Når chefen pludselig ikke er der længere

I forbindelse med forberedelse af webinaret “Slip for dårlig samvittighed og kom i gang med arbejdet” gik det op for mig, at jeg jo selv havde haft svært ved at komme i gang med arbejdet. Engang for længe siden.
(P.S. Webinaret er overtegnet men bliver gentaget 2 gange i maj, så du kan blive skrevet på venteliste.)

Det var mange år før denne Corona-krise, nemlig da jeg i efteråret 2011 havde taget springet med at blive selvstændig på fuld tid. Så var der pludselig ingen chef til at give mig opgaver eller hyppige henvendelser fra ledere og medarbejdere i organisationen til at holde mig beskæftiget.

Fra at have været travl Human Resource Manager i en international virksomhed med reference til den administrerende direktør og HR-direktøren, en fyldt indboks og en kalender tæt pakket med møder, var der med et kun mig selv, ingen chefer, ingen kolleger, ingen mails og slet ingen møder.

Fra den ene dag til den anden var alting helt anderledes!

Og så skulle jeg både være min egen chef og opfinde mit eget job. Uden at have prøvet det før eller have nogen til at fortælle mig, hvordan man gjorde.

Hvad gør man så?
Hvordan håndterer du din nye arbejdssituation her under krisen?
Eller når du er imellem jobs?

 

Når Plejer brat skifter karakter

Hvordan du oplever og håndterer den nye arbejdssituation afhænger selvfølgelig af dit job og de ydre omstændigheder, men det afhænger i høj grad også af dit præstationsmønster.

Prøv selvevalueringen og find dit præstationsmønster.

 

Det svingende præstationsmønster – mangler mål og deadlines

Hvis du har mest af det svingende præstationsmønster, vil du trives med mål og hasteopgaver, så du kan toppræstere og levere en effektiv slutspurt.

Her under Corona-krisen kan du godt opleve en personlig krise, fordi projekterne, du plejer at have travlt med, bliver aflyst eller udskudt.

Fordelen er selvfølgelig, at du får tid til at tage en sikkert tiltrængt pause og slappe lidt af. Endelig kan du restituere og have tid til at lade batterierne op. Det kan du godt nyde. I et par uger.

Ulempen er, at du kommer ned i tempo og måske også bliver mindre engageret. For der er jo ikke noget, der ikke kan vente til i morgen eller i næste uge. Der er ikke særligt meget, der haster, hvis der da overhovedet er noget. Og så bliver du demotiveret og træt.

Så kan du godt få dårlig samvittighed. For du har svært ved at tage dig sammen og komme i gang med arbejdet.

 

Det springvise præstationsmønster – mangler et meningsfuldt formål

Hvis du har mest af det springvise præstationsmønster, vil du trives med meningsfulde opgaver, med at undervise og være på, med at få lov at fordybe dig og glemme alt omkring dig.

Din udfordring er normalt, at du egentlig kunne gøre en hel dags arbejde på 1-2 timer. Men du har brug for de første 5-6 timer til at komme i gang. Fordi du afholder hemmeligt mesterskab i overspringshandlinger.

På jobbet kan kollegernes mange spørgsmål og afbrydelser være en kærkommen undskyldning for ikke at gå i gang. Når du sidder derhjemme, kan familien og især børnene sagtens vikariere for dine kolleger og sørge for, at du hele tiden bliver forstyrret. Så du ikke kommer i gang med arbejdet.

Altså gør det ikke den store forskel: Du har alligevel kronisk dårlig samvittighed over ikke at være effektiv.
Du er i hvert fald ikke i nærheden af at være så effektiv, som du kan være, når du er i flow. Som du så har dårlig samvittighed over ikke at være hele tiden! 

Hjemsendelsen kan god godt være en succes for dig, hvis du har et større projekt, du ikke har haft tid til at arbejde på. Hvis du ikke har nogen hjemsendt familie til at forstyrre dig, kan det faktisk være en befrielse at få ro og tid til at komme i flow. Så kan du endelig få rykket!

