er ligesom mig, som jeg kan lide
  2. Dem, der ikke er ligesom mig, som jeg ikke kan lide.

Fra den vinkel kan man også sige, at der er to andre typer mennesker:

  1. Dem, der deler folk op i sorthvide kategorier for at forenkle, uanset om det er for at fremme deres egne synspunkter, nå hurtigt i mål eller hvad, der er grunden.
  2. Dem, der ved, at mennesker er forskellige, komplekse og nuancerede, og som kan rumme andre, som de er. Også selvom det nogle gange er både besværligt og tidkrævende.

 

Der er – mindst – tre måder at arbejde på

I eksemplet tager personen udgangspunkt i, at der er to typer mennesker i forhold til at lave lektier; dem der går i gang i god tid, og dem, der ligesom ham udskyder det til sidste øjeblik.

Tillad mig at nuancere eksemplet:

Der er tre måder at arbejde – mindst!

Her tager jeg udgangspunkt i en opdagelse, jeg gjorde i 2009 og efterfølgende har udviklet en teori om, nemlig de tre præstationsmønstre. Det er samtidig et enkelt værktøj til ledelse, selv-ledelse og motivation.

Det handler ikke om personlighed eller typer, men udelukkende om arbejdsstile. Hvordan vi får og bruger vores energi, når vi løser opgaver. Man har et præstationsmønster, det er ikke noget man er.

 

Det svingende præstationsmønster

Hvis man, som personen i eksemplet, har mest af det svingende præstationsmønster, vil man være tilbøjelig til at udskyde tingene. Alt lige fra at trykke på snooze-knappen, når vækkeuret ringer, læse til eksamen eller gå i gang med den der store opgave, som først har deadline om to uger. Man kan ikke rigtigt tage sig sammen, når der nu er så god tid.

Til gengæld kan man arbejde intenst, fokuseret og hurtigt, når tingene haster og deadline er foruroligende tæt på. Så kan man toppræstere!

Energien kommer til en i bølger ligesom vekselstrøm, og man motiveres af at være under en form for pres eller konkurrere – med andre eller sig selv.

 

Det stabile præstationsmønster

Hvis man har mest af det stabile præstationsmønster, foretrækker man at planlægge og fordele arbejdspresset jævnt i løbet af dagen eller ugen. Man går i gang i god tid og leverer en stabil indsats, som så kan variere proportionalt med energiniveau og evner (som på figuren).

Til gengæld arbejder man mindre godt under tidspres, hvor der er øget risiko for, at man laver fejl eller overser noget.

Energien kommer stabilt som jævnstrøm, og man motiveres af pligt, ansvar og af at kunne levere en kvalitet, man kan stå inde for.

 

Det springvise præstationsmønster

Hvis man derimod har mest af det springvise præstationsmønster, kan man kæmpe med talløse overspringshandlinger, fordi det er så svært at komme i gang med opgaven og komme i flow. Der kan være en voldsom sidevind på internettet med et væld af interessante artikler eller andre ting, som man forfalder til at gøre – i stedet for at gå i gang med opgaven. Det er meget enten eller, og indsatsen afhænger af ens interesser.

Når man først er i flow, er man til gengæld super effektiv og kan glemme alt omkring sig – også sig selv for den sags skyld.

Energien kommer i ryk som tændt eller slukket, og man motiveres af lyst, passion, mening og personligt engagement.

 

Tre arbejdsstile – og et utal af kombinationer!

Ud fra de flere hundrede personers besvarelser af selv-evalueringen, kan jeg tydeligt se, at:

  • Alle har en kombination af de tre præstationsmønstre
  • De fleste har et præstationsmønster, der er mest fremtrædende = den foretrukne arbejdsstil
  • En del har næsten lige meget af de tre præstationsmønstre = de skifter imellem tre arbejdsstile
  • Nogle få har en kombination af to præstationsmønstre = de vælger sjældent eller aldrig den tredje måde at arbejde.

Netop derfor kan man ikke dele folk op i to typer – de svingende eller de stabile – for alle har en kombination af to eller tre måder at arbejde på.

Så selvom dine kolleger arbejder på en anden måde end dig, så er din måde hverken mere forkert eller mere rigtig. Helt fundamentalt handler det om at finde den arbejdsstil/det præstationsmønster, der passer bedst til opgaven – og/eller fungerer bedst for dig.

Find din personlige Præstationsprofil

Nederst på siden her kan du også skrive dig op til en kort mail-serie med tips til at motivere dig selv og bruge dit præstationsmønster optimalt (den blå/grøn/røde formular).

Læs også:

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading