Foto: Ann C. Schødt

Frygt for fremtiden under Corona-krisen

Her under Corona-krisen er frygten for at miste sit arbejde blevet helt reel og ubehageligt realistisk for rigtigt mange. Lukningen af Danmark og de andre af regeringens iværksatte tiltag har påvirket os alle. Uanset om vi er i job, imellem jobs eller har egen virksomhed. Ingen kan undgå at blive påvirket. Og ingen kan overskue konsekvenserne på sigt.

Frygten for at miste jobbet har måske ligget i dit baghoved længe, men uden at du behøvede at forholde dig til det for alvor. Fordi du trods alt havde noget at lave. Du havde et fast arbejde, du havde kunder eller der var jobs, du kunne søge. Så du blev holdt i gang.

Nu er du blevet sendt hjem og skal forsøge at arbejde med samme effektivitet under helt andre rammer. Måske ovenikøbet med børn, der skal passes og/eller hjemmeundervises på ubestemt tid.

Nu har regeringen besluttet, at du ikke må have kunder/klienter, så du er nødt til at aflyse deres aftaler. Måske kan du gøre noget af arbejdet over Skype eller Zoom. Måske kan du ikke gøre andet end at vente på, at krisen driver over. På et eller andet tidspunkt.

Nu kan du ikke længere være så aktivt jobsøgende, fordi virksomhederne har fjernet jobopslagene eller udskyder alle ansættelser. Uden at nogen ved, hvornår der igen bliver ledige jobs.

Uvisheden rammer os alle. Og bliver nemt til frygt.

Frygt for at miste arbejdet og indtjeningen. Frygt for ikke at kunne forsørge sig selv og/eller sin familie.
For nogle er det også identiteten, der der på spil. For hvem er man, når man ikke har et job eller egen virksomhed?

Fremtiden er usikker.

 

Særligt sensitiv og særligt usikker

Hvis du er særligt sensitiv/påvirkelig, vil du sikkert blive ekstra usikker – over for stort set alt for tiden.

I personlighedstesten viser det sig som:

 • Lav score på mental modstandskraft – du mangler til en vis grad filter i forhold til det du oplever, så det meste går rent ind hos dig, både hvad du ser og hører
 • Lav score på personlig bearbejdning – du har brug for ekstra tid til at bearbejde alle de mange indtryk, ligesom du også har tendens til at bekymre dig om fremtiden
 • Evt. høj score på empati/indlevelsesevne – du har antennerne ude i forhold til stemningen, andres humør, kropssprog og øvrige signaler, som du også tager ind og forholder dig til.

Det er nemt at forestille sig, hvordan den konstante tale i alle medierne om Covid-19 og dens følger kan påvirke personer som dig.

Hvordan du tager det hele ind og bagefter kæmper for at få bearbejdet det.
Hvordan du kan blive voldsomt bekymret for dig selv og dine nærmeste.
Hvordan du kan blive bange for følgerne og alvorligt usikker på fremtiden.

 

Belastende begavet og belastende bekymret

Mange af de begavede, jeg har talt med og mødt siden 2012, er samtidig ret sensitive/påvirkelige. Kombineret med en høj IQ betyder det, at de også har den kognitive kapacitet til at sætte sig dybere ind i tingene. Læse rapporter og analyser. Forsøge at kapere det.

Mange af de begavede har evnen til at gennemskue, fortolke og forstå større og komplekse sammenhænge. For slet ikke at nævne, hvordan de kan forudse de værste konsekvenser. Det præger deres personlighed, så de bliver mere kritiske, pessimistiske og ofte i dårligt humør.

I personlighedstesten viser det sig som:

 • Lav score på positiv bedømmelse – de har sjældent den store tillid til andres opgaveløsning og håndtering af vigtige problemer (her politikerne m.fl.)
 • Lav score på optimisme – deres glimrende hukommelse gør, at de kan huske alle de gange, det før er gået galt, og det gør dem pessimistiske i forhold til fremtiden
 • Lav score på humørstabilitet – især de sensitive af de begavede kan opleve ret store udsving i humøret, fordi de har svært ved at abstrahere fra alle de fakta, de har indsamlet, og som har givet næring til deres pessimisme
 • Lav score på mental energi – alle de mange grublerier og bekymringer koster en masse mentale kalorier.

For en del af de begavede kan det udløse en depressionslignende tilstand, hvor de har svært ved at stå op om morgenen og endnu mere svært ved at komme i gang med dagens opgaver, fordi det er svært at trodse pessimismen og de kritiske kendsgerninger tilstrækkeligt til at kunne motivere sig selv. Til noget som helst. For hvad skal det nytte?!

 

Impostor-ramt og intenst bange

Impostor-fænomenet blev opdaget af psykologerne Pauline Clance og Suzanne Imes tilbage i 1970’erne, og dengang var det særligt fremtrædende hos de dygtige, kvindelige studerende, der fik gode karakterer, men var overdrevent bange for at fejle eller ikke kunne gentage succesen.

Sonja Rohrmann og kollegernes forskning fra 2016 har vist, at impostor-fænomenet er særligt udbredt blandt ledere af begge køn. Impostor-fænomenet er en kombination af bestemte personlighedstræk og en selvhæmmende adfærd, der forhindrer de ramte i at nyde deres profession.

Mit praktiske og professionelle arbejde med personlig udvikling for de begavede og sensitive siden 2012 har vist, at impostor-fænomenet er en slags mindreværdskompleks. De impostor-ramte har desuden mange af de personlighedstræk, som er beskrevet ovenfor hos sensitive og begavede.

Når impostor-ramte bliver bekymrede, ser de nemt de værst tænkelige skræksenarier helt fra starten:

 • Nu bliver jeg fyret!
 • Nu bliver jeg afsløret som doven og inkompetent!
 • Nu mister jeg mit job, og der er aldrig andre, der vil ansætte mig!
 • Nu mister jeg alle mine kunder, går konkurs og kan aldrig leve af at være selvstændig igen!
 • Så kan jeg ikke forsørge mig selv og min familie eller betale husleje, så jeg ender på gaden!
 • Ingen vil være sammen med mig, så jeg mister min familie, mine venner og bliver ensom resten af livet!

Hvis du ikke er impostor-ramt, kan du synes, at det da er nogle vanvittige tanker at gøre sig.
Hvis du er impostor-ramt, kan du sikkert genkende det og supplere med andre fra samme negative dommedags-skuffe.

Problemet med impostor-fænomenet er nemlig, at man ikke har en realistisk selvopfattelse, og når man kommer under pres af den ene eller anden slags, vælter korthuset af høje forventninger bygget på et spinkelt selvværd. Og så kommer alle de forfærdelige tanker.

Det kan være en trøst at vide, at der er mange andre, der har det ligesom dig. De siger det bare ikke, fordi de er flove over det eller bange for at afsløre sig selv.

Og så kan jeg rent faktisk hjælpe dig til at tænke mere positivt. Du kan kontakte mig og booke en gratis prøvesamtale allerede i dag.

Prøv selv Impostor-testen

 

Læs også:

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading