Om dit CV er for kort eller for langt afhænger ikke af antal sider. Det afhænger af dig, din alder og dine erfaringer.

Er dit CV for kort?

Hvis dit CV er for kort, så er det ikke, fordi det kun er på 1-2 sider. Man kan godt have et godt og superskarpt CV, hvis man stadig er ung og derfor ikke har så megen erhvervserfaring at skrive på.

Dit CV er for kort, hvis:

 • Der mangler et resumé øverst – du går lige på med, hvor du har arbejdet eller hvilken uddannelse, du har taget
 • Der står alt for lidt om, hvad du kan – du har kun oplyst virksomhedsnavne, jobtitler og ansættelsesperioder
 • Der står for lidt om jobindholdet – du har sammenfattet det i 1-2 linjer, men ikke opdelt i hovedopgaver, ansvarsområder eller resultater = hvilken forskel du faktisk gjorde i det pågældende job
 • Der mangler væsentlige oplysninger – du har måske glemt at oplyse om et fagligt kursus, der kunne være relevant, eller en uddannelse, du ikke gjorde færdig, men som efterlader et hul på et eller flere år i kronologien på dit CV
 • Det er for indforstået – du bruger forkortelser eller går ud fra, at alle ved, hvad man laver i sådan et job.

Konsekvensen er, at læseren ved for lidt om, hvad du kan. Og så risikerer du at blive sorteret fra.

 

Er dit CV for langt?

Hvis dit CV er for langt, så er det ikke, fordi det er på 5 sider eller mere. Hvis du er 40+ og har været på arbejdsmarkedet i 20 år, så vil du naturligt have meget at skrive på dit CV. Det er bare ikke sikkert, at det alt sammen er lige relevant.

Dit CV er for langt, hvis:

 • Din indledning er for lang – du bruger en halv side eller mere på at gentage noget, som også står længere nede i CV’et
 • Du skriver for meget om virksomhederne – det er kun relevant at skrive noget om små, ukendte virksomheder
 • Du skriver ALT for detaljeret om jobindholdet – du bruger mere end 1 side pr. job på at beskrive, hvad du har arbejdet med og fortaber dig i faglige eller tekniske detaljer i dit daglige arbejde
 • Du bruger plads på noget overflødigt – f.eks. at du svarer på mails, deltager i møder, er daglig bruger af Office-pakken eller lignende, som de fleste efterhånden gør hver dag
 • Du spilder plads på at opremse kompetencer – men dine kompetencer har KUN værdi på dit CV, når de indgår i den sammenhæng, hvor du reelt har brugt dem, hvilket vil sige det enkelte job
 • Du opremser gamle kurser og beskriver udførligt uddannelser – som du alligevel ikke ville kunne huske, hvis du skulle bruge det lærte i morgen i det nye job.

Konsekvensen kan være, at du risikerer at overvælde og kede læseren, så de ikke orker at invitere dig til samtale, fordi de frygter, at du ikke kan fatte dig i korthed, bevare overblikke eller holde dig til det væsentlige.

 

Har dit CV en ideel længde?

Som sagt kan man ikke generalisere og sige, at alle CV’er skal være på minimum 2 sider og maksimum 4 sider. Det afhænger af din alder og erhvervserfaring, job- og brancheskift, hvor meget der er relevant at tage med.

Derfor er det følgende kun min anbefaling – efter at have læst tusinder af CV’er siden 1999 som rekrutteringskonsulent, HR Manager og nu som karriere-coach.

Dit CV har en passende længde, når:

 • Dit resumé er på 8-12 linjer – det er fint at bruge punktopstilling, og du kan med fordel udelade ordet jeg, for læseren ved jo godt, hvem der skrives om
 • Beskrivelsen af virksomheden er på 1-2 linjer – det burde være nok til at sætte ord på branche og produkter/ydelser
 • Beskrivelsen af jobindholdet fylder ca. 1/8-2/3 side *) – så du overordnet får beskrevet hovedopgaver, ansvarsområder og vigtigste resultater, du har skabt eller været med til at skabe
 • Du får nævnt det mest relevante i jobbet – f.eks. hyppig kundekontakt, servicering af andre afdelinger, samarbejde på tværs af organisationen, at du er med i projekt- eller ledergrupper samt ikke mindst de helt specifikke kompetencer, som har været nødvendige for, at du kunne udføre dit job tilfredsstillende
 • Dine kurser og videreuddannelser viser, at du holder din viden ved lige – eksempelvis hvis du har været imellem jobs og har benyttet lejligheden til at opdatere dine faglige og personlige kompetencer.

*) Det gælder også, når du har haft flere forskellige titler og jobs hos den samme arbejdsgiver.

Konsekvensen er, at du giver læseren et godt og dækkende billede af, hvad du kan bidrage med hos virksomheden eller organisationen. Derudover kan du bruge din ansøgning til at gøre dem nysgerrige på din person, så de får lyst til at invitere dig til samtale.

God vind på din jobrejse!

 

Læs også:

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading