Model: Ann C. Schødt

 

Impostor-komplekset rammer da alle!?

Nej, impostor-komplekset rammer heldigvis ikke alle. I hvert fald ikke lige slemt. Ifølge en amerikansk undersøgelse har 70 % af de adspurgte oplevet det i en eller anden grad. Men netop graden er afgørende for din oplevelse af impostor-fænomenet.

”Impostor-testen blev udviklet for at hjælpe personer med at afgøre, om de har de karakteristiske træk for impostor-fænomenet eller ej, og hvis de har, i hvilken grad de så lider under det.

Når du har taget impostor-testen, skal du tælle pointtallene sammen for alle svarene. Hvis den samlede score er 40 eller mindre, har du kun få impostor-karakteristika; hvis scoren er mellem 41 og 60, har du en moderat oplevelse af impostor-fænomenet; en score mellem 61 og 80 betyder, at du jævnligt har impostor-følelser; og en score over 80 betyder, at du ofte har en intens oplevelse af impostor-fænomenet. Jo højere score, desto oftere og mere alvorligt vil impostor-fænomenet forstyrre dit liv.”

Teksten er min danske oversættelse af Clance Impostor Phenomenon Scale©

Prøv selv Impostor-testen

 

Eksempel på grader af impostor-komplekset

Graden af dine oplevelser af impostor-følelser varierer med din score i impostor-testen:

  1. 40 eller mindre – pyh, det er ikke noget problem for dig.
  2. Mellem 41 og 60 – du kan af og til opleve en moderat grad af impostor-følelser, f.eks. nervøsitet og frygt for at lav fejl til eksamen, men det er jo naturligt og noget de fleste oplever.
  3. Mellem 61 og 80 – du har jævnligt impostor-følelser, eller i helt bestemte situationer kan du være ekstra hæmmet af det. Du kan f.eks. døje med det på jobbet, hvor du tvivler på, hvad du kan, eller i bestemte sociale sammenhænge være bange for, at de andre nok ikke kan lide dig.
  4. Mellem 80 og 100 – du har ofte en intens oplevelse af impostor-fænomenet – både professionelt og privat. Det hæmmer dig på mange måder i dagligdagen: På dit arbejde, når du skal præsentere noget for andre, sende en mail eller nærmest hvad som helst. Og så kan du tro, at andre synes du er kedelig, uinteressant osv. Men det foregår altså kun oppe i dit hoved.

Når impostor-oplevelserne er værst, kan du få ondt i maven, ligge søvnløs, spekulere og bekymre dig for alt det, der kan gå galt, bruge uendeligheder på at overforberede dig og trippeltjekkede alt, få kvalme eller ligefrem kaste op af ubehag, når tidspunktet for din præstation nærmer sig.

Så er der 3 gode nyheder:

  1. Der findes et navn for det: Impostor-fænomenet
  2. Du er langt fra den eneste, der kæmper med det.
  3. Du kan gøre noget ved det – og få hjælp!

 

Læs også: Impostor syndrome – det foregår kun i dit hoved!

 

Impostor-fænomenet – hvad kan man gøre ved det?!

Hvad kan du selv gøre ved impostor-komplekset? Og hvad du evt. brug for hjælp? Det kommer an på, hvad du scorer i impostor-testen.

40 eller mindre
Du skal bare tro på dig selv, og det gør du jo som regel også.  Da det grundlæggende ikke er et problem, kan du bare følge nogle af de tips, der findes på nettet – de fleste tips hjælper på et eller andet, hvis man gennemfører dem. Du behøver ikke læse videre. 😉

Mellem 41 og 60
Du er sikkert som de fleste, og så er der massevis af kurser, tips og teknikker – som virker på helt almindelige problemer, som mange oplever af og til. Du kan forberede dig mere struktureret, tage kurser i præsentationsteknik og træne det, der gør dig usikker. Snak med nogle andre om det – de har sandsynligvis oplevet noget tilsvarende på et tidspunkt.

Det kan være rart at høre andres eksempler og føle sig mindre alene med det. Også som impostor-ramt.

Mellem 61 og 80
Du har jævnligt impostor-følelser, eller i helt bestemte situationer kan du være ekstra hæmmet af det. Her begynder det at blive mere tricky, fordi det kan skyldes a) lav selvtillid, b) lavt selvværd eller c) begge dele, og så er der desværre ikke lige et quick-fix, du kan benytte dig af.

Især i den nedre ende af intervallet, kan du få gavn af bogen og selv arbejde med tingene. Hvis du scorer tættere på 80, kan der ligge dybere årsager i din personlighed, opvækst, nære relationer, tanke- og handlingsmønstre. Så kan du med fordel supplere bogens øvelser med et par konsultationer til den del, der er lidt for svær selv at se og ændre.

En score over 80
Du har tit en stærk oplevelse af impostor-fænomenet, sikkert både professionelt og privat. Ligesom i det forrige interval kan der være flere, dybere årsager, og medmindre du allerede har brugt en masse tid i terapi eller hos psykolog, så bliver det for stor en mundfuld selv at ændre. Her plejer jeg at anbefale forløbet, som Rebekka kom igennem: Hun scorede 100 af 100 inden og under 40 efter forløbet!

Uanset hvad du scorer, er du altid velkommen til at kontakte mig og få en snak om det (gratis prøvesamtale). Jeg har nemlig arbejdet professionelt med at hjælpe impostor-ramte siden 2012 og hjulpet flere hundreder, holdt workshop, foredrag osv. I dag var jeg ude at snakke med to impostor-ramte selvstændige og i morgen skal jeg ud at snakke med nogle erhvervsledere i en netværksgruppe – jeg ville bare lige skrive det her til dig, når du nu ikke var en af dem. 😉

Bedste hilsner
Ann C. Schødt

Tjek bogen: Impostor-komplekset – Slip dit faglige mindreværd!

Læs også:

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading