Nogle solsikker har mere end én blomst

Drop jagten på et fast job

Jeg ved godt, at mange jobkonsulenter sikkert vil protestere nu. Men det, jeg skriver her, er primært henvendt til den gruppe af mennesker, jeg har specialiseret mig i at hjælpe:

De 10 % bedst begavede og/eller særligt sensitive/påvirkelige

Hvis du er en af dem, så har du nogle andre udfordringer end det brede flertal, og derfor er der mange af de generelle tips og råd, du har fået i tidens løb, som ikke virker for dig. Heller ikke selv om du slår dig selv i hovedet og anstrenger dig nok så meget. Tværtimod kan det gøre dig demotiveret og i dårligt humør. Og ofte vil din jobsøgning være forgæves, eller du vil ende i et job, der slet ikke passer til dig, og hvor du mistrives.

Så lad os prøve en anden tilgang.

 

3 typiske fejl begavede og sensitive jobsøgende gør

Der er sandsynligvis også andre jobsøgende, der forfalder til et eller flere af de tre punkter, men de tre fejl er meget udbredt blandt de begavede og sensitive, jeg har mødt i Potentialefabrikken siden 2012:

 1. De tager udgangspunkt i, hvad andre synes, de skal – f.eks. kun at søge fuldtidsjobs inden for et bestemt område
 2. De ser begrænsninger frem for muligheder – og føler sig ikke kompetente til de interessante jobs
 3. De hænger fast i en begrænsende overbevisning med fokus på at finde ét job – i stedet for at tage udgangspunkt i det, de har brug for: Et meningsfuldt og energigivende arbejdsliv – de kan leve af.

 

Ad 1. Du føler dig forpligtet til at søge de forkerte jobs

Når du er fanget i dagpengesystemet, bliver du tudet ørerne fulde med, at du skal søge en masse fuldtidsjobs – og hellere i går end i dag. Så du føler dig sikkert forpligtede til at søge jobs, du i virkeligheden ikke har lyst til at få, når det kommer til stykket.

Læs også: Søg 6 jobs om måneden og spild alles tid

Ad 2. Du føler dig ikke kompetent nok til de interessante jobs

Rigtigt mange af de begavede og sensitive er ramt af impostor-fænomenet, som er en slags professionelt mindreværdskompleks, der især slår ud, når du skal ud af din komfortzone og bliver bedømt af andre. Så kommer du til at nedvurdere, hvad du egentlig kan.

Prøv selv impostor-testen

Ad 3. Du tror, at du skal finde et job – men du skal kun forsørge dig selv

Mange jobsøgende kan hænge fast i en forestilling om, at de skal finde et job og netop kun ét job. Men hvis du i stedet skifter fokus til, at du skal kunne forsørge dig selv – og komme ud af dagpengesystemet – kan du være mere fri til at forholde dig til de forskellige indtjeningsmuligheder, der faktisk er. Også for dig.

Det kan handle om at sammensætte flere småjobs og forskellige indtægter, så du kan få økonomien til at hænge sammen – vel at mærke uden, at det slider for meget på dig.

Læs også: Overvejer du at blive selvstændig?

 

3 grunde til, at du ikke passer til et almindeligt fast job

 1. Du er belastende begavet – og derfor har du svært ved at gøre karriere
 2. Du er særligt sensitiv/påvirkelig – og for mange indtryk på en dag udmatter dig totalt
 3. Du har det springvise præstationsmønster – og du kommer ikke lige i flow mellem kl. 8-16.

 

Ad 1. Du er belastende begavet – og passer ikke ind

Når du er blandt de 10 % bedst begavede, er der typisk 4 grunde til, at du ikke gør karriere og kan fastholde et almindeligt job:

 1. Du spiller ikke spillet – og så er det nogle andre, der bliver bemærket og forfremmet
 2. Du er alt for ærlig – og kommer til at sige det, som chefen ikke vil høre
 3. Du er for utålmodig – og kan ikke forstå, hvorfor de andre ikke følger med
 4. Du er i øjenhøjde med alle – og ser ikke nødvendigvis op til din chef.

Derfor kan det være svært for dig at passe ind på en arbejdsplads, især i de større organisationer kan du få kørt dig selv ud på et sidespor eller helt ud af virksomheden.