Problemet kan være, hvis du ikke har noget meningsfuldt (og forsømt) arbejde at kaste dig over. Hvis du kun har en bunke ligegyldige, administrative rutineopgaver, er der faktisk en risiko for, at du kan brænde ud og få stress-symptomer – selvom du langt fra har travlt eller for meget at lave.

Du savner at have et meningsfuldt arbejde. At have noget at brænde for igen.

 

Det stabile præstationsmønster – mangler opgaver og de vante rammer

Hvis du har mest af det stabile præstationsmønster (ligesom undertegnede), trives du med at kunne planlægge og fordele arbejdspresset, så du har jævnt travlt.

Når du er hjemsendt – eller imellem jobs – kan du få en krise, fordi du så har for lidt at lave. Bevares, familien og de huslige pligter kan sagtens holde dig beskæftiget, men det er jo ikke det, du får løn for. Så du får dårlig samvittighed over ikke at være effektiv og “være din løn værd”.

Du kan komme til at savne din chef og dine kolleger, fordi de sørgede for, at der hele tiden var opgaver, du kunne gå i gang med. For i modsætning til dem med det svingende præstationsmønster, udskyder du ikke arbejdet. Du kæmper heller ikke med overspringshandlinger. Du går jo bare i gang.

For dig opstår problemet altså, når der ikke er noget at gå i gang med. Eller der er alt for lidt, så du hurtigt får det gjort og bagefter skal få tiden til at gå med – øh, ingenting!

Det kan både være demotiverende og gøre, at du kommer ned i tempo – og det kan faktisk også gøre dig i dårligt humør. Dig som ellers altid plejer at være serviceminded, effektiv og i godt humør. Som møder ind og går i gang med arbejdet – med det samme.

Derfor savner du din chef og dine kolleger – nemlig dine opgavestillere. Og du savner at kunne gøre din pligt, have ansvaret og levere høj kvalitet. Som nogen satte pris på.

 

3 tips til at motivere og lede dig selv

De tre præstationsmønstre er en motivationsteori, jeg har udviklet og anvendt, siden jeg opdagede de første to præstationsmønstre (det svingende og det stabile) tilbage i 2009. Samtidig er det et enkelt værktøj til ledelse, selvledelse og samarbejde i afdelinger og organisationer.

Vi har alle en kombination af mindst 2 præstationsmønstre og varierende grader af dem, så derfor kommer det forskelligt til udtryk.

Det holder jeg foredrag, workshops og webinaer om, ligesom jeg tilbyder personlig sparring (jobkonsultation), så jeg kunne tale/skrive om det i timevis. Her vil jeg i stedet nøjes med at give dig 3 tips til at komme i gang med arbejdet.

 

3 tips til personer med det svingende præstationsmønster

  1. Sæt dig kortsigtede og konkrete mål – så du ved præcist, hvad du skal nå at gøre i dag og i denne uge
  2. Tag tid på dig selv – så du konkurrerer med dig selv om at løse rutineopgaverne hurtigere
  3. Optimer dit arbejde – så du kan gøre det smartere fremover.

 

3 tips til personer med det springvise præstationsmønster

  1. Skab rammerne – så du ikke bliver forstyrret, men har tid og ro til at komme i flow
  2. Start med desserten – begynd med den opgave, du har mest lyst til
  3. Beløn dig selv, når du har været i flow – og gør noget godt for dig selv.

 

3 tips til personer med det stabile præstationsmønster

  1. Planlæg dit arbejde – så du ved præcist, hvad du skal gå i gang med i morgen
  2. Bed om flere opgaver – så du har noget at tage af og ikke løber tør
  3. Find selv på pligter – som ingen andre har tid til at gøre, men som trænger til at blive gjort.

 

NB! Du kan også skrive dig op til mail-serien om de tre præstationsmønstre (den blå-grøn-røde formular nederst) og få mere viden om præstationsmønstrene samt øvelser og redskaber til at bruge dit eget mønster bedre.

 

Læs også:

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading