Passer alle jobs ikke til de begavede?

Nej, det gør de helt bestemt ikke. Det virker nok indlysende for de fleste, at simple, rutineprægede jobs simpelthen ikke dur. Siden 2012 har jeg mødt og talt med flere hundreder af de 10 % bedst begavede, og de er bare faktuelt anderledes end det brede flertal på arbejdsmarkedet.

Men der er jo rutiner i alle jobs…

indvender du måske.

Ja, men de begavede har en ekstremt lav tolerancetærskel for rutineopgaver.

Det hænger sammen med, at de begavede generelt har en stejl indlæringskurve. I intelligenstesten PTL ses det som en høj score på indlæringsevne. Hvor gennemsnittet af normgruppen (3000 ledere og funktionærer i alderen 20-65 år) scorer omkring 50, scorer de begavede typisk 75 og opefter. De er ganske enkelt hurtigere til at lære nyt og tilegne sig ny viden.

Så allerede anden gang de begavede løser en opgave, bliver den triviel, og så skal den ikke fylde for meget for tit. De fleste af de begavede kan dog godt affinde sig med et vist element af rutiner i deres jobs, og så bruger de dem typisk til at koble hjernen fra og slappe lidt af, inden de skal præstere mere intenst igen.

Indlæringsevne for en begavet person.

Læs også: 10 tegn på, at du er mere begavet, end du selv tror
Hvad kendetegner begavede voksne og unge? 

 

Begavede rammes oftere af boreout

Netop pga. den stejle indlæringskurve har de også en meget lav kedsomhedstærskel, og derfor rammes de oftere af boreout, som er en mere kronisk form for kedsomhed.

Der er grundlæggende tre elementer i boreout:

 1. Du har nemt ved at løse dine arbejdsopgaver og savner udfordringer
 2. Du keder dig tit på jobbet – også selvom du måske har småtravlt
 3. Du bliver langsomt drænet for energi af at gå på arbejde.

Meningsløse opgaver og pseudoarbejde er tilsvarende kedeligt og belastende. Hvis du er meget ramt af boreout, kan symptomerne minde om udbrændthed eller stress.

Læs også: Derfor rammer boreout især de begavede
3 grunde til, at pseudoarbejde er værre for de begavede

Prøv selv Boreout-testen

 

Hvilke jobs passer så til begavede?

Det er der heldigvis en del jobs, der gør. Først og fremmest jobs med høj grad af:

 1. Kompleksitet – i opgaverne, organisationen, produkter/ydelser, flere nationaliteter m.m.
 2. Variation – i opgaverne, kontor- og rejsedage, analyser (fordybelse) og præsentationer (formidling)
 3. Udfordringer – af forskellig karakter og ikke bare mere af det samme
 4. Autonomi – til at løse opgaverne på den optimale måde

NB. Begavede, der er ramt af impostor-fænomenet – en slags professionelt mindreværdskompleks – har imidlertid et større behov for at føle sig trygge og kompetente i deres job, så alt for mange udfordringer og uklare rammer (for tidlig autonomi) kan gøre dem usikre.

 

Jobs, der især passer til begavede:

 • Analytiker
 • Forsker
 • Software-udvikler
 • IT-arkitekt
 • Controller
 • Funktionsledelse
 • Projektledelse
 • Undervisning
 • Egen virksomhed
 • Jobs med mennesker
 • Brede jobs med skiftende opgaver

De introverte kan have en præference for jobs som analytiker, forsker og software-udvikler, men nogle af dem kan helt bevidst vælge at udfordre sig selv med undervisning, mennesker og ledelse. Alene fordi det udfordrer dem og dermed er mindre kedeligt.

Fordelen ved jobs med ledelse og mennesker er også, at det er varieret og komplekst – der er bogstaveligt talt ikke to dage, der er ens, fordi mennesker er så forskellige og ofte uforudsigelige.

Læs evt. også: Introvert eller ekstrovert – hvilket job er bedst?

 

Hvad forhindrer de begavede i at trives i deres jobs?

Ofte træder selve jobbet dog i baggrunden, fordi de ydre omstændigheder skaber for megen støj og mistrivsel for de begavede.

Der er nogle ting, som mange begavede – især de introverte af dem – har det umanerligt svært med.
Derfor vil de helst slippe for:

 • Lange, kedelige møder, hvor de andre deltagere gentager sig selv og hinanden
 • Firmafester med tvungne “sjove” aktiviteter og kedelige kolleger til bords
 • Socialt dikteret smalltalk om fodbold, TV-serier, ugebladsemner osv.

Derudover er de fleste begavede nærmest allergiske over for:

 • Meningsløse politiske spil – er tåbelig spild af tid
 • Uærlighed og uhæderlighed – er i modstrid med deres værdier og principper
 • Intriger og rænkespil – fjerner fokus fra opgaveløsningen og det overordnede mål
 • Uretfærdighed – trigger deres overudviklede retfærdighedssans!

I årenes løb har jeg talt med mange begavede, som har klaget over ovenstående, og det kan få dem til at søge andre jobs eller i et opildnet øjeblik meddele deres ærlige mening og/eller ligefrem sige op – uden at have et andet job på hånden.

Læs også: 4 grunde til, at begavede ikke gør karriere

 

Hvad er forudsætningerne for, at begavede trives i deres jobs?

Udover at undgå de faktorer, der skaber mistrivsel, er der nogle ydre omstændigheder, der har afgørende betydning for, hvorvidt de begavede trives.

Fundamentale forudsætninger for trivsel:

 • Organisationen – højt til loftet og med gode muligheder for at prøve forskellige jobfunktioner
 • Nærmeste leder – har selv høj IQ, empati og kan se potentialet
 • Rammerne – er fuldstændigt klare og konkrete samt frihed under ansvar
 • Mening – at der er et formål med det, de laver.

For blot at nævne de mest basale. Derudover er der de fysiske rammer, hvor især de sensitive/påvirkelige af de begavede kan blive belastet af at sidde på storrumskontor.

Læs også:  Hvilke jobs passer til særligt sensitive?

 

Spild af ressourcer!

Hvis de begavede ikke har de rette rammer for at udfolde deres potentiale, går det til spilde. Mistrivsel og manglende muligheder for at bruge deres mange evner summer op til et astronomisk spild af gode kompetencer, tid og penge, som burde ligge de danske erhvervsledere og politikere meget mere på sinde. Det er der imidlertid nogle andre, der må gøre noget ved. Du kan f.eks. dele dette eller nogle af de nedenstående indlæg i dit netværk.

Min mission og opgave er, at hjælpe de begavede, der henvender sig til mig, til bedre at bruge deres potentiale. Dernæst at udbrede kendskabet til dem på arbejdsmarkedet.

Tak for din hjælp med at sprede budskabet!

Læs og del:
5 grunde til at de begavedes ressourcer spildes
4 tips til at få mere ud af de begavede medarbejdere

Share This