Læs mere her: 4 grunde til at begavede ikke gør karriere 

Test selv om du er Belastende begavet

 

Ad 2. Du er særligt sensitiv/påvirkelig – og kan ikke holde til et fast job

I personlighedstesten viser det sig som:

 • Lav score på mental modstandskraft – du mangler i nogen grad “filter” og tager mere ind
 • Lav score på personlig bearbejdning – når noget er gået ind, har du brug for længere tid til at bearbejde og forholde dig til de mange indtryk, især de negative
 • Evt. høj score på empati – så du har antennerne langt ude og bliver påvirket af andres humør.

I praksis kan det gøre, at du bliver ekstra træt og drænet for energi jo længere tid, du tilbringer på en arbejdsplads hver dag. Hvis du ikke får holdt pauser og ladet dig selv op, kan det betyde, at du er fuldstændigt flad, når du får fri. Så du ikke har overskud til at være sammen med andre mennesker, og hvis du eksempelvis er nødt til at være sammen med din kæreste eller familie, kan det gøre dig irritabel og kortluntet.

Læs også: Hvilke jobs passer til særligt sensitive?

 

Ad 3. Du har det springvise præstationsmønster – og kommer ikke i flow

En stor del af de personer, der kommer og får en jobkonsultation, har mest af det springvise præstationsmønster – og de er dybt frustrerede. Mest af alt, fordi de synes, de bør være effektive hele tiden, men kæmper med konstante overspringshandlinger og kronisk dårlig samvittighed.

Hvis du har mest af det springvise præstationsmønster, har du et stærkt behov for at komme i flow: Som ekstrovert sammen med andre i processen og som introvert alene og fordybet.

Men ofte bliver du forhindret i at komme i flow, fordi du hele tiden bliver forstyrret, skal svare på spørgsmål og mails, skal hjælpe kolleger og deltage i møder. Og det kræver tid at komme i flow: Mindst 2-3 timer, hvor du ikke behøver at forholde dig til noget som helst andet!

Desuden er der typisk et tidspunkt på dagen, hvor du har lettere ved at komme i flow, og det er ikke nødvendigvis mellem kl. 8-16. Det kan være mellem kl. 4-6 om morgenen, sidst på eftermiddagen, når kollegerne er gået eller omkring midnat, når du ikke behøver at tænke på andre end dig selv.

Læs også: To typer mennesker – eller mindst tre præstationsmønstre

Test selv dit personlige Præstationsmønster

 

Både begavet, sensitiv og springvist præstationsmønster

Hvis du både er begavet, sensitiv og har det springvise præstationsmønster, kan det være ekstra svært og belastende at forsøge at passe ind i et job. Især i store og meget politiske organisationer. Derfor bliver du nødt til at acceptere, at du ikke nødvendigvis passer til et traditionelt job, men vil trives bedre med et anderledes og for dig mere meningsfuldt arbejdsliv.

Da jeg i sin tid startede op som selvstændig tilbage i efteråret 2011, var jeg stadig jobsøgende, og det gav jeg mig selv lov til at være til og med 1. kvartal af 2012 (dog uden at være på dagpenge). Derefter måtte det briste eller bære med min egen virksomhed.

Heldigvis gav min mand mig et enkelt mål: Jeg skulle bare tjene mere, end hvis jeg var på dagpenge. Og det har jeg gjort – i alle årene. Ganske vist har jeg ikke tjent lige så meget, som dengang jeg arbejdede fuld til som Human Resource Manager, men som min søn sagde til mig efter et par måneder:

Du er meget gladere nu!

Det er jeg stadig. Jeg elsker mit arbejde og føler mig dybt priviligeret, fordi jeg får lov at hjælpe så mange spændende, intelligente og behagelige mennesker i deres arbejdsliv og med deres personlige udvikling. Og fordi jeg også har tid og uforstyrret ro til at komme i flow som forfatter (skriver på 4. og 5. roman for tiden i et nærmest manisk skriveflow).

Hvad skal der til for, at du kan få et interessant og meningsfuldt arbejdsliv, som du trives med?

 

Læs også:

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading