Er du særligt sensitiv og/eller introvert på arbejdsmarkedet?

Skal du i så fald oplyse din kommende arbejdsgiver om det allerede på dit CV?

Som udgangspunkt har ingen af delene noget at gøre med dine faglige kvalifikationer til et givent job. At være særligt sensitiv er et arveligt personlighedstræk, der gør dig mere modtagelig for og påvirkelig af indtryk via dine sanser. At være introvert er en personlig præference, som afspejler at du primært orienterer dig mod dine egne tanker og indre billeder frem for den ydre verden. Begge dele blev opdaget af psykoanalytikeren Carl Gustav Jung tilbage i starten af 1900-tallet – og han havde næppe nogen forestillinger om nutidens arbejdsmarked, da han udviklede sin teorier om traumer (herunder sensitivitet) og typologier.

Så hvorfor skulle du oplyse det på dit CV?
Hvad forventer du at opnå ved at gøre det?
Hvad skal arbejdsgiveren bruge oplysningen til?

Læs også:

 

Hvorfor oplyse sensitivitet og introvertion på CV?

Hvis du er meget introvert og/eller sensitiv, kan det fylde meget og indirekte få stor betydning for, om du kommer til at trives i et kommende job. I praksis kan det påvirke din koncentration og dermed effektivitet negativt, hvis du er nødt til at arbejde på et storrumskontor med megen støj og mange forstyrrelser.

Argumenter for at oplyse det på CV’et kan derfor være:

 • Du får allerede på forhånd gjort opmærksom på, at du har behov for ro omkring dig, når du skal arbejde
 • Det bliver lettere at tage en åben dialog om det og hvordan, I sammen kan skabe de bedste rammer for dig
 • De ved helt fra starten, hvad de får, så du behøver ikke at skjule det eller forsøge at lave dig selv om.

Endelig skal du mærke efter, for måske er det mere vigtigt for dig i dit nuværende job, når du ikke trives. En ny arbejdsplads kan være en mulighed for at starte på en frisk – og være mere skarp på, hvad du har behov for.

 

Hvorfor IKKE oplyse sensitivitet og/eller introversion på CV?

De fleste arbejdspladser er indrettet på de ekstrovertes præmisser, og måske har du for længst lært at tilpasse dig det vilkår, så du agerer ekstrovert på jobbet. Og så er det mere vigtigt, at du sørger for alenetid i din fritid, så du får ladet dine batterier op, inden det går løs igen.

Argumenter for ikke at oplyse det på CV’et kan være:

 • Du risikerer at blive opfattet som sart eller besværlig og måske ligefrem blive sorteret fra helt fra starten
 • Du kan være oppe imod nogle stereotyper eller fordomsfulde opfattelser af, hvordan sensitive og introverte er
 • Arbejdsgiveren lægger alligevel ikke mærke til det eller ved ikke, hvad det betyder, så det er bare spild af CV-plads.

Selvom sensitivitet og introversion kan have stor betydning for din trivsel i jobbet, så er det stadig en del af din personlighed, som helst ikke skal overskygge dine faglige kvalifikationer og din professionelle adfærd, når du er ansat til at løse bestemte opgaver. Det siger kun noget om, hvordan du er, men ikke om, HVAD DU KAN.

 

Spørgsmål til jobsamtalen

I stedet for at oplyse det på dit CV, kan du forsøge at spørge ind til det, der er vigtigst for dig, når du kommer til jobsamtale.

 • Hvordan er kontoret indrettet? Storrum, mødelokaler, fællesarealer
 • Hvordan ligger arbejdstiderne? Mulighed for forskudt arbejdstid og fleksibilitet
 • Hvordan er mødekulturen i afdelingen? Formelt/uformelt, løse/faste rammer, alle/1-til-1
 • Hvad er chefens holdning til hjemmearbejde? Hvor tit, hvordan, hvilke opgaver
 • Hvordan fungerer videndeling og samarbejde i praksis? Spørg til eksempler og hvad, der fungerer bedst.

Så kan du bedre selv vurdere, om du passer ind og vil kunne koncentrere dig på den arbejdsplads.

 

3 tips til sensitive og introverte

Når du får en ny chef, er det ekstra vigtigt at afstemme forventninger og få kridtet banen op, så I ikke går skævt af hinanden.

Her er 3 tips til dig som sensitiv og/eller introvert:

 1. Vær tydelig omkring dit behov for arbejdsro og mulighed for fordybelse
 2. Lav klare aftaler i forhold hjemmearbejde, mødetider og hvornår, du står til rådighed
 3. Hav fokus på forudsætningerne for, at du kan koncentrere dig og være mest effektiv – altså i arbejdsgiverens interesse.

 

Læs også:

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading