Har du været i lære som “normal”?

Har du altid haft en oplevelse af, at du ikke passer ind? Hverken i skolen eller på jobbet? Føler du dig anderledes eller forkert, når du er sammen med dine kolleger? Har du svært ved at være og gøre som de andre på arbejdspladsen? Så er det måske, fordi din IQ ligger...

Tilbage på jobbet – og hvad så?!

Du er tilbage efter ferie/barselsorlov/sygemelding. Tilbage i det samme job. Nu med lidt større bunker, fyldt mailboks og øget arbejdspres. Tilbage. I en periode fik du lov at glemme alt om det, der til tider gjorde dig frustreret, sur, irritabel eller...