De fleste arbejdspladser fungerer stadig på de ekstrovertes præmisser: Storrumskontorer, projektgrupper og mange møder – ofte uden klare formål eller agendaer. Dermed får arbejdspladserne meget mindre ud af deres introverte medarbejdere, end de kunne have fået. Og mange introverte tvinger sig selv til at lade, som om de er ekstroverte.

Introvert på en ekstrovert arbejdsplads

Som introvert får du din energi af at være alene og kan derfor også bedst koncentrere dig, når du ikke hele tiden skal forholde dig til andre mennesker omkring dig, hvad de siger og gør.

Hvis du sidder på storrumskontor kan du nemt blive forstyrret af kollegernes samtaler og den generelle støj, når de taler i telefon og bevæger sig rundt i lokalet. Det går ud over din koncentration og produktivitet. Generne og ressourcespildet øges, hvis du samtidig er sensitiv og har sværere ved at lukke af for indtryk.

På mange arbejdspladser er der en uorganiseret mødekultur, hvor der sjældent eller aldrig er en agenda for mødet, ligesom formålet med mødet tit er uklart. Udover at være ineffektivt og ofte spild af tid, så favoriserer det også de ekstroverte, som tænker imens de taler, mens de introverte kan have brug for at forberede sig på mødet og på forhånd beslutte, hvad der er vigtigt at få sagt.

I værste fald kommer de introverte slet ikke til orde, og deres tid havde været meget bedre anvendt ved at lade dem fortsætte deres arbejde uden for mødelokalet.

Læs også: Introvert – holder du dig tilbage?

 

Introvert i et ekstrovert job

At være introvert i et ekstrovert job er præcist lige så unaturligt og drænende, som det lyder til. Fordi du går imod dine præferencer og kommer til at bruge din energi på en uhensigtsmæssig måde. Du bliver simpelthen brugt op i løbet af en arbejdsdag med mange møder, afbrydelser, samtaler og en frokostpause, hvor du også skal være social sammen med dine kolleger.

Når det er sagt, så findes der i princippet ikke jobs, som introverte er hverken bedre eller dårligere til, end deres ekstroverte kolleger er. Det er mere et spørgsmål om personlig trivsel og den optimale måde at bruge ressourcerne. Og så er der klart opgaver, som koster mere krudt og flere anstrengelser end andre: Opsøgende salg, telefonsalg, mange møder og deltagelse i receptioner.

Hvilket job og hvilke opgaver, du trives bedst med, afhænger i høj grad af din samlede personlighed, dine erfaringer og baggrund i øvrigt.

Læs også: Introvert eller ekstrovert – hvilket job er bedst?

 

Tips til introverte i ekstroverte jobs og på ekstroverte arbejdspladser

Her er nogle tips, som kan hjælpe dig til at blive mere effektiv på jobbet – i stedet for at bruge dig selv op og gå træt og pirrelig hjem.

 

Tips til møder

 • Bed om formål og agenda – helst på skrift og i god tid før mødet
 • Forbered dig: Hvad vil du helst have ud af mødet?
  Hvad er det vigtigste for dig – at få sagt/drøftet/besluttet?
 • Tag noter – så du husker det, du kommer i tanke om undervejs
 • Sig det, der er vigtigst for dig at få sagt.

 

Tips til storrumskontor

 • Forsøg at få en plads i et hjørne – gerne med afskærmning, så du kan få ro til dit arbejde
 • Brug headset og hør musik, du kan lide – så skaber du din egen boble og kollegerne kan se, at du ikke hører efter
 • Book et mødelokale – når du har brug for at fordybe dig i længere tid uden forstyrrelser
 • Arbejd hjemmefra – bare en enkelt dag om ugen eller måneden kan gøre en stor positiv forskel
 • Bak op om en hensynsfuld kultur – hvor man har telefonen på lydløs og går et andet sted hen og har samtaler

 

Tips til samarbejdet

 • Vær velforberedt
 • Giv udtryk for, hvad du kan bidrage med
 • Sæt ord på, hvad du har brug for
 • Sørg for at holde pauser alene

 

Læs også:

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading