Her er 3 grunde til, at du kigger jobannoncer – igen, igen

Du har været i jobbet i x måneder eller år, og nu kigger du jobannoncer. Igen. Det kan der være flere grunde til. Det her er de 3 mest hyppige årsager, jeg møder hos de 10 % bedst begavede:

  1. Du keder dig og savner udfordringer
  2. Relationen til din chef er ikke så god
  3. Du vil skynde dig væk

Under hver af de 3 er der endnu flere forgrenede forklaringer:
Hvorfor keder du dig?
Hvorfor fungerer relationen til din chef ikke så godt?
Hvorfor vil du skynde dig væk?

Ad 1. Du kigger jobannoncer, fordi du keder dig

Hvorfor kigger du jobannoncer, fordi du keder dig? Det er helt enkelt, fordi jobbet ikke matcher dig og dine kvalifikationer.

Det kan være gået galt allerede i rekrutteringsprocessen, hvor jobbet – bevidst eller ubevidst – er blevet oversolgt. Det viser sig, at jobbet slet ikke indeholder de faglige udfordringer, det ansvar eller den variation af opgaver, du blev stillet i udsigt. Der kan også være sket ændringer siden din ansættelse, så den interessante og udfordrende del af jobbet er blevet mindre, mens drift- og rutineopgaver er kommet til at fylde mere.

Det kan også være dig, der er overkvalificeret til jobbet. Hvis du er lidt perfektionistisk, har du måske kun søgt jobbet, fordi du kunne mestre alle opgaverne, og så er der stor risiko for, at du hurtigt vokser ud af jobbet.

Begavede løber hurtigere tør for udfordringer, fordi deres indlæringskurve i et nyt job er stejlere. Det der typisk har taget andre 6-12 måneder at lære, kan du måske forstå og mestre efter 3-4 måneder.

Når en begavet medarbejder har løst en opgave to gange, er det en rutineopgave.

Endelig kan det være, fordi du har haft jobbet så længe, at alting er blevet trivielle rutiner, der ikke kan udfordre dig.

Under alle omstændigheder er din motivation og arbejdsglæde dalet markant, du keder dig og læser jobannoncer. Hvis det har stået på i længere tid, kan du være ramt af boreout – kronisk kedsomhed – som kan give symptomer, der minder om stress og udbrændthed.

Prøv selv Boreout-testen

Læs også: Tør du sige til din chef, at du keder dig?

 

Ad 2. Du kigger jobannoncer, fordi relationen til din chef er dårlig

Hvorfor får relationen til din chef dig til at kigge jobannoncer? Det kan ofte skyldes, at I har forskellige personligheder og værdier. Hans/hendes ledelsesstil kan også være skæv ift., hvad der gør dig motiveret og engageret. Eller “kemien” mellem jer er ikke så god.

At I har forskellige personligheder og/eller værdier, er der ikke så meget at gøre ved. Spørgsmålet er mere: Hvad kan du leve med? Og hvornår får du en oplevelse af, at du går for meget på kompromis med din integritet?

Gensidig tillid og respekt er også afgørende for en god relation. Har du tillid til din chef? Har du respekt for ham/hende – både fagligt og personligt?

De begavede ser ikke op til deres chef, medmindre der er virkeligt gode grunde til det.

Om I har “god kemi” eller ej, har du nok fornemmet helt fra starten. Men måske har du ignoreret din lidt lunkne fornemmelse, fordi jobbet lød interessant.

Dertil kommer så, at både du og din chef kan have gjort noget, der har spændt buen i jeres relation lidt for hårdt. Derfor kan den næste lille episode risikere at få nærmest dramatiske konsekvenser.

Læs også: God kemi handler om IQ

 

Ad 3. Du kigger jobannoncer, fordi du vil skynde dig væk

Du vil bare væk! Derfor kigger du jobannoncer. Hver dag og tiltagende desperat. Der kan være mange mere eller mindre utålelige omstændigheder på jobbet: Dårligt arbejdsklima, forkert chef, mismatch ift. jobbet, mobning, forestående organisationsændringer med risiko for fyring osv.

Du kan også være ramt af impostor-fænomenet og frygte, at din chef og kollegerne lige straks finder ud, hvor lidt du kan og ved. Så det kun er et spørgsmål om tid, før du bliver fyret. Og derfor må du hellere selv skynde dig at finde noget andet.

Prøv selv Impostor-testen

Læs også: Derfor er du bange for at blive fyret

 

Du kigger jobannoncer, men måske skal du blive?

Der kan være mange gode grunde til, at du læser jobannoncer og søger nye udfordringer. Det er jeg helt enig med dig i. Vi tilbringer alt for mange af vores vågne timer på jobbet, hvis vi ikke trives med det – og det er livet for kort til.

Men nogle gange kan der også være en god grund til at blive. Fordi du godt ved, at nissen som regel flytter med.

Som Alfred Josefsen, der valgte at lytte til sin coach og blive nogle år mere som adm. direktør for Irma. Fordi det at blive kunne give ham nogle andre udfordringer og dermed udvikle ham som leder.

En leder, jeg har haft i forløb, var begyndt at kigge jobannoncer igen, men valgte at blive – og gøre noget nyt. Hun meldte sig ind i en bestyrelse og tog en beslutning om, at der var nogle ting, hun ville undersøge nærmere og forsøge at forstå. Dermed gav hun sig selv nogle relevante udfordringer, der gjorde det interessant for hende at blive i jobbet.

Sådan har vi alle et valg: Vi kan gøre, præcist som vi plejer, eller vi kan prøve at gøre noget andet.

Hvad vil du gøre anderledes fra nu af?

 

Læs også:

Share This

Discover more from Potentialefabrikken

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading