Impostor: Føler du dig fanget af høje forventninger?

En væsentlig del af impostor-fænomenet er en indre oplevelse af høje forventninger. Urealistiske høje forventninger, som du hele tiden kæmper for at leve op til. De høje forventninger stammer typisk fra dine forældre. Pauline Clance, som opdagede impostor-fænomenet tilbage i 1970’erne, fandt, at mange af hendes klienter var præget af deres forældres forventninger til dem, af forældrenes ros eller netop mangel på samme. Overordnet var der to slags forældre:

  • De kritiske forældre, der slog ned på selv de mindste fejl
  • De overfladiske forældre, som roste i brede, uspecifikke vendinger

De kritiske forældre fremmer barnets frygt for at begå fejl og mislykkes. Så barnet kan udvikle perfektionistisk adfærd eller en grad af præstationsangst.

De overfladiske forældre giver barnet en diffus oplevelse af altid at skulle være dygtig til alt eller ligefrem den bedste. Det ukonkrete i forældrenes ros gør det svært at vide, hvornår noget er godt nok.

Begge typer forældre øger forventningspresset – uanset om det bliver sagt højt eller ej. Med tiden bliver deres forventninger internaliseret. Så du få høje forventninger til dig selv.

 

Model: Kasper Holten & Ann C. Schødt

Føler du dig fanget af forventninger på jobbet?

En af konsekvenserne af videnssamfundet og oplevelsessamfundet er, at det er tiltagende subjektivt, hvornår et job er godt udført. Ikke mindst når du er leder. Og din selvtillid kan – jf. modellen ovenfor – være omvendt proportional af forventningerne.

Viden flyder frit og kan hele tiden ændres, fornys og perspektiveres fra andre vinkler. Hvis du f.eks. arbejder som PhD-studerende eller postdoc. er det næsten umuligt at vide, hvornår du har læst tilstrækkeligt med artikler, underbygget dine teorier solidt nok, taget højde for andres forskning på tilgrænsende områder osv. Du kunne altid have læst og skrevet mere og andet. Dertil kommer så, at det forventes, at du får publiceret dine artikler i højt rangerende tidsskrifter. Din vejleders feedback er – som dine forældres – kritisk eller uspecifik. Forventningerne er endeløse.

Oplevelser vurderes af dem, som betaler for dem, og du er aldrig bedre end din sidste performance. På scenen er du i ilden. Du elsker det, men har samtidig ALT på spil. Publikums reaktioner, deltagelse og efterfølgende feedback er både det, der styrker din selvtillid, og det altafgørende bevis på, om du er god nok til dit arbejde. En enkelt negativ reaktion kan slå dig totalt ud af kurs. Gøre dig i tvivl. Give dig præstationsangst. Frygten for at fejle og falde igennem næste gang er både voldsom og fysisk reel for dig.

Præcist det samme gælder for undervisere og foredragsholdere.

Som leder er din dagligdag fragmenteret af 1000 ting, du skal forholde dig til og gøre noget ved. Medarbejdere der har brug for at tale med dig, ledelsesmøder og en aldrig stoppende strøm af mails, du skal svare på. Så mange ting, du kan se, kan blive væsentligt bedre, hvis bare… manglende tid, råderum, opbakning… Så meget du ikke når. Dine medarbejdere har forventninger til dig. Din leder har forventninger til dig. Andre kolleger og samarbejdspartnere har forventninger til dig. Både udtalte og uudtalte forventninger. Når nogen har sagt eller skrevet noget til dig, forventes du at tage ansvaret og gøre noget ved det. Du bliver aldrig færdig. Du kunne altid have gjort noget mere, noget andet og bedre…

 

Føler du dig fanget af forventninger i dit privatliv?

I dit privatliv kan du også føle dig fanget af høje forventninger – både fra familie og venner.

Din familie forventer, at du er nærværende. At du tager dig af jeres børn. At du lytter til din partners problemer og frustrationer på jobbet. At du er kærlig, har overskud og plejer jeres relation. At du laver mad eller gør andre huslige ting for at få jeres hverdag til at hænge sammen. At du deltager i fælles aktiviteter og arrangementer i fritiden. Både i din egen og din partners familie.

Dine venner forventer, at du vil ses og gøre ting sammen med dem. At du stiller op og hjælper, når de har brug for det. At du lytter, når de har behov for at ventilere eller vende noget, der går dem på. At I skal hygge jer og have det sjovt. At du viser interesse og er engageret i jeres relation. Både nu og i fremtiden.

 

Er du fanget af høje forventninger til dig selv – på alle områder?

Det værste er imidlertid dine ekstremt høje forventninger til dig selv – på jobbet og i dit privatliv. Og bare helt generelt.

Du forventer, at du altid yder dit bedste på jobbet. At du er kompetent, effektiv og helst den bedste. At du har overblik, er motiveret og energisk. At du skaber resultater, leverer til tiden og af høj kvalitet. At du bidrager og skaber værdi. At du bliver forfremmet og gør karriere. At du samarbejder og lever op til alles forventninger.

Du forventer, at du altid er nærværende, har overskud og er der for både familie og venner. At du har styr på planlægningen og sørger for at koordinere det hele. At du kan overkomme alt, er sjov, glad og altid interessant at være sammen med. At du altid gør dit ypperste for at de kan lide dig, og at du lever op til deres forventninger…

Hvis det hele ikke lige lykkes for dig… så føler du dig inkompetent, utilstrækkelig og fuld af fejl. Du martres af skyldfølelse og skammer dig. Din skrøbelige selvfølelse krakelerer og styrter i grus…

Hvis du har det sådan, er du hårdt ramt.

Så har jeg til gengæld 3 gode nyheder til dig:

  1. Der findes et navn for det: Impostor-fænomenet.
  2. Der er mange andre end dig, som har det på samme måde.
  3. Du behøver ikke blive ved med at have det sådan.

Siden 2012 har jeg nemlig arbejdet med at hjælpe impostor-ramte som dig til at få det væsentligt bedre – både professionelt og privat.

Du kan altid skrive til mig på – Annc@potentialefabrikken.dk – og aftale at få en snak om det. Eller du kan bare prøve at ringe: 23934841

Jeg ser frem til at høre fra dig og håber, jeg får lov til at hjælpe dig.

Bedste hilsner
Ann C. Schødt

 

Tjek selv, hvor højt du  scorer i Impostor-testen.

Læs mere i bogen: Impostor-komplekset

 

Læs også:

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